Бюлетин Европа директно Пловдив, Брой 97

Уважаеми колеги и приятели, Излезе  97-ми брой  на бюлетин Европа Директно – Пловдив.

От тук може да изтеглите: Бюлетин_97.

 

Желаем приятно пътешествие в последните новини от ЕС за м. април 2021 г.!

Удостоверението на ЕС за COVID-19 трябва да улеснява свободното движение без дискриминация

В четвъртък Парламентът прие преговорната си позиция по предложението за удостоверение, което утвърждава правото на свободно движение в Европа по време на пандемията.

Passenger showing e-ticket at airport during covid pandemic

  • Трябва да се гарантира универсално, достъпно, навременнно и безплатно тестване в целия ЕС
  • Удостоверението на ЕС за COVID-19 не е документ за пътуване
  • Държавите членки не следва да налагат карантини и тестове за притежателите на удостоверения.

Членовете на ЕП се съгласиха, че новото „удостоверение на ЕС за COVID-19“ – вместо цифровото зелено удостоверение, както бе предложено от Комисията – следва да бъде в сила за 12 месеца, но не за по-дълъг период.

Документът, който може да бъде в цифров или хартиен формат, свидетелства, че дадено лице е било ваксинирано срещу коронавирус или, като алтернатива, че то е показало отрицателен резултат от скорошен тест или се е възстановило от инфекцията. Въпреки това удостоверенията на ЕС за COVID-19 няма да служат като документ за пътуване, нито ще се превърнат в предварително условие за упражняване на правото на свободно движение, казват евродепутатите.

Законодателното предложение, обхващащо гражданите на ЕС, беше прието с 540 гласа „за“, 119 гласа „против“ и 31 гласа „въздържал се“, а предложението относно гражданите на трети държави беше прието с 540 гласа „за“, 80 гласа „против“ и 70 гласа „въздържал се“. Гласуването се състоя в сряда, като резултатите бяха обявени в четвъртък сутринта. Парламентът и Съветът на ЕС вече са готови да започнат преговори. Целта е да се постигне споразумение преди летния туристически сезон.

Без допълнителни ограничения за пътуване и безплатни тестове за COVID-19

Според Парламента притежателите на удостоверението на ЕС за COVID-19 не следва да подлежат на допълнителни ограничения за пътуване, като карантина, самоизолация или тестване. Членовете на ЕП подчертават също така, че за да се избегне дискриминация на лицата, които не са ваксинирани, и поради икономически причини, държавите от ЕС следва да „гарантират универсално, достъпно, навременно и безплатно тестване“.

Съвместимост с националните инициативи

Парламентът иска да гарантира, че удостоверението на ЕС работи успоредно с всяка инициатива, създадена от държавите членки, която следва също така да спазва същата обща правна рамка.

Държавите членки трябва да приемат удостоверения за ваксинация, издадени в други държави членки, на лица, инокулирани с ваксина, разрешена за употреба в ЕС от Европейската агенция по лекарствата (EMA) (понастоящем Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen), заявяват евродепутатите. Държавите членки ще решават дали да приемат удостоверения за ваксинация, издадени в други държави членки, за ваксини, включени в списъците на Световната здравна организация (СЗО) за спешна употреба.

Гаранции за защита на данните

Удостоверенията ще бъдат проверявани, за да се предотвратят измами и фалшифициране, както и автентичността на електронните печати в документа. Личните данни, получени от удостоверенията, не могат да се съхраняват в приемащите държави членки и няма да има централна база данни, създадена на равнище ЕС. Списъкът на субектите, които ще обработват и получават данни, ще бъде публичен, така че гражданите да могат да упражняват правата си за защита на данните съгласно Общия регламент относно защитата на данните.

Ваксини на достъпни цени, разпределяни в световен мащаб

И накрая, евродепутатите подчертават, че ваксините срещу COVID-19 трябва да се произвеждат в голям мащаб, да са на приемливи цени и да се разпределят в целия свят. Те изразяват и загриженост относно сериозните проблеми, причинени от компаниите, които не спазват графиците за производство и доставка.

Видеоконференция “Европейската зелена сделка на фокус”

На 26 април 2021 г. Информационните центрове “Европа директно” в Пловдив, Бургас и Благоевград проведоха съвместна видеоконференция със студенти и младежи от 3-те града по Горещата тема “Европейската зелена сделка на фокус”.

1-26.04.21

След проведената презентация за въведение в проблематиката, участниците млади хора се включиха в оживена дискусия с акценти за връзката между фактите, ценности и обстоятелства. И защо днешните млади хора се определят като „най-екологичното поколение“ на всички времена.

20210426_105621 20210426_105627 20210426_105646 20210426_105841

Ползите от биоразнообразието в ЕС и света

Биоземеделието е източник на много ползи:
✅ допринася за доброто състояние на почвите
✅ намалява замърсяването на въздуха и водите
✅ подобрява биоразнообразието.
Биологично разнообразие
Научете повече за новия план за развитие на биологичното производство, който приехме преди седмица 👇
#OrganicEU

EU Food & Farming

 

Уебинар:„Социалният и икономическия отговор на Европейския съюз за справяне с кризата от Covid 19”

Днес, 22 април 2021 г. Информационен център „Европа директно – Провдив” в партньорство с  Център „Образование за демокрация” и Факултет по „Икономически и социални науки” на Пловдивски университет „П. Хилендарски” проведаха уебинар на тема: „Икономическият отговор на Европейския съюз за справяне с кризата Covid 19”.

980x551_1582552090

Участниците в събитието – студенти и лидери на младежки НПО от Пловдив имаха възможност се информираха и проведоха дискусия над: Принципите на икономическия отговор на ЕС срещу кризата. Времевия хоризонт. Планът за възстановяване на Европа – полагане на основите на нашето бъдеще. Финансиране. Очакваното въздействие. Поставените изисквания от ЕК за изработването на Национални планове за възстановяване и устойчивост.

1.б 1а 2 4 5 7 20210422_103044 Екран 1 Екран 2 Екран 3