Изберете своето бъдеще (видео)

Краткият филм дава тласък за участието в предстоящите европейски избори и кара хората да се замислят за бъдещите поколения, които ще трябва да живеят с последиците от това гласуване. Режисиран от печелилия награди Фредерик Планшон, филмът документира интензивните, красиви и крехки моменти от пристигането на новородените в този свят.

Във филма разказът се води от едно младо момиче, които апелира към чувството за отговорност на гласоподавателите. „Всеки един от нас може да остави следа, но всички заедно можем да постигнем реална промяна. Избери тази Европа, в която искаш да порасна”. Европейските избори, които ще се състоят във всички страни от ЕС между 23 и 26 май, ще определят бъдещия облик и посока на Европейския съюз.

Темата за съпричастността е в съответствие с резултатите от наскоро проведеното проучване по телефона възложено от Парламента през април, според което 80% от гражданите са съгласни, че това, което обединява европейците, е по-важно от това, което ги разделя (инфографика 1). Продължаващите преговори относно Брекзит са показали несигурността от раздялата и рисковете, свързани с напускане на защитата на ЕС. На въпроса кое е първото чувство, с което свързват ЕС, повечето хора изтъкват надеждата и увереността (общо 55%) – докато несигурността по отношение бъдещето на Европа задейства съмнението като преобладаващо чувство сред една трета от интервюираните европейци (инфографика 2).

Дебатът относно Брекзит също е показал колко взаимосвързани са станали страните от ЕС през годините, в които са работили заедно, както и многобройните ползи от членството им в широкия клуб. Понякога тези ползи стават явни при сблъсък с перспективата да бъдат изгубени. Цифрите от последния Евробарометър (февруари 2019 г.) показват, че над две трети от европейците (68%) вярват, че ЕС е донесъл ползи за тяхната страна (инфографика 3) и 61% от тях са убедени, че ЕС е нещо добро (инфографика 4).

Същевременно, външното напрежение от трети страни означава, че страните от ЕС трябва да бъдат по-близки помежду си, ако искат да запазят влиянието си и да имат тежест в новия световен ред. Докладът Евробарометър показва, че гражданите най-много се вълнуват от състоянието на икономиката, перспективите за заетостта, миграцията, климатичните изменения и борбата срещу тероризма, като това сочи необходимостта от повече сплотеност, сътрудничество и съвместни действия (инфографика 5).

Бъдещето на Европа сега е в ръцете на тези, които ще излязат да гласуват на европейските избори на 23-26 май. Макар проучването Евробарометър да посочва, че през февруари повече от една трета (35%) от гражданите на ЕС вече са сигурни, че ще гласуват, друга една трета (32%) следва да бъде убедена да го направи (инфографика 6). От младите хора имащи право на глас – въпреки че те последователно са най-положително настроените спрямо ЕС (74%) – само 21% са сигурни, че ще гласуват, като 34% още не са взели решение (инфографика 7).

Допълнителна информация

Прессъобщение относно пролетния Евробарометър

Инфографика 1: 80% от европейците вярват, че това, което ги събира, е по-важно от това, което ги разделя

Инфографика 2:Повече от половината европейци чувстват надежда или доверие, когато мислят за ЕС

Инфографика 3: 68% от европейците вярват, че ЕС е повлиял положително на тяхната страна

Инфографика 4: 61% вярват, че ЕС е нещо добро, само 10% го считат за нещо лошо

Инфографика 5: 5 ключови теми, от които се вълнуват европейците

Инфографика 6: 35% са сигурни, че ще гласуват

Инфографика 7: 74% от младите гласоподаватели имат положително мнение за ЕС и ползите от него, но само 21% са сигурни, че ще гласуват

QA Choose your future film FINAL BG 24042019

Източник: Европейски парламент

ДИСКУСИОННА СРЕЩА “МЛАДЕЖТА ГОВОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

58442028_2255783244639010_4257026727433207808_nНа 24 април 2019 г. в Пловдив се проведе открита дискусионна среща на тема „Младежта говори за Европейския съюз”.

На срещата ИЦ „Европа директно – Пловдив” представи успехите и предизвикателства в актуалното развитие на ЕС, Платформите „Този път ще гласувам“ #ThisTimeIamVoting и „Какво прави Европа за мен“.


Есперти от Програма „Еразъм+” към Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) презентираха възможностите за включване и участие на младежите в програмата.

Вълнуващо бе и представянето на опит от самите участници от участието в им различни програми на ЕС.

В последвалата дискусия младежите акцентираха върху визията им за бъдещето на единна Европа чрез дигитализация, въвеждането на норми за преодоляване на дезинформацията и свободния обмен на хора, стоки и услуги.

Снимки от събитието можете да разглегате ТУК.

ДИСКУСИОННА СРЕЩА “МЛАДЕЖТА ГОВОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията: Комисията приветства ангажимента, поет от онлайн платформите преди изборите за Европейски парламент

EUvsDisinfoНа 23 април 2019 г. Европейската комисия публикува най-актуалните доклади на Facebook, Google и Twitter за напредъка, постигнат в борбата с дезинформацията през март 2019 г. Трите онлайн платформи, подписали Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията, поеха ангажимент да докладват ежемесечно за действията си преди изборите за Европейски парламент през май 2019 г.

В съвместно изявление заместник-председателят на ЕК Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова, комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг и комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел приветстваха постигнатия напредък:

„Високо ценим усилията на Facebook, Google и Twitter за повишаване на прозрачността преди изборите за Европейски парламент. Приветстваме конкретните действия, които трите платформи предприеха в изпълнение на ангажиментите си по Кодекса.

Всички те вече обозначават рекламите с политическо съдържание на своите платформи. По-специално, Facebook и Twitter направиха обществено достъпни библиотеките с политическа реклама, а библиотеката на Google навлезе във фаза на изпитване. Това осигурява на обществеността повече прозрачност в областта на политическите реклами.

Необходими са обаче още технически подобрения, както и обмен на методологии и набори от данни за фалшивите профили, които да позволят независима оценка от външни експерти, проверители на факти и изследователи. Същевременно буди съжаление фактът, че Google и Twitter все още не са докладвали допълнителен напредък по отношение на прозрачността при тематично ориентираната реклама, тоест рекламата по теми, които са обект на горещи разисквания по време на избори.

Със задоволство констатираме, че благодарение на сътрудничеството в рамките на Кодекса за поведение Facebook, Google и Twitter предприемат допълнителни действия за гарантиране на неприкосновеността на своите услуги и за борба срещу злонамерените ботове и фалшивите профили. По-специално, приветстваме засиленото сътрудничество между Google и организациите и мрежите за проверка на факти. Освен това и трите платформи проведоха инициативи за насърчаване на медийната грамотност и за обучение на журналисти и на ангажирани с предизборната кампания лица.

Доброволните действия, предприети от платформите за гарантиране на прозрачен и приобщаващ изборен процес и за подобряване на защитата на демократичните процеси от манипулиране, представляват крачка в правилната посока, но все още предстои много работа. Очакваме, че в априлските доклади ще бъде отчетен допълнителен напредък преди европейските избори.“

Основни резултати от докладите:

Google докладва конкретни действия, предприети за подобряване на контрола над рекламното позициониране в ЕС, включително разбивка по държави членки. Освен това Google представи актуална информация за своята политика относно изборната реклама, прилагана от 21 март 2019 г., и обяви, че започва изготвянето на доклада за прозрачността на рекламите с политическо съдържание, свързани с изборите за Европейски парламент, и че библиотеката му с реклами, снабдена с възможност за търсене, ще бъде на разположение през април. Google не е докладвал допълнителен напредък по отношение на определението на тематично ориентираната реклама. Както и в доклада, бяха предоставени глобални данни за отстраняването на значителен брой канали в YouTube поради нарушаване на политиките относно спама, заблуждаващите практики, измамите и фалшивата самоличност.

Facebook докладва за предприетите действия срещу реклами, нарушили неговите политики вследствие на нискокачествено, заблуждаващо, подвеждащо или фалшиво съдържание или заобикаляне на неговите системи. Платформата предостави допълнителна информация за политиката си в областта на рекламите с политическо съдържание, която ще се прилага и за Instagram. Дружеството отбеляза стартиралото на 28 март 2019 г. публично достъпно глобално приложение Ad Library, обхващащо Facebook и Instagram, като подчерта разширения достъп до неговия програмен интерфейс. Facebook съобщи за редица фалшиви профили, премахнати на глобално равнище през първото тримесечие на 2019 г., и за спирането на осем мрежи за координирано неавтентично поведение, произхождащи от Северна Македония, Косово и Русия. В доклада не се посочва дали тези мрежи са оказали влияние и върху потребители в ЕС.

Twitter докладва за актуализация на политиката си във връзка с политическите кампании и предостави допълнителни подробности относно публичното оповестяване на политическите реклами в своя център за прозрачност на рекламите. Представени бяха данни за мерките срещу спама и фалшивите профили, но липсваше по-конкретна информация за тях и за начина, по който те са свързани с действия в ЕС. Twitter не докладва никакви действия за подобряване на контрола над рекламното позициониране, нито предостави показатели за поети от него ангажименти в тази област.

В рамките на изпълнението на Кодекса за поведение, на 16 април 2019 г. бе проведена среща между платформите и националните регулаторни органи, участващи в групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги, на която бе обсъдена функционалността на библиотеките за политически реклами.

Следващи стъпки

Представените доклади обхващат мерките на платформите през март 2019 г. Те позволяват на Комисията да провери дали преди изборите за Европейски парламент през май 2019 г. са налице ефективни политики, които да възпрепятстват опорочаването на изборния процес.

До края на 2019 г. Комисията ще извърши цялостна оценка на първите 12 месеца от действието на Кодекса. В случай че резултатите се окажат незадоволителни, Комисията може да предложи по-нататъшни действия, включително от регулаторен характер.

За повече информация

Мартенски доклади на подписалите Кодекса за поведение страни

Изявление във връзка с февруарските доклади относно изпълнението на Кодекса за поведение

Въпроси и отговори

Съобщение за медиите — Европа, която закриля: ЕС засилва действията за борба с дезинформацията

Информационен документ: План за действие за борба с дезинформацията

Съобщение относно борбата с дезинформацията, разпространявана онлайн: европейски подход

Уебсайт “EU vs disinfo”

Източник: Европейска комисия

Повече гъвкавост и яснота за хората, живеещи в чужбина

Symbolique 2006Страните в ЕС си сътрудничат в социалната област, за да гарантират, че всеки европеец се ползва със социална закрила. Парламентът иска да подобри още системата.

На 20 ноември комисията по заетост одобри изменения на правила за координация на системите за социално осигуряване в ЕС. Целта е да се улесни трудовата мобилност в ЕС и да се гарантира справедлив достъп до социална закрила за всички. Решението на комисията за започване на преговори по темата със Съвета бе одобрено в пленарна зала на 11 декември.

Защо е необходима координация

Всеки гражданин на ЕС има право да се премести в друга страна членка, за да работи или да учи. Около 14 млн. жители на ЕС са се възползвали от тази възможност. Общи правила на ЕС гарантират, че тези хора имат достъп до социално и здравно осигуряване. Нормите определят коя национална система отговаря за всеки отделен случай. По този начин се избягват ситуации, в които даден човек остава без закрила или пък ползва закрила от две различни системи.

Координация, но не и хармонизация

Законодателството на ЕС урежда плащания при заболяване, майчинство/бащинство, безработица, семейни плащания и други. Това обаче не означава, че условията във всички страни от ЕС са еднакви: всяка страна решава сама какви форми на социална закрила осигурява, при какви обстоятелства се отпускат средства и какви вноски се събират. Европейските правила, които съществуват от 1959 г., си поставят за задача само да уредят взаимодействието между националните системи.

Какво означава това на практика

Основното правило е, че работниците се подчиняват на законодателството в страната, в която работят. Тези, които търсят работа, могат да получават плащанията за безработица от своята страна в друга страна, където към момента се опитват да си намерят нова позиция. Пенсионерите, които са работили в различни страни, могат да обединят вноските си, за да получават пълна пенсия. Туристите пък имат достъп до здравни грижи с Европейската здравноосигурителна карта.

Координация на социалното осигуряване в ЕС ‒ четири основни принципа
–  Вие ползвате закрила от социалната система на една страна и плащате вноски в една страна

 

–  Имате същите права и задължения като гражданите на страната, в която се осигурявате

 

–  Предишни периоди на осигуряване, работа или пребиваване в други страни се вземат предвид при необходимост

 

–  Плащания в брой от дадена страна могат да бъдат направени, дори когато живеете в друга страна

В какво се състоят предлаганите изменения

Хора, които търсят работа в друга страна от ЕС, в момента могат да получават поне три месеца помощи за безработица от своята страна, изплащани в страната, в която търсят работа. Депутатите предлагат този период да бъде удължен на поне шест месеца, с възможност за удължаване до изтичането на срока на получаване на помощ.

В случаите на хора, които са живели в една страна, а са работили в друга, но са останали без работа, депутатите смятат, че те трябва да могат да избират от коя от двете страни да получават помощи за безработица.

Съгласно предлаганите изменения семейни помощи за хора, които спират да работят, за да отглеждат дете, трябва да се разглеждат отделно от останалите видове семейни помощи.

Депутатите също така подкрепят мерки за повече яснота и прозрачност за помощите за оказване на дългосрочни грижи за някого.