Обществена поръчка за осигуряване на експертни познания в областта на външната политика

Настоящата открита процедура включва общо шест обособени позиции: 1) Разширяване на ЕС, Източно съседство, политики за северните региони, европейски държави извън ЕС, ЕИП, Русия и Централна Азия; 2) Южно съседство и широкия Близък Изток; 3) Развитие; 4) Сигурност и отбрана; 5) Търговия; и 6) Правата на човека и демокрация.

Оферти могат да се подават за един или повече лотове, а крайният срок за получаването им е 19 февруари 2019 г. Критериите за подбор са подробно указани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп. Допълнителна информация може да бъде получена от мястото за контакт, посочено в тръжната документация, а офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно. Прогнозната обща стойност на обществената поръчка, без да се включва ДДС, е 2 560 000 EUR.

Цената не е единственият критерий за възлагане. Всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка. Продължителността е от 1 септември 2019 г. до 31 август 2024 г., като не подлежи на подновяване. Офертите или заявленията за участие могат да бъдат подавани на всички 24 официални езика в ЕС.

Източник: Европейски парламент

Обществена поръчка за осигуряване на експертни познания в областта на външната политика

Европейският парламент в СтрасбургКолаж от кадри на сградата Луиз Вайс на Европейския парламент в Страсбург

Настоящата открита процедура включва общо шест обособени позиции: 1) Разширяване на ЕС, Източно съседство, политики за северните региони, европейски държави извън ЕС, ЕИП, Русия и Централна Азия; 2) Южно съседство и широкия Близък Изток; 3) Развитие; 4) Сигурност и отбрана; 5) Търговия; и 6) Правата на човека и демокрация.

Оферти могат да се подават за един или повече лотове, а крайният срок за получаването им е 19 февруари 2019 г. Критериите за подбор са подробно указани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп. Допълнителна информация може да бъде получена от мястото за контакт, посочено в тръжната документация, а офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно. Прогнозната обща стойност на обществената поръчка, без да се включва ДДС, е 2 560 000 EUR.

Цената не е единственият критерий за възлагане. Всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка. Продължителността е от 1 септември 2019 г. до 31 август 2024 г., като не подлежи на подновяване. Офертите или заявленията за участие могат да бъдат подавани на всички 24 официални езика в ЕС.

Победителите в конкурса за студентско есе на тема „Избирам Европа“

Наградените в конкурса за есе на тема „Аз избирам Европа“ са общо четирима, с един повече от първоначално предвиденото.Сградите на Европейския парламент и река Ил в Страсбург

В конкурса участваха студенти от всички курсове и специалности на Факултета по журналистика и масови комуникации, ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“. Целта на състезанието бе да даде възможност на студентите да разсъждават относно предизвикателствата, пред които сме изправени като европейци днес, но също така да им позволи да изразят своето мнение и да покажат защо и как Европа е важна за тях.

Неда Узунколева, студентка в IV курс в специалност „Журналистика“, пише като завършен журналист, умеейки да съчетава познанията си с лекота на изразяване. Въпросите, които задава, са трудни, но тя успява да им отговори с непретенциозен и изчистен език. „Може би да изразяваме мнение, в което сме убедени, не е наше право, а задължение“, пише Неда. А когато това мнение е и добре аргументирано, както в нейния случай, всички печелим, а Неда печели заслужено отличие в конкурса.

Другите трима победители от конкурса са студенти в I курс, като така наградените стават общо четирима, с един повече от първоначално предвиденото. Кристина Димова, студентка в I курс, специалност „Журналистика“, засяга особено трудната тема за национализма като предизвикателство пред Европа и предоставя Европейския съюз като негов „антидот“. „Национализмът е сладък бонбон, от който много лесно може да ти стане горчиво“, пише Кристина, „Избирам Европа, защото вярвам, че мъдростта е най-добрият избор. Тя не е захарен памук, но и ние не сме на панаир“. Със зрялост и мъдрост студентката в I курс спечели журито и своето отличие.

Ваня Гривова, студентка в I курс, специалност „Журналистика“, впечатлява с разбирането си на предизвикателствата, пред които е изправен Европейският съюз. Есето на Ваня показва много познания, а тя съумява да изреди успехите и трудностите за европейския проект с дълбочина. „Аз знам, че имам силата да избера Европа такава, каквато искам да бъде, и такава, каквато е – антична, сложна, културна и обединена в своите различия“, е посланието на Ваня.

Михаил Митев, също студент в I курс, специалност „Журналистика“, залага на лична и емоционална история, съпоставяйки миналото на България с възможностите, които младите хора имат благодарение на Европейския съюз. „Това е моята Европа. Продължение от атласа на баба до моите ученически срещи с различни култури по проекти като Коменски и Еразъм“, пише той. Михаил представя онези млади хора, които гледат на Европейския съюз прагматично и реалистично, като нещо, което предлага както възможности, така и предизвикателства и което предоставя личен избор, но и поемане на отговорността за него.

Победителите в конкурса за есе ще бъдат наградени с посещение на Европейския парламент в Страсбург и ще имат възможността да присъстват на една от пленарните сесии като част от организирана група журналисти. Те ще бъдат прикрепени към екипите на телевизионни, радио и печатни медии, което ще им позволи да придобият практически опит в журналистиката и преки впечатления от работата на тези медии. На победителите ще бъде дадена възможността да работят по теми от пленарната сесия на Европейския парламент, като материалите, които подготвят, може да бъдат публикувани в българската преса.

Източник: Европейски парламент 

Нощ на европейското кино: 34 града от ЕС предлагат безплатни прожекции на европейски филми

ЕK участва в развитието на европейския аудио-визуален сектор чрез подпрограма „МЕДИА“

Стартирана като елемент от подпрограма „МЕДИА“ на програма „Творческа Европа“, която подкрепя европейския аудио-визуален сектор през последните 27 години, инициативата „Нощ на европейското кино“ има за цел да покаже как ЕС не само допринася за развитието на творческите и културните индустрии в Европа, но също така е от полза за обществото като цяло. С около 50 безплатни прожекции, планирани да бъдат осъществени в целия ЕС между 3 и 7 декември, тази инициатива на Европейската комисия има за цел Европа да бъде доближена до хората и същевременно да бъде отбелязано съвместно богатството на европейските филми.

Комисар Мария Габриел, отговаряща за цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Киното е съществена част от нашата богата и многообразна европейска култура и допринася за укрепване на връзките между хората, изпитващи същата страст и емоция, когато гледат филм. Нощите на европейското кино са възможност да бъде показано това многообразие, както и да се демонстрира значението на подкрепата за богато, свободно и многообразно филмово производство. Посредством всички действия, предприети в полза на европейското кино, ЕС присъства в ежедневието на гражданите“.

Комисар Тибор Наврачич, който отговаря за образованието, културата, младежта и спорта, заяви: „Европейските филми са част от нашето културно наследство, което чествахме през цялата годината, като целта бе да го направим достъпно за всички . В този дух нощите на европейското кино ще покажат на гражданите как европейската политика е свързана с техния живот, с чувствата, които изпитват в кината, както и как, като участват в едно събитие на местно равнище, те могат да бъдат съпричастни в преживяване, споделено в цяла Европа“.

Всяко от 34-те кина, които участват в инициативата, ще организира специално вечерно събитие, по време на което ще прожектира някой от 20-те филма, получили финансиране по подпрограма „МЕДИА“. Сред включените в списъка филми са „Студена война“, „Убийството на свещения елен“, „Момиче“ и „Граница“. Местни кина са избрали филмите, така че да могат да адаптират програмата си към интересите и предпочитанията на разнообразната си публика. Всички тези местни салони за прожекции са известни кина, принадлежащи към мрежата Europa Cinemas(link is external), координирана от подпрограма „МЕДИА“ на програма „Творческа Европа“ и телевизионния оператор ARTE.

Прожекциите ще бъде последвани от кратки дискусии, по време на които киноманите ще имат възможност да обсъдят филмите с филмови дейци и филмови критици. Представители на Европейската комисия също ще присъстват, за да предоставят допълнителни обяснения за подпрограмата „МЕДИА“ и нейното значение за оформянето на европейския аудио-визуален пейзаж.

Контекст

От 1991 г. насам Европейската комисия участва в развитието на европейския аудио-визуален сектор, допринасяйки за неговата конкурентоспособност и за културното многообразие в Европа чрез подпрограма „МЕДИА“. Едно от най-съществените ѝ действия е финансовата подкрепа за разпространението на европейски филми извън държавата им на производство. Всяка година публиката в други европейски държави получава достъп до средно над 400 филма с помощта на подпрограма „МЕДИА“. През май 2018 г. Комисията предложи да се увеличи бюджета на програмата с почти 30 % за следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

„Нощта на европейското кино“ е нова инициатива, появила се в контекста на информационна стратегия, насочена към публиката и имаща за цел да подобри осведомеността за подпрограма „МЕДИА“ и за темите, които тя обхваща, както и да насърчи близостта с гражданите и тяхното участие. Освен това тя спомага за популяризирането на европейските аудио-визуални произведения зад граница, както и за насърчаването на културното многообразие. Инициативата също така допълва кампанията „ЕС и АЗ“, която използва поредица от пет късометражни филма на пет основни теми — мобилност, устойчивост, умения и стопански дейности, цифровизация и права — за да покаже ключовото значение на Европа.

За повече информация

Повече информация 

Връзка към интерактивна карта на всички прожекции и участващи кина

 

Източник: Европейска комисия

Забрана на необоснованото геоблокиране във вътрешния пазар

Взаимосвързан цифров единен пазар

По този повод заместник-председателят на Комисията по въпросите на цифровия единен пазар Андрус Ансип, комисарят по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП Елжбета Бенковска, комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова и комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел заявиха:

„През 2015 г. 63 % от уебсайтовете не са позволявали на потребителите да купуват на тях от друга държава от ЕС. В резултат две трети от желаещите да пазаруват онлайн в чужбина не са могли да направят това. На 3-ти декември на тази практика ще се сложи край. Ние желаем в Европа да няма бариери, което означава и премахване на бариерите пред пазаруването онлайн.

Успоредно с премахването на таксите за роуминг, с новите норми за защита на данните и с възможността за гражданите да пътуват в чужбина със своето онлайн съдържание, прекратяването на необоснованото блокиране на географски принцип е друга важна инициатива за превръщането на цифровия единен пазар в реалност за всички — с конкретни преимущества за хората и бизнеса.

С новите норми потребителите ще получат възможност за по-голям избор на продукти на конкурентни цени и следователно — за по-добри оферти. В същото време клиентската база на бизнеса ще надхвърли националните граници, с което ще се понижат разходите по сделките и административните разходи на дружествата. Регламентът е част от по-мащабните действия на ЕС за насърчаване на електронната търговия и улесняване на покупко-продажбата онлайн в единния пазар, сред които са мерки за по-добра защита на пазаруващите онлайн, за по-достъпни услуги за доставяне на трансгранични колетни пратки и за по-прости норми относно ДДС. 

Призоваваме всички държави членки да се погрижат за ефективното прилагане на тези норми и да се възползват от всичките си правомощия за осигуряване на гладкото действие на регламента още от деня на влизането му в сила. Призоваваме също така за споразумение по хармонизираните норми за продажба на цифрови стоки и услуги и за покупки онлайн. Всички тези елементи са от огромно значение за изграждането на добре функциониращ и конкурентоспособен цифров единен пазар.“

Следващи стъпки

Прилагането на регламента се осъществява от държавите членки, които трябва да въведат необходимите структури с оглед на гладкото му действие от самото начало. По-специално, държавите членки трябва да определят правоприлагащите органи и органите за практическа помощ на потребителите. Освен това държавите членки трябва да предприемат и ефективни, съразмерни и възпиращи мерки в случай на нарушение на разпоредбите на регламента. До март 2020 г. Комисията ще извърши първи преглед на Регламента за блокирането на географски принцип. При тази оценка ще се разгледа евентуалното включване в принципа на недискриминация на достъпа до стоки и услуги на доставяните по електронен път услуги извън аудио-визуалната област като електронни книги, музика, игри, софтуер и др., чиято основна черта е защитеното с авторско право съдържание. Комисията ще проучи също така дали в други сектори като транспортните и аудио-визуалните услуги е необходимо да бъдат премахнати все още действащите необосновани ограничения, основани на националност, място на пребиваване или място на установяване.

Контекст

Потребителите и предприятията — особено МСП — проявяват все по-засилен интерес към покупки или продажби в целия ЕС. Стокооборотът онлайн се увеличава с 22 % годишно. Често обаче търговците отказват да продават на клиенти от друга държава членка на ЕС или да приравняват цените за тях с тези за местните клиенти.

С влизането в сила на 3 декември на Регламент (ЕС) 2018/302 („Регламент за блокирането на географски принцип) ще се увеличат възможностите за хората и бизнеса в рамките на вътрешния пазар на ЕС. По-специално, в него се третира проблемът с потребителите, които само заради своята националност, място на пребиваване или място на установяване не са в състояние да купуват стоки и услуги от търговци, разположени в друга държава членка, или поне — не при същите условия като гражданите на съответната държава. През 2015 г. проучване на Комисията показа, че само 37 % от уебсайтовете действително са позволили на клиентите от друга държава достъп до последния етап преди приключване на покупката — въвеждането на информацията за плащане.

Регламентът за блокирането на географски принцип е част от по-широк кръг от мерки за насърчаване на електронната търговия в единния пазар, сред които са преработеният регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителитеновите правила за трансгранични услуги за доставка на колетни праткиновите норми за цифровите договори и новите норми за ДДС при електронната търговия.

За повече информация

Повече по темата можете да откриете на специалната интернет страница

Електронната търговия е ЕС: Как като потребител да се възползвате от нея

Прекратяване на неоправданото блокиране по географски принцип: Кратко ръководство за онлайн търговци

Въпроси и отговори във връзка с Регламента относно блокирането на географски принцип в контекста на електронната търговия

Източник: Европейска комисия