Качеството на потребителските продукти: евродепутатите се заемат с двойните стандарти

 

 

Тестове и проучвания, извършени в няколко държави членки, предимно от Централна и Източна Европа, доказват, че съществуват различия в състава на продукти, рекламирани и разпространявани с една и съща марка, с привидно идентична опаковка, което е в ущърб на потребителите.

Тези различия са открити не само в състава на хранителни продукти, но често и в нехранителни продукти, като препарати, козметика, тоалетни принадлежности и продукти, предназначени за бебета.

Европейският парламент в четвъртък препоръча редица мерки, които да бъдат приложени на ниво на ЕС и на национално ниво за справяне с проблема с „двойните стандарти“.

Трансгранично сътрудничество, сравнителни тестове и по-добро прилагане на правилата

Евродепутатите призовават за:

  • бързо трансгранично сътрудничество и обмен на данни, включително обмен във връзка с потенциално несъответстващи продукти и информация относно възможни нелоялни практики, между националните органи за защита на потребителите и органите в областта на храните, сдруженията на потребителите и Комисията
  • обща методология за тестове за събиране на достоверни и сравними доказателства, които да спомагат за установяване колко сериозни и широкоразпространени са практиките за разлики в качеството
  • резултатите трябва да бъдат публично достъпни в база данни и анализирани на най-ранната възможна дата, но не по-късно от края на 2018 г.

Актуализиране на Директивата за нелоялните търговски практики

Като приветстваха предложението на Комисията от април 2018 г. „Нов търговски механизъм за потребителите“, който изменя Директивата за нелоялните търговски практики, евродепутатите същевременно отбелязаха, че се нуждаят от допълнителни разяснения. „Резултатът от законодателния процес трябва да бъде ясна дефиниция за това както може да се счита като двоен стандарт и как трябва да се оценява и адресира всеки отделен случай“, коментираха евродепутатите.

Лого за продуктите

Регионалните предпочитания не трябва да се използват като извинение за понижаване на качеството или за предлагането на различно качество на различни пазари“, отбеляза Парламентът, подчертавайки, че производителите могат да предлагат различни продукти с различни съставки и качество в ЕС въз основа на обосновани съображения, при условие че напълно зачитат законодателството на ЕС.

Евродепутатите приканват производителите да разгледат възможността за добавяне на лого на опаковките, което да показва, че съдържанието и качеството на даден продукт на дадена марка е еднакъв в различните държави членки.

Цитати

Докладчик Олга Сехналова (С&Д, Чехия) заяви: „Потребителите в ЕС се оплакват, че нямат достъп до същото качество, когато купуват маркови продукти. Двойните стандарти на продукти подкопават доверието на гражданите в справедливото функциониране на вътрешния пазар на ЕС и следователно е необходимо да се разработи решение на равнище ЕС за справяне с проблема.“

Момчил Неков (С&Д, България) коментира: „Крайно време е „продуктовата дискриминация“ спрямо милионите европейци от централна и източна Европа да спре. Крайно време е Съюзът да постави всички европейци под общ знаменател. Приемането на днешния доклад дава силен мандат на парламента да изисква и от Комисията, и от Съвета допълнително изменение на Директивата относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар. Местните предпочитания е аргумент, с който бизнесът се опита да отговори на притесненията на гражданите. Липсва обаче отговор как се определят местните предпочитания на бебета или защо продукти от един клас, пригоден уж към местните вкусове, имат значителни разлики в съдържанието и пропорциите си, когато се предлагат в една и съща държава. Няма да има „Европа на две скорости“, когато няма двоен стандарт срещу различните европейски граждани. „

Ева Майдел (ЕНП, България) коментира: „Двойните стандарти на продуктите в Европа не подронват доверието в самата марка, а по-скоро в Европейската общност и до колко сме способни да осигурим равно третиране на нашите граждани в целия Съюз. Ние в ЕНП подкрепяме пилотния проект за изследване на основните категории храни. Не трябва да забравяме, че второто качество стоки не създава второ качество европейци, а само второ качество Европа.“

Емил Радев (ЕНП, България) отбеляза: „Днешното гласуване на доклада относно разликите в качеството на някои продукти на единния пазар е изключително важно не само за България, но и за всички страни от Източна и Централна Европа, които ежедневно се сблъскват с проблема с двойните стандарти. На всички ни е ясно, че дискриминация, независимо от какъв тип, е неприемлива и че всички потребители в ЕС трябва да имат достъп до същото ниво на качество на продуктите. Съществено значение се придава на предоставянето на потребителите на точна и лесна за разбиране информация, което е и от ключово значение за борбата с двойното качество на продуктите. Категорично сме на мнение, че потребителските предпочитания не трябва да се използват като извинение за по-ниско качество или за предлагане на различни качествени класове на различни пазари в ЕС. Поради това в доклада ясно се подчертава значението на информирането на потребителите по точен и прозрачен начин, че продуктът, който те купуват или познават от друга държава-членка, е различен, за да се избегне заблуждаването им и да не останат с грешно впечатление от купения продукт. Не на последно място в доклада се приветства и приемането на пилотен проект за 2018 г., който предвижда поредица от пазарни проучвания на различни категории потребителски продукти, за да се оценят различните аспекти на двойното качество.“

Филиз Хюсменова (АЛДЕ, България) коментира: „Въпросът за храната и здравето на европейските граждани не търпи компромиси. Като потребител и гражданин на страна, засегната от двойния стандарт, настоявам да се гарантира, че всички европейски потребители се ползват в пълна степен от своите права съгласно законодателството на Съюза.”

Следващи стъпки

Предложенията са част от незаконодателна резолюция изготвена от Олга Сехналова, която беше одобрена с 464 гласа „за“, 69 гласа „против“ и 17 „въздържал се“.

Новото законодателно предложение, което изменя Директивата за нелоялни търговски практики (докладчик Даниел Далтон (ЕКР, Великобритания), се очаква да се гласува в Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите през ноември.

Източник: Европейски парламент

Мечтаем да бъдем част от европейското семейство, заяви премиерът на БЮРМ

 

Министър-председателят на Бившата югославска република Македония (БЮРМ) Зоран Заев се обърна към Европейския парламент в Страсбург в четвъртък.

Осигуряването на подкрепа от обществеността и опозицията както за промяната на името, така и за следващите необходими стъпки за присъединяването на страната към ЕС и НАТО, заеха централно място в речта на г-н Заев.

“Като министър-председател заявявам, че ние правим всичко по силите си, за да достигнем стандартите на ЕС. Запознати сме с препоръките и те са наш приоритет. Също така знаем, че имаме да извървим още дълъг път, но вашият сърдечен прием ни дава силна мотивация да продължим с нашата програмата за реформи “, заяви той пред депутатите“.

‘Нашата борба за европейско бъдеще беше ключов фактор за сключването на историческите споразумения с Гърция и България. Ние сме европейски пример за успех – автентичен модел за функционираща мултиетническа демокрация. Нещо като малка Европа – всеки ден ние изживяваме европейското мото “Единни в многообразието”, добави той.

Цитат

Андрей Ковачев (ЕНП/България) коментира: „Министър-председателят Зоран Заев се обърна към Европейския парламент в ключов, исторически момент за страната му. От предстоящия референдум ще зависи европейското бъдеще на страната – дали тя ще скъса с негативните практики от миналото и конфликтите със съседите си или ще обрече гражданите си и целия регион на несигурност“.

Допълнителна информация

Гърция и БЮРМ подписаха предварително споразумение за преименуването на републиката през юни т.г., слагайки край на дългогодишен спор, който беше повод за Гърция да блокира перспективите пред по-малката си съседка за присъединяване към ЕС и НАТО.

Предложеното ново име е „Република Северна Македония“

Резултатът от преговорите, който вече беше неофициално ратифициран от Парламента на БЮРМ, ще бъде предложен на референдум в държавата на 30 септември.

Комисията по външни работи на Европейския парламент се очаква да гласува тази есен доклад, който оценява доклада на Комисията за БЮРМ от 2018 г.. Докладчикът Иво Вайгъл (АЛДЕ, Словения) приветства предварителното споразумението за името.

Гледайте изявлението на премиера Зоран Заев.

Източник: Европейски парламент

Десет години след „Леман Брадърс“: финансовите реформи промениха ЕС

 

На 15 септември 2008 г. четвъртата по големина инвестиционна банка в САЩ „Леман Брадърс“ подава документи за обявяване в неплатежоспособност. Това се оказва не просто краят на една от най-влиятелните финансови компании в света, но и знак за избухването на тежка дългова и икономическа криза, която бързо се пренася и на други континенти.

В Европа десетилетието след краха на „Леман Брадърс“ е изпълнено с болезнени икономически изпитания. Редица големи банки са изправени на ръба на фалита, а държавите се налага да затегнат коланите и да увеличат данъците, за да овладеят нарасналите бюджетни дефицити.

Публичният дълг в ЕС нараства от 57,5% от БВП през 2007 г. на 81,6% от БВП през 2017 г. Задлъжнялостта се покачва особено много в Гърция − от 103,1% от БВП през 2007 г. дългът достига 178,6% 10 години по-късно. В Испания публичният дълг е 35,6% от БВП през 2007 г., а през 2017 г. − 98,3%. В Италия той надхвърля 130% от БВП.

Европейският отговор

Европейските институции и държавите членки взеха редица мерки, за да овладеят кризата и да върнат доверието в икономиката.

Банковият съюз наложи строги изисквания към банките, централизира надзора на европейско ниво и даде гаранции, че всички депозити до 100 000 евро са защитени. Беше създаден Европейският семестър − процедура за координация на икономическата и бюджетната политика на държавите, с особен акцент върху нивата на задлъжнялост.

По време на кризата инвестициите в икономиката спаднаха значително. В отговор бе дадено началото на Инвестиционен план за Европа, който мобилизира публично и частно финансиране за реализиране на важни проекти и подкрепа за малкия бизнес. Съюзът на капиталовите пазари пък се опитва да разшири достъпа на фирмите до капиталово финансиране вместо те да разчитат единствено на банкови заеми.

Предстои още работа

Председателят на парламентарната комисия по бюджети Жан Артюи (АЛДЕ, Франция) изтъкна, че банковият съюз е донесъл „сериозно подобрение“ на регулативната рамка. В същото време той заяви, че управлението на еврозоната не отговаря на социално-икономическите предизвикателства: „Единната парична политика изисква икономическа политика, която преодолява националните егоизми“, каза депутатът.

Ефектите от кризата все още са отчетливо видни в редица страни от ЕС. Последната спасителна програма за Гърция приключи едва преди месец. Нивото на безработица в страната е 19,5%, а сред младите хора е 39,7%. Младежката безработица е много висока и в Испания (33,4%) и Италия (30,8%).

 

Източник: Европейски парламент

 

Сексуален тормоз: „Без обща дефиниция в ЕС ще бъде трудно да премахнем проблема“

 

На 11 септември депутатите гласуваха доклад с препоръки за борбата с психичния и сексуалния тормоз в ЕС. Пина Пичерно (С&Д, Италия) обяснява някои от основните предложения.

Скандалът с Харви Уайнстийн изведе на преден план въпроса със сексуалния тормоз. Колко голям е проблемът в ЕС и защо имаме нужда от единен подход?

Движението #metoo ни показа, че проблемът е по-широко разпространен, отколкото всеки един предполагаше. Данните загатват за мащаба: около 55% от жените в ЕС са били подложени на сексуален тормоз, а над 20% от жените на възраст между 18 и 29 г. са преживели преследване или тормоз онлайн. Имайки предвид, че повечето жени и момичета не подават сигнали, реалните измерения са всъщност много по-големи.

Имаме нужда от единна ясна дефиниция за тормоз − без такава дефиниция ще бъде трудно да премахнем проблема, тъй като представите се различават. След като определим какво представлява сексуалният тормоз и какво той не е, ще можем да се заемем по-добре с проблема и да окажем подкрепа на жертвите.

Жертвите на сексуален тормоз често не подават жалби. Какви са основните пречки и решенията?

Повечето жени и момичета се страхуват да изобличат насилието. Те могат да чувстват срам или страх, че ще бъдат обвинени, или, в случаите на сексуален тормоз на работното място, да се опасяват, че ще загубят работата си или че ще бъдат наказани.

Едно от решенията е да подобрим обучението на полицията и на съдебните власти, както и да разработим сигурни и независими процедури на работа, в университетите и училищата, за да могат жените да подават сигнали по-лесно.

Интернет, социалните мрежи и форумите дават възможности за оказване на тормоз и насилие. Какви мерки предлагате срещу тормоза онлайн?

Ние се нуждаем от ясна дефиниция на обществено пространство, която да включи в обхвата на правилата виртуални пространства като социални мрежи, блогове, чатове и други, където има случаи на тормоз и следене. Това ще улесни властите при преследването на извършителите и оказването на помощ на жертвите.

Разпространяването на порнографски материали за отмъщение, без разрешението на заснетия, има ужасни психологически последици, включително самоубийства в най-крайните случаи. Затова предлагам заделянето на средства в европейския бюджет за пилотен проект за онлайн бюро за помощ, което ще осигурява подкрепа на всяко едно момиче или жена, станали жертви на следене онлайн, сексуален тормоз или порно за отмъщение.

Ние също така призоваваме Комисията да разшири дефиницията за противозаконна реч на омразата в реалния и виртуалния свят, за да обхване женомразството.

Освен всичко друго ние искаме и задълбочено, систематично събиране на данни за тормоза, които са сравними и разделени по пол и възраст, за да имаме ясен поглед върху развитието на проблема.

 

Източник: Европейски парламент

Единен цифров портал дава електронен достъп до основни административни услуги

 

Сдобиването с удостоверение за раждане или разрешение за извършване на търговска дейност е често сериозен проблем и разход на време и нерви. Изграждането на единен цифров портал на ЕС, одобрено от Парламента на 13 септември 2018 г., цели да опрости процеса, като направи достъпни онлайн във всички страни от ЕС най-често търсените административни услуги от граждани и фирми.

Порталът „Вашата Европа“ ще служи като единен вход за услуги на всички официални езици на ЕС. Те ще включват издаване на удостоверения за раждане, подновяване на лични документи, подаване на документи за получаване на пенсия, предоставяне за разрешително за търговска дейност, признаване на дипломи, регистрация на превозно средство и други.

През него ще може да се подават искания за услуги в рамките на отделна страна, както и за презгранични услуги.

Депутатът Марлене Мици (С&Д, Малта), която отговаряше за позицията на Парламента по законодателството, заяви: „Новите правила ще направят по-лесно за гражданите и бизнеса да се справят с документацията през единен цифров вход онлайн, който осигурява достъп до административни процедури и информация с високо качество. Единният цифров портал ще осигури отзивчиви, приобщаващи, преминаващи границите цифрови публични услуги, които са удобни за гражданите и фирмите“.

Страните членки ще трябва да модернизират своите системи, за да гарантират, че те са изцяло достъпни онлайн, и то не само на официалния език в съответната страна, но и на още поне един допълнителен език. Онлайн услугите ще трябва да бъдат от високо качество и да бъдат достъпни за хората с увреждания.

Освен това порталът ще трябва да улесни представянето на информация от гражданите − веднъж след като гражданите са вкарали един документ в системата, няма да има нужда те да го подават отново. Той ще може да бъде използван повторно от съответния административен орган при нужда.

Според еврокомисаря за вътрешния пазар Елжбиета Биенковска системата ще спестява на гражданите 855 000 часа, а на бизнеса 11 млрд. евро годишно в контакта с администрацията.

Какво следва?

Законодателството трябва да бъде одобрено от държавите членки в Съвета. След това регламентът ще влезе в сила и администрациите на местно, регионално и национално ниво ще имат пет години, за да приведат в съответствие своите системи.

 

Източник: Европейски парламент