Настолна игра по гражданско образование – “Да управляваме града ни за един ден”

Близки един до друг, но все пак толкова далечни. Така могат да се определят жителите на двата града – Екоград и Параград. Различни те може да са в определени системи, но гражданите имат възможност да разрешат своите икономически, социални и екологични проблеми. Готови ли сте и вие да бъдете част от това? Хвърлете зара и нека да управляваме града за деня!

 

Може да изтеглите файловете от тук:

Настолни дъски ( размер А3 или А4):

Дъска за настолна игра размер А3

Дъска за настолна игра размер А4

Допълнителни файлове:

Указание за играта

Парична валута ЕПИ

Полета за заместване 

Приложение със задачи за банкерите

 

Приятна игра! 

EK осигурява достъп за ЕС до Ремдезивир за лечението на COVID-19

Европейската комисия подписа договор с фармацевтичното предприятие Gilead за доставката на Veklury — търговското наименование на Ремдезивир. Veklury е първото лекарство, разрешено на равнище ЕС за лечение на COVID-19.

logo_bg

От началото на август, с координация и подкрепа от страна на Комисията, на разположение на държавите членки и Обединеното кралство ще бъдат предоставени партиди от Veklury за удовлетворяване на непосредствените нужди.

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: „През последните седмици Комисията работи неуморно с Gilead за постигането на споразумение, с което да се гарантира, че ЕС ще получи запаси от първото разрешено лекарство срещу COVID-19. Вчера, по-малко от месец след разрешаването на Ремдезивир, бе подписан договор, който ще позволи лекарството да бъде доставяно за хиляди пациенти от началото на август. Комисията не пести усилия да осигури достъп до безопасни и ефикасни лечения и оказва подкрепа за разработването на ваксини срещу коронавирус. Подписаното вчера споразумение е поредна важна стъпка в борбата ни с болестта.“

За финансиране на договора ще бъдат отпуснати 63 милиона евро от Инструмента на Комисията за спешна подкрепа. По този начин ще се осигури лечение за близо 30 000 пациенти с тежки симптоми на COVID-19. Това ще помогне за покриване на текущите нужди през следващите няколко месеца, като същевременно се гарантира справедливо разпределение на равнище ЕС въз основа на коефициент на разпределение и като се вземат предвид препоръките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Сега Комисията подготвя и съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка за допълнителни доставки на лекарството, които се очаква да покрият допълнителните нужди от октомври нататък. 

Контекст

На 3 юли Ремдезивир стана първото лекарство, получило разрешение за търговия при определени условия. Това разрешение улеснява достъпа на ранен етап до лекарства при извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, като настоящата пандемия.

Ремдезивир е препарат за лечение на COVID-19 за възрастни и юноши на възраст над 12 години, които страдат от пневмония и се нуждаят от допълнителен кислород. Заявлението за разрешение за търговия беше подадено до Европейската агенция по лекарствата (EMA) на 8 юни. Препоръката на ЕМА беше одобрена от държавите членки в рамките на Постоянния комитет по лекарствените продукти за хуманна употреба.

Въпреки че е получило разрешение в ЕС, лекарството продължава да бъде наблюдавано, за да се гарантира неговата безопасност. Като част от условията, които трябва да бъдат изпълнени, Gilead беше приканено също така до декември 2020 г. да представи на ЕМА окончателните доклади от проучванията на Ремдезивир, за да премине от разрешение за търговия при определени условия към пълно разрешение за търговия. Очаква се до август 2020 г. да бъдат предоставени допълнителни данни за ефективността и безопасността на лекарството, за да бъде завършен този процес.

За повече информация:

Законодателство на ЕС относно лекарствените продукти

Европейска агенция по лекарствата (ЕМА) и лечение на COVID-19

Източник: Европейска комисия

ЕК одобри българска схема в размер на 28 милиона евро в подкрепа на туроператорите

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 28 милиона евро (55 милиона лева) за подпомагане на туроператори, принудени да ограничат или преустановят дейността си поради ограничения в контекста на избухването на пандемията от коронавирус. 

logo_bg

Мярката е одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ.

Според мярката туроператорите имат право да получат 35 евро за всеки пътник, който е резервирал туристически пакет с тях, включващ полет в България. Допустимостта се ограничава до полети между 14 май и 31 декември 2020 г. Схемата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. Мярката е достъпна за всички туроператори и превозвачи, независимо от държавата на регистрация, и за всички пътници, независимо от държавата на произход. Целта на мярката е да се стимулира входящият туризъм. Това ще улесни достъпа до финансиране и ще намали внезапния недостиг на ликвидност, пред който са изправени засегнатите дружества.

Комисията установи, че българската мярка отговаря на условията, посочени във Временната рамка. По-специално, подпомагането не надвишава 800 000 EUR на дружество и ще бъде предоставено не по-късно от 31 декември 2020 г.

Въз основа на това Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавна помощ.

Повече информация за Временната рамка и други действия, предприети от Комисията за справяне с икономическите последици от пандемията, породена от коронавируса, можете да намерите тук.

Неповерителната версия на решението ще бъде предоставена под номер SA.58050 в Регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени.

Източник: Европейска комисия

Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност: свързване на точките в нова екосистема на сигурността

Европейската комисия приема днес нова стратегия на ЕС за Съюза на сигурност за периода 2020—2025 г., с акцент върху приоритетните области, в които ЕС може да даде своя принос, за да окаже подкрепа на държавите членки за повишаване на сигурността за всички, които живеят в Европа. 

logo_bg

В стратегията се определят инструментите и мерките, които трябва да бъдат разработени през следващите 5 години, за да се гарантира сигурност в нашата физическа и цифрова среда, в области като борбата с тероризма и организираната престъпност, предотвратяването и разкриването на хибридните заплахи и повишаването на устойчивостта на критичната ни инфраструктура и насърчаването на киберсигурността и засилването на научните изследвания и иновациите.

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, отговарящ за утвърждаването на европейския начин на живот, заяви: Сигурността е междусекторен въпрос, който навлиза в почти всички сфери на живота и засяга множество области на политиката. С новата стратегия на ЕС за Съюза на сигурност свързваме всички точки, така че да изградим истинска екосистема на сигурността. Време е да преодолеем погрешното противопоставяне между онлайн и офлайн, между цифровата и физическата среда и между вътрешните и външните опасения и заплахи във връзка със сигурността. Като се започне от защитата на критичната ни инфраструктура и се стигне до борбата с киберпрестъпността и хибридните заплахи, трябва да направим всичко, което е по силите ни, щом става въпрос за нашата сигурност. Тази стратегия ще служи като опорна рамка за политиките ни в областта на сигурността, като те трябва винаги да се основават изцяло на нашите общи ценности.

Илва Йохансон, комисар по вътрешните работи, каза: Съзнанието за сигурност — онлайн, в публичното пространство, у дома, както и за децата ни — изгражда доверие и сплотеност в обществото. С днешната стратегия за Съюза на сигурност се фокусираме върху областите, в които ЕС може да допринесе за защитата на хората в цяла Европа, за предвиждането и справянето с променящите се заплахи. През следващите години работата ми в областта на вътрешната сигурност на ЕС ще бъде насочена към изграждането на система, постигаща резултати, като започваме още днес с действия срещу сексуалното насилие над деца, наркотиците и незаконните огнестрелни оръжия.

В стратегията се определят 4 стратегически приоритета за действия на равнището на ЕС:

1. Среда на сигурност, която е подготвена за бъдещето

Хората разчитат на ключови инфраструктури, онлайн и офлайн, за да пътуват, работят или да се възползват от основни обществени услуги, а атаките срещу такива инфраструктури могат да причинят огромни функционални смущения. Готовността и устойчивостта са от ключово значение за бързото възстановяване. Комисията ще предложи нови правила на ЕС във връзка със защитата и устойчивостта на критичната инфраструктура, била тя физическа, или цифрова.

Неотдавнашните терористични нападения бяха съсредоточени върху обществени пространства, включително места за богослужение и транспортни центрове, поради тяхната откритост и достъпност. Комисията ще насърчава засилено публично-частно сътрудничество в тази област, за да гарантира по-добра физическа защита на обществените места, както и подходящи системи за откриване.

Кибератаките стават все по-чести и усъвършенствани. До края на годината Комисията би трябвало да приключи прегледа на Директивата за мрежите и информационните системи (която е основното европейско законодателство в областта на киберсигурността) и да очертае стратегическите приоритети в областта на киберсигурността, за да гарантира, че ЕС може да предвижда и да дава отговор на променящите се заплахи.

Наред с това Комисията установи, че е необходимо и създаване на съвместно киберзвено като платформа за структурирано и координирано сътрудничество.

На последно място, ЕС следва да продължи да изгражда и поддържа солидни международни партньорства с оглед по-нататъшно предотвратяване, възпиране и реагиране на кибератаки, както и за популяризиране на стандартите на ЕС с цел повишаване на киберсигурността на страните партньори.

2. Справяне с променящите се заплахи 

Престъпниците се възползват все по-често от технологичното развитие, за да постигнат целите си, като малуерът и кражбата на данни са все по-често срещано явление. Комисията ще гарантира, че съществуващите правила на ЕС срещу киберпрестъпността са подходящи и се прилагат правилно и ще проучи мерките срещу кражбата на самоличност.

Комисията ще обмисли мерки за увеличаване на капацитета за правоприлагане при цифровите разследвания, като ще гарантира, че работещите по тях разполагат с подходящи инструменти, техники и умения. Сред мерките ще бъдат използването на изкуствен интелект, големи информационни масиви и високопроизводителни изчислителни технологии в областта на политиката на сигурност.

За справяне с основните заплахи за гражданите, като тероризъм, екстремизъм или сексуално насилие над деца, са необходими конкретни действия, които да се осъществяват съгласно рамка, гарантираща зачитането на основните права. Днес Комисията предлага стратегия за по-ефективна борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет.

Борбата с хибридните заплахи, които имат за цел да отслабят социалното сближаване и да подкопаят доверието в институциите, както и повишаването на устойчивостта на ЕС, са важен елемент от стратегията за Съюза на сигурност. Ключовите мерки включват подход на ЕС към борбата с хибридните заплахи — от ранно откриване, анализ, осведоменост, изграждане на устойчивост и предотвратяване до реакцията при кризи и управление на последиците — като съображенията във връзка с хибридните заплахи ще бъдат отразявани при по-широкото изготвяне на политики. Комисията и върховният представител ще продължат да работят съвместно в тази насока в тясно сътрудничество със стратегическите партньори, и по-специално НАТО и Г-7.

3.Защита на европейците от тероризма и организираната престъпност

Борбата с тероризма започва с противодействие на поляризацията на обществото, дискриминацията и другите фактори, които могат да засилят уязвимостта на хората спрямо радикалната пропаганда. Работата във връзка с борбата с радикализацията ще бъде съсредоточена върху ранното откриване, изграждането на устойчивост и деангажирането, както и върху реабилитацията и реинтеграцията в обществото. Наред с борбата с първопричините, от основно значение ще бъде провеждането на ефективно наказателно преследване на терористите, включително на чуждестранните бойци терористи, като за тази цел са предприети действия за засилване на законодателството, отнасящо се до граничната сигурност, и за по-добро използване на съществуващите бази данни. Сътрудничеството с държави извън ЕС и с международни организации също ще бъде от ключово значение в борбата с тероризма, например, за да се прекъснат всички източници на финансиране на тероризма. 

Организираната престъпност води до огромни разходи както за жертвите, така и за икономиката, като размерът на загубите се оценява ежегодно на 218—282 милиарда евро. Сред ключовите мерки е Програма за борба с организираната престъпност, включително трафика на хора за следващата година.Повече от една трета от организираните престъпни групи, действащи в ЕС, участват в трафик на незаконни наркотични вещества. Комисията предлага днес нова Програма за наркотичните вещества на ЕС с цел да се засилят усилията за намаляване на търсенето и предлагането на наркотици и да се укрепи сътрудничеството с външните партньори.

Организираните престъпни групи и терористите са основни участници и в търговията с незаконни огнестрелни оръжия. Комисията представя днес нов План за действие на ЕС за борба с трафика на огнестрелни оръжия. За да гарантира, че престъпността не си струва, Комисията ще преразгледа действащата рамка за конфискуване на активи от престъпна дейност.

Престъпните организации третират мигрантите и лицата, нуждаещи се от международна закрила, като стока. Скоро Комисията ще представи нов План за действие на ЕС срещу контрабандата на мигранти, който поставя акцент върху борбата с престъпните мрежи, засилването на сътрудничеството и подкрепата за работата на правоприлагащите органи.

4.Силна европейска екосистема на сигурността

Правителствата, правоприлагащите органи, предприятията, социалните организации и хората, живеещи в Европа, носят обща отговорност за повишаване на сигурността.

ЕС ще спомогне за насърчаване на сътрудничеството и споделянето на информация с цел борба с престъпността и осигуряване на справедливост. Ключовите мерки включват укрепване на мандата на Европол и по-нататъшно развитие на Евроюст, за да се изгради по-солидна връзка между съдебните и правоприлагащите органи. Работата с партньорите извън ЕС също е от решаващо значение за осигуряването на информация и доказателства. Сътрудничеството с Интерпол също ще бъде засилено.

Научните изследвания и иновациите са мощни инструменти за противодействие на заплахите и за предвиждане на рисковете и възможностите. Като част от прегледа на мандата на Европол Комисията ще разгледа възможностите за създаване на Европейски център за иновации в областта на вътрешната сигурност.

Уменията и повишената осведоменост могат да бъдат от полза както за правоприлагащите органи, така и за гражданите. Дори елементарното познаване на заплахите за сигурността и начините за борба с тях може да окаже реално въздействие върху устойчивостта на обществото. Осъзнаването на рисковете от киберпрестъпността и наличието на базисни умения за самозащита от нея могат да се съчетаят със защитата за противодействие на кибератаките, осигурявана от доставчиците на услуги. Европейската програма за умения, приета на 1 юли 2020 г., подкрепя изграждането на умения през целия живот, включително в областта на сигурността.

Контекст

През последните години се появиха нови, все по-сложни трансгранични и междусекторни заплахи за сигурността, които подчертават необходимостта от по-тясно сътрудничество в областта на сигурността на всички равнища. Кризата, породена от коронавируса, също постави европейската сигурност на преден план, подлагайки на изпитание устойчивостта на критичната инфраструктура, готовността за действие при кризи и системите за управление на кризи в Европа.

В политическите насоки на председателя Фон дер Лайен бе отправен призив за по-голямо сътрудничество за защита на всички хора, живеещи в Европа. В днешната Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност се очертават приоритетните действия, инструменти и мерки за постигане на тази цел, както във физическия, така и в цифровия свят, а така също и сред всички слоеве на обществото.

Стратегията се основава на напредъка, постигнат досега по линия на приетата от Комисията Европейска програма за сигурност за периода 2015—2020 г., и се съсредоточава върху приоритетите, подкрепяни от Европейския парламент и Съвета.

В нея също така се признава нарастващата взаимосвързаност между вътрешната и външната сигурност. Много работни направления ще се основават на съвместен подход на ЕС и изпълнението на стратегията ще се осъществява при пълно взаимно допълване и съгласуваност с външната дейност на ЕС в областта на сигурността и отбраната под отговорността на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Комисията ще докладва редовно за постигнатия напредък, ще предоставя пълна информация на Европейския парламент, Съвета и заинтересованите страни и ще им осигурява възможност да участват във всички съответни действия.

За повече информация

Съобщение Търсене на налични преводи за тази връзкаEN•••относно Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност

Въпроси и отговори: Постигане на целите на Съюза на сигурност

Съобщение за медиите: Постигане на целите на Съюза на сигурност: инициативи за борба със сексуалното насилие над деца, наркотиците и незаконните огнестрелни оръжия

Съюз на сигурност — уебсайт на Комисията

Източник:Европейска комисия

ЕС се отваря отново и JRC открива културни съкровища в България

123

Отворени ли са музеите? Изисква ли се маска на обществени места? Мога ли да отида там с мотоциклет? В началото на юни JRC разработи „Re-open EU” — специализиран уебсайт и интерактивна карта за туристи, които през това лято желаят да пътуват безопасно в ЕС. На него се съдържа информация в реално време относно ситуацията на границите, ограниченията за пътуване, съвети за пътуване, мерки за опазване на общественото здраве и безопасност, както и налични туристически услуги.

Европейският комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: „Разчитаме на солидни научни данни, за да правим правилния избор по време на възстановяването. Нашите учени остават мобилизирани с широкия си диапазон от експертни знания в рамките на Съвместния изследователски център, за да предоставят тези данни. Като начало експертните знания бяха използвани за постепенното възстановяване на туризма в Европа. Границите ще започнат да се отварят и хората ще искат отново да пътуват в Европа на почивка или за да посетят роднини и приятели. Уебсайтът „Re-Open EU” дава на всички граждани лесен достъп до насоките за пътуване, правилата, услугите и здравната информация, от които се нуждаят, за да планират пътуването си с увереност и да му се насладят безопасно.”

Успоредно с това JRC публикува „Културните съкровища” на Европа — безплатно приложение с карта на културни и творчески обекти в европейските градове. Бургас, Пловдив, София, Варна и Велико Търново са българските градове, които са включени в този инструмент, създаден за да могат хората да се наслаждават от вкъщи на опера онлайн, виртуални художествени галерии, библиотеки и още много други дейности, които поддържат жива културата.

За повече информация – тук  и тук