Наградата „Сахаров“: „Това е за всички венецуелци“

Представители на демократичната опозиция във Венецуела получиха наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта. Това се случи по време на церемония в Страсбург във вторник.

По време на награждаването председателят на Европейския парламент Антонио Таяни каза, че това е награда за всички венецуелци по целия свят. Той отбеляза влошаването на правата на човека във Венецуела и призова за връщане към свободните избори, в които да участват всички, за да може венецуелският народ да избере своето бъдеще.

За повече информация

Цитат

Андрей Ковачев (ЕНП, България) каза: „Искрено приветствам избора за лауреат на наградата „Сахаров“ за 2017 г. – Демократичната опозиция във Венецуела. През последните няколко години Венецуела се намира в състояние на политическа криза. Управляващата партия на президента Николас Мадуро непрекъснато ограничава принципите на правовата държава и на конституционния ред и  въпреки че Венецуела е една от най-богатите на природни ресурси държави в света, населението й тъне в крайна мизерия. Надявам се с тази награда да окуражим Национално събрание (и неговият председател Хулио Борхес), и всички политически затворници от списъка на „Foro Penal Venezolano“ (Венецуелския наказателен форум), в противопоставянето им срещу властващия тираничен режим до пълното възстановяване на демокрацията и зачитането на човешките права в страната.“

 

Източник: Европейски парламент

Съвместният доклад позволява втора фаза на преговорите за Брекзит

 • Парламентът приветства общия доклад, представен от преговарящите от ЕС и Обединеното кралство;
 • евродепутатите подчертават нуждата от добросъвестни преговори;
 • оставащите въпроси трябва да бъдат разрешени преди Парламентът да даде съгласието си.

 

Европейският парламент приветства съвместния доклад за напредъка на преговорите относно Брекзит и препоръчва преминаване към втора фаза.

В резолюция, гласувана в сряда, Парламентът прие съвместния доклад относно напредъка на преговорите за Брекзит, който беше представен от преговарящите от страната на ЕС и Обединеното кралство на 7 декември. Резолюцията беше приета с 556 гласа „за“, срещу 62 „против“ и 68 „въздържал се“.

Евродепутатите препоръчват държавните и правителствени ръководители на ЕС да се премине към втората фаза. Според евродепутатите, изказвания като това, което скоро направи Дейвид Дейвис, рискуват да подкопаят добросъвестното водене на преговори, което се наблюдавало до момента.

Евродепутатите подчертават, че преговорите ще постигнат напредък по време на втора фаза само, ако правителството на Великобритания напълно спазва своята част от споразумението по Общия доклад и го пренесе в проекта на споразумение за оттегляне.

Парламентът отбелязва пет нерешени въпроса, без чието разрешаване той няма да даде одобрението си на окончателното споразумение:

 

 • разширяване на обхвата на правата на гражданите и до бъдещи партньори;
 • наличието на лека административна процедура за гражданите на ЕС и Великобритания, които кандидатстват за статус на постоянно пребиваващ;
 • решенията на Европейския съд относно правата на гражданите трябва да бъдат обвързващи. Ролята на омбудсмана, въведен, за да разглежда жалбите на гражданите, трябва да бъде определена;
 • гарантирано право на свободно движение на гражданите на Великобритания, които в момента пребивават в една от страните от ЕС;
 • ангажиментите на Обединеното кралство към Северна Ирландия трябва да бъдат изпълнени.

 

За преходния период, който трябва да бъде с ограничено времетраене, евродепутатите искат пълно прилагане на правото на ЕС (включително правата на гражданите) и редовният надзор над него да бъдат приложими за Обединеното кралство. Окончателната форма на бъдещите отношения между ЕС и Великобритания ще бъде определена във втората фаза на преговорите. Тя трябва да бъде основана на здрави и недвусмислени принципи и би могла да бъде под формата на споразумение за асоцииране.

Допълнителна информация

Парламентът вече е приел две резолюции относно преговорите: на 5 април и на 3 октомври 2017 г. Те бяха подготвени от работната група на Парламента относно Брекзит, чийто председател е Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия). Парламентът ще има последната дума за резултата от преговорите, когато гласува, за да одобри или отхвърли споразумението за оттегляне, което трябва да бъде финализирано до края на март 2019 г.

Цитати

Светослав Малинов (ЕНП, България) каза: „Най-после стигнахме до края на началото. Необходимо беше да измине повече от година и половина от референдума, за да разбере британското правителство, че Европейският съюз никога няма да наруши правата на гражданите си, нито да опрости финансовите задължения на Великобритания. Не трябва да се забравя, че окончателното споразумение никога няма да бъде прието от Европейския парламент – а той има последната дума –  ако не бъдат дадени категорични гаранции, че европейските граждани ще бъдат защитени от най-лошите практики на британските съдилища и Министерството на вътрешните работи (Home office). Засега виждаме само няколко стъпки в тази посока. Това не е достатъчно!“

Петър Курумбашев (С&Д, България) каза: „Продължавам да се надявам, че Брекзит няма да се състои. Брекзит не е положителен нито за ЕС, нито за Великобритания. И тук не става въпрос единствено за отношенията между нетните донори и получателите на средства. А за това колко важен партньор е Великобритания.“

Момчил Неков (С&Д, България) каза: „Гладък процес при напускането на Великобритания на Европейския съюз е от общ и взаимен интерес. Пътят към този процес, който беше очертан на 8-ми декември т.г., дава добри насоки за бъдещето на двустранните отношения. В интерес на България е да имаме споразумение, което да се прилага от 30-ти март 2019 г. То ще гарантирало правата и възможностите пред българите живеещи там, а това е критично важно.

При липса на споразумение има голяма вероятност от големи пазарни сътресения в ЕС, които няма да подминат България. Големите количества стоки, например селскостопанските, които сега са насочени към Великобритания, ще започнат да търсят нови пазари в Европа. Вносните квоти по международните споразумения на ЕС също ще доведат до свръхпредлагане на единния пазар, ако не бъде решен въпросът с тях преди Великобритания да напусне ЕС. Видяхме, че България пострада от руското ембарго най-вече поради пренасочване на редица продукти като ябълки, месни и млечни продукти например към други държави членки.“

Дебат

Проектът на резолюцията беше обсъден с първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс и главния преговарящ Мишел Барние в сряда, 13 декември, 2017 г.

 

Източник: Европейски парламент 

Разискване относно разширяването на шенгенското пространство от 16.00 ч.

Евродепутатите ще обсъдят как да разширят и подсилят Шенгенското гранично пространство с България, Румъния и Хърватия в дебат с комисар Аврамопулос.

Парламентът смята, че България и Румъния са готови за членство на шенгенското пространство. Затова систематичните проверки на границите със съседните държави от ЕС трябва да спрат. Парламентът заяви това в законодателна резолюция през юни 2011 г.

Окончателното политическо решение относно присъединяването на България, Румъния и Хърватия (след като изпълни всички критерии) към шенгенската зона трябва да бъде взето от Съвета с единодушие.

Можете да гледате пленарния дебат на живо чрез EP Live и EbS+.

 

Източник: Европейски парламент

По-добра и справедлива селскостопанска политика на ЕС

 

Резултат с изображение за европейски парламент

 • укрепване на преговорните позиции на земеделските стопани със супермаркетите;
 • по-ефикасни средства за справяне с производствените и пазарните рискове;
 • повече гъвкавост на държавите от ЕС за подпомагане на млади земевладелци;

Евродепутатите приеха реформи за опростяване на селскостопанската политика на ЕС, укрепване на позициите на земеделците в преговорите със супермаркети и подготовка за рискови ситуации.

Новите правила на Общата селскостопанска политика (ОСП) ще влязат в сила от следващата година. Реформите бяха одобрени от 503 „Зa“, срещу 87 „Против“ и 13 „Въздържал се“.

 

Подкрепа на земевладелците за по-справедлива верига на доставки

Новите правила ще позволят на всички признати организации на земеделски стопани да планират производството и да преговарят за доставки от името на своите членове, без да се нарушават правилата на ЕС в областта на конкуренцията. Досега колективните преговори бяха разрешени само в няколко сектора като производство на мляко, зехтин, говеждо или зърнени култури.

По-добри средства за справяне с пазарните и производствените рискове

Земеделските стопани ще могат по-добре да се предпазват от нестабилност на пазара и рискове като неблагоприятни климатични явления и болести по животните и растенията. Мерките за стабилизиране на доходите на земеделските стопани ще бъдат по-добре адаптирани към техните нужди, включително увеличаване на обезщетенията по застраховките на животни и растения, от взаимоспомагателни фондове, собственост на земеделски стопани. Европейската комисия ще бъде оправомощена да реагира по-бързо на кризи с извънредни мерки за подпомагане на земеделските стопани.

Повече гъвкавост за активни и млади фермери

Държавите от ЕС ще имат повече гъвкавост в определението за „активен земеделски стопанин“, което означава лице, отговарящо на условията за отпускане на субсидии от ЕС за селското стопанство. Ще се увеличат и добавките за млади земеделски стопани – от 25% на 50% от основното им плащане за първите 25-90 хектара, за да може работата в подобен застаряващ сектор да стане по-привлекателна.

Цитат

Докладчикът Aлберт Дес (EНП, Германия): „Днес ние укрепихме значително позициите на земеделците в пазарната верига, дадохме им по-ефикасни средства срещу пазарните и производствените рискове и увеличихме подкрепата за младите земеделски стопани. Тези промени ще направят политиката ни по-честна, по-опростена, по-добре адаптирана към техните нужди. Те ще бъдат по-добре подготвени да предоставят безопасна храна на европейските граждани. Новите правила ще влязат в сила на време, за да може земевладелците да се възползват от тях възможно най-скоро.“

Ръководителят на преговарящия екип на Парламента Паоло Де Кастро (С&D, Италия):

„Одобреният днес пакет съдържа важни резултати за нашите земеделци: от една страна, разрешихме някои от най-належащите проблеми в настоящото законодателство, от друга, им предоставихме нови възможности да се справят с нарастващата нестабилност на пазара. Този междинен преглед на ОСП също така доказва, че ролята на Парламента в законодателния процес на ЕС е от съществено значение за постигането на положителни резултати както за земеделските производители, така и за гражданите на ЕС.“

Момчил Неков (С&Д, България): „Пакетът от изменения на основните регламентите на ОСП е добра новина за България. По новите правила обединението в организации на производители ще бъде по-лесно и по-атрактивно. Ефективно обединението в организации на производители е единственият сигурен начин селското ни стопанство да стане конкурентоспособно на европейския и на световния пазар и да може да се развива и расте.

Новите правила предвиждат и сключването на договори за доставки в сектора на млякото. Те ще спомогнат за увеличаване на отговорността на различните участници във веригата, което пък от своя страна трябва да  доведе до края на някои нелоялни търговски практики.

Като докладчик относно бъдещето на пчеларството съм изключително доволен, че към зелените плащания по Първи стълб на ОСП, вече и земи оставени под угар за медоносни растения ще могат да бъдат признавани за площи с екологична насоченост. Това е възможност да се отговори на тревожните тенденции на намаляване на разнообразието на селскостопанските култури. Добра новина за българските пчелари.“

Допълнителни детайли и следващи стъпки

Актуализирането на селскостопанските правила на ЕС все още трябва да бъде одобрено от Съвета на ЕС, преди да влезе в сила на 1 януари 2018 г. Повече подробности за съдържанието на реформите можете да намерите тук.

 

Източник: Европейски парламент

Удължаване и разширяване с 500 млрд. евро на инвестиционния план на ЕС

Резултат с изображение за европейски парламент

 • Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) ще бъде удължен до 2020 г.;
 • ЕФСИ ще бъде увеличен с допълнителни средства за финансиране на повече проекти;
 • финансиране на иновативни проекти от високорисков характер, които иначе не биха били подкрепени.

ЕФСИ, който помогна за възстановяването на икономиката, беше удължен до 2020 г. по време на пленарното заседание във вторник. Той ще получи допълнителни средства за финансиране.

Ключовите точки от проекта,  договорени от евродепутатите и държавите членки и одобрени от Парламента като цяло:

 

 • ЕФСИ, известен също като плана „Юнкер“, ще бъде удължен до 2020 г. Целта е да се мобилизират до 500 млрд. евро;
 • целта е да се компенсират пазарни слабости и инвестиционни пропуски, като се финансират иновативни проекти от високорисков характер, които иначе не биха били подкрепени;
 • инвестициите трябва също така да насърчават създаването на работни места особено за младите хора, растежа и конкурентоспособността, енергетиката, околната среда и климата, здравеопазването, научните изследвания и иновации, устойчивия транспорт, цифровия сектор и творческите индустрии и икономически по-слабите региони на ЕС;
 • Европейският парламент придобива правото да номинира член на Управителния съвет на ЕФСИ, който може да подобри прозрачността и отчетността.

                                                             

Насърчаване на регионални, местни и по-малки проекти:

 

 • новите правила предвиждат по-голяма роля за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси с по-силно присъствие на местно ниво,
 • ако е възможно, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) следва да делегира подбора и мониторинга на малките проекти на националните насърчителни банки, които са в състояние да подпомогнат покриването на регионални, секторни и трансгранични проекти;
 • в случай, че извънредни пазарни условия могат да възпрепятстват даден проект, ЕИБ следва, по изключение, да намали разходите за бенефициента на финансирането.

 

Цитати

Докладчикът от комисията по икономическите и парични въпроси Удо Булман (С&Д, Германия) каза: „ЕВСИ беше започнат с идеята да компенсира липсата на 700 млрд. евро инвестиции в ЕС и той успя да намали тази липса. Ние искахме да подобрим ЕФСИ, да го модернизираме и да дадем възможност на най-нуждаещите се региони на ЕС да се възползват от него. Сега имаме и обективна оценка на най-добрите проекти за подкрепа на модерните компании в модерния свят.“

Докладчикът от комисията по бюджетите Жозе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия) каза: „ЕФСИ помогна за намаляване на неравенството и създаване на работни места. Вече бяха мобилизирани 250 млрд. евро, а 40 000 малки  средни предприятия получиха подкрепа. Сега предлагаме още повече експертиза в помощ на нови инвеститори и разширихме обхвата на фонда и за нови сектори. Нищо не става автоматично. За да получи определен проект допълнителна подкрепа, трябва да видим реални резултати.“

Ева Паунова (ЕНП, България): „Дори вече скептиците са наясно, че планът Юнкер работи и дава резултати с реално отражение в европейската икономика. Например, за година и половина българските проекти са спечелили 360 милиона евро съфинансиране от ЕФСИ. С допълнителните частни инвестиции общата им стойност ще стигне 1.5 милиарда евро, което е 3% от БВП за 2017г.

Фактът, че България е втора по привлечени инвестиции от плана Юнкер в отношение към БВП, показва, както и една от първите с регионално консултантско звено за изготвяне на проекти, показва, че администрацията и бизнесът ни са в крак с новите тенденции в Европа за използване на все повече финансови инструменти.“

Георги Пирински (С&Д, България): „Резолюцията на ЕП въвежда особено важни нови изисквания за далеч по-балансирано географско разпределение на инвестициите, включването на независим експерт в работата на Управителния комитет с цел да осигурява обективна оценка на проектите, както и засилена роля на националните и регионални банки за развитие. Тези изисквания бяха приети по инициатива на Групата на социалистите и представляват качествени промени в отговор на сериозните недостатъци на Фонда през първия период на дейността му.“

Бързи факти

ЕФСИ, изпълняван от Европейската инвестиционна банка, е създаден през 2015 г. за първоначален период от три години с цел мобилизиране на поне 315 млрд. инвестиции в реалната икономика. Европейската комисия предложи да се удължи периодът на продължителност до края на настоящата многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС през декември 2020 г. Възгледите са да се постигне инвестиционна цел от 500 млрд. евро.

Резултатите на ЕФСИ за всяка страна са публикувани на уеб страницата на Комисията.

 

Източник: Европейски парламент