Бюлетин 216 – Нови конкурси и програми за проекти

news-2

 

Уважаеми колеги и приятели,

В периода 02 ноември до 15 ноември 2017 година Център „Образование

за демокрация“ съвместно с информационен център „Европа Директно – Пловдив“ са

идентифицирали нови програми и конкурси за проекти, които са обобщени в

поредния 216 брой на нашия информационен бюлетин.

Можете да го изтеглите от тук –Бюлетин 216

Пленарната сесия одобри шест члена на Сметната палата, отхвърли един

 • отказ на одобрение за белгийския кандидат;
 • всички кандидати освен този от Финландия вече имат мандат;
 • Съветът ще финализира процеса по назначаване.

В тайно гласуване евродепутатите отхвърлиха белгийския кандидат за член на Европейската сметната палата (ЕСП)Карел Пинкстен, като одобриха българката Илиана Иванова и други шестима.

Преди това господин Пикстен, търсещ трети мандат, не получи одобрение от евродепутатите от комисията по бюджетен контрол при тайно гласуване. Няколко евродепутати свикаха парламентарна резолюция, за да намалят мандатите на членовете на ЕСП от три на два. Други евродепутати се насочиха към административно разследване, засягащо г-н Пикстен, по време на изслушването на комисията. Кандидатурата му беше отхвърлена мажоритарно с 310 гласа „за“, срещу 284 гласа „против“ и 81 „въздържал се“.

Госпожа Илиана Иванова има магистърска степен по международни икономически отношения и глобален мениджмънт. Тя е бивш евродепутат като през началото на 2013 г. става член на ЕСП. Тя беше одобрена с 568 гласа „за“, срещу 61 гласа „против“ и 36 „въздържал се“.

Следващи стъпки

След като се консултира с Парламента, Съветът ще вземе решение за назначаването на всеки кандидат по отделно.

Бързи факти

Европейската сметната палата, институция в Люксембург, която следи за законното и правомерно извършване на финансовите операции на ЕС, има 28 члена, един от всяка държава членка. Те се назначават за срок от шест години, който може да бъде подновен. Съветът, след като се консултира с ЕП, избира кандидата, представен от съответната страна. Ако Парламентът изрази отрицателно становище относно отделна кандидатура, председателят изисква от Съвета да оттегли предложението си и да предложи нова кандидатура на Парламента. Съветът обаче може да пренебрегне това становище и да назначи кандидат, отхвърлен от Парламента.

 

Източник: Европейски парламент

Върховенството на закона в Малта се нуждае от надзор

 • Комисията трябва да започне диалог относно функционирането на върховенството на закона с Малта;
 • недостатъчни действия срещу прането на пари и корупцията, своеволно даване на европейско гражданство;
 • пълно участие на Европол в разследването на убийството на Дафне Каруана Галиция ;

 

Евродепутатите твърдят, че Малта трябва да подсили върховенството на закона, а Комисията трябва да следи отблизо страната, за да гарантира безпристрастното правоприлагане.

Резолюцията, която беше приета с голямо мнозинство, изисква от Комисията да започне диалог с малтийското правителство относно функционирането на върховенството на закона в страната. Друга задача на Комисията е да провери, дали Малта спазва разпоредбите срещу пране на пари и банковия надзор.

Парламентът отбелязва, че независимостта на правоприлагащите органи на Малта и на съдебната власт може да бъде компрометирана, тъй като интересите на частни лица са инфилтрирали процеса на взимане на обществени решения. Също така, евродепутатите искат яснота относно програмата на страната за продажба на малтийско и европейско гражданство на граждани на трети страни. Те призовават и за независимо международно разследване с пълното участие на Европол на убийството на журналистката Дафне Каруана Галиция.

Влошаване на положението в Малта

Множество доклади от Европол, „Репортери без граници“ и временната комисия на европейския парламент за „Досиетата от Рая“ заключиха, че скорошните събития пораждат сериозни опасения относно управлението на Малта, свободите и нелегални дейности, осъществявани в следствие на отслабването на системата.

Основен проблем, подчертан в резолюцията, е лошото справяне на Малта с поредица сериозни обвинения в корупция, прането на пари и нарушения в банковия надзор. Това се дължи на факта, че полицията не провежда разследвания, а Отделът за финансово разузнаване и анализ (ОФРА) е под политически натиск.

Резолюцията също така отбелязва, че лицата, споменати в докладите на ОФРА и „Досиетата от Рая“, продължават да са в правителството. Евродепутатите призовават комисаря на полицията в Малта да започне разследване и да поиска от надзорните и съдебните органи на страната да разследват лицензионния процес на Pilatus Bank, банка, подложена на остри критики през последните месеци. Работата на Nexia BT, консултантска фирма, включена в програмата за гражданство и посочена в „Досиетата от Панама“, също трябва да бъде разследвана.

Повече яснота относно гражданството срещу заплащане

Резолюцията изразява съмнения относно практиката на даване на гражданство на държава от Европейския съюз срещу заплащане и изисква от Европейската комисията да постави под надзор тези програми. Изтекли доклади от Малта посочват възможна корупция в администрацията. В тази връзка, от правителството се иска да обясни как се закупува малтийско гражданство и как то проверява, дали съответното лице е пребивавало една година в Малта преди да закупуването му.

 

Източник: Европейски парламент

Евродепутатите искат да възнаградят реформите на „източните партньори“

 • „източните партньори“, които са постигнали значителен напредък в реформите, свързани с ЕС, могат да бъдат допуснати да се присъединят към митническия или енергийния съюз;
 • евродепутатите призовават да се създаде доверителен фонд за Украйна, Грузия и Молдова;
 • поддържане на натиск върху Русия за разрешаване на конфликтите в източните съседи на ЕС.

 

Срещата на върха през ноември между ЕС и „източните партньори“ трябва да проправи пътя към доверителен фонд и да им се предложи присъединяване към митническия съюз.

Евродепутатите приветстваха значителния напредък, постигнат от последната среща на върха на Източното партньорство (ИП) в Рига през 2015 г. насам. Те посочиха, че някои от страните са постигнали значителни реформи и че Грузия, Украйна и Молдова вече се ползват със свободна търговия и безвизов режим на пътуване с ЕС.

Те също така подкрепят ясни критерии за бъдещо сътрудничество, подчертавайки, че няма да ратифицират по-нататъшни споразумения на ЕС с държави, които не зачитат ценностите на ЕС или застрашават защитници на човешките права и журналисти.

За следващата среща на върха, която ще се състои в Брюксел на 24 ноември, евродепутатите препоръчват:

 

 • създаването на доверителен фонд за Украйна, Грузия и Молдова. Той трябва да се съсредоточи върху частни и публични инвестиции в социалната и икономическата инфраструктура;
 • създаване на модел „ИП+“ за участващите страни, които са постигнали значителен напредък в реформите, свързани с ЕС. Това е с цел да им се предложи възможност присъединяване към митническия, енергийния, цифровия съюз или дори шенгенското пространство, както и премахване на тарифите за роуминг услуги;
 • подкрепа на икономическите реформи, които имат за цел премахване на монопола, ограничаване на ролята на олигарсите, предотвратяване на пране на пари и данъчни злоупотреби;
 • поддържане на колективен натиск върху Русия за разрешаване на конфликтите в Източна Украйна, окупираните територии на Абхазия и Южна Осетия и Приднестровието;
 • подкрепа за разполагане на въоръжената полицейска мисия на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в Източна Украйна.

 

Резолюцията беше приета с 519 гласа „за“ срещу 114 „против“, 47 „въздържал се“.

Цитати

Съдокладчикът Лайма Андрикиене (ЕНП, Литва) каза: „Предлагаме много конкретни стъпки, за да гарантираме, че нашата политика за Източно партньорство е успешна – форматът „Източно партньорство+“, който включва доверителен фонд, нов европейски инвестиционен план и механизъм за финансова подкрепа за прилагане на споразуменията за асоцииране с участниците. Тази политика не е посветена на олигарсите, а на обикновените хора в области като енергоспестяване, работни места, обществени услуги или реконструкция.“

Съдокладчикът Кнут Флекенщайн (С&Д, Германия) добави: „Достъпът до митническия, енергийния, цифровия съюз, шенгенското пространство и постепенното премахване на роуминг таксите предоставят множество насоки, в които източното партньорство може и трябва да се развива. Предпоставка за това е изпълнението на реформите, за които се споразумяхме. Срещата на върха не само трябва да говори за това какво е постигнато, а и какво трябва да се направи и в кои сфери е останала „домашна работа“.“

Бързи факти

Източното партньорство е създадено през 2009 г., за да задълбочи политическите и икономическите взаимоотношения между ЕС и шестте източноевропейски партньори: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.

 

Източник: Европейски парламент

Парламентът приема по-стриктни правила против дъмпинга

 

 • търговската защита в ЕС против дъмпинговия внос се засилва;
 • въвеждат се социални и екологични критерии;
 • без допълнителна доказателствена тежест за компаниите от ЕС и подкрепа за малки и средни предприятия.

 

В сряда евродепутатите гласуваха по-строги правила за борба с дъмпингов и субсидиран внос от трети страни. Целта е да се защитят работните места и промишлеността в ЕС.

За първи път в света европейските търговски правила ще изискват от партньори извън ЕС да отговарят на международни социални и екологични стандарти. Целта е да се засили защитата на работните места и бизнеса в ЕС срещу несправедливо евтиния внос от трети държави, които силно се намесват в икономиката си.

Какво е новото?

 

 • влиянието на социалния и екологичния дъмпинг ще се взима под внимание, когато се взимат решения относно антидъмпингови мерки;
 • Европейската комисия ще наблюдава положението в страните износителки. Компаниите от ЕС могат да се позовават на тези доклади, когато подават оплаквания;
 • в допълнение към настоящата процедура няма да има допълнителна доказателствена тежест за дружествата от ЕС в антидъмпингови дела;
 • малките и средните предприятия ще получават помощ, за да се справят с процедурата;
 • всички засегнати страни, особено синдикатите, ще имат възможността да представят становището си за решенията относно мерките за търговска защита.

 

Парламентът днес одобри неформално споразумение относно новите правила, постигнато от преговарящите евродепутати и представители на Съвета на 3 октомври. То беше подкрепено с 554 гласа „за“ срещу 48 „против“, 80 „въздържал се“.

Председателят на комисията по международна търговия Бернд Ланге (С&Д, Германия) каза:  „Гордея се с постигнатия резултат. Ние подсилихме нашата търговска защита и за първи път в света въведохме търговско законодателство, което взема предвид спазването на трудови и екологични стандарти. Дадохме на нашите индустрии далновидна система, която ефективно да ги защити от нечестни практики.“

Докладчикът на Парламента Салваторе Чику (ЕНП, Италия) коментира: „Днес не дискутираме само въпроса, дали Китай е пазарна икономика или не, а дали нашата европейска система може и трябва да създаде еднакви правила за всички, както и, дали тези правила могат да предоставят еднакви възможности на всички. Отговорът е „да“, защото ние се нуждаем от равнопоставена и честна конкуренция.“

Следващи стъпки

Правилата ще влязат в сила, след като бъдат официално одобрени от Съвета и се публикуват в Официалния вестник на Европейския съюз.

Бързи факти

Работните места и компаниите в ЕС имат трудности в конкуренцията с внос на крайно ниски цени от трети страни, които имат прекомерен производствен капацитет и субсидирани икономики. Това се случва основно в стоманодобивната, алуминиевата, велосипедната, циментовата, химическата, керамичната, стъкларската, хартиената и соларната промишленост. Новите правила ще позволяват на ЕС да се справи с подобни нечестни търговски практики, насочвайки вниманието си към вноса, при който цените не са пазарни, поради държавна намеса. Членовете на ЕП също така преговарят за по-нататъшни планове за актуализиране на „инструментите за търговска защита“ на ЕС с цел повишаване на тарифите срещу дъмпингов или субсидиран внос от страни, които не се намесват широкомащабно в икономиката.

 

Източник: Европейски парламент