Старт на Европейската инициатива за образна диагностика на рака

Европейската комисия официално стартира Европейската инициатива за образна диагностика на рака с цел да подкрепи доставчиците на здравно обслужване, научноизследователските институти и новаторите в оптималното използване на иновативни, основани на данни решения за лечение и грижи за болните от рак. Инициативата, която е водещо действие в рамките на Европейския план за борба с рака, ще работи за създаването на цифрова инфраструктура, която ще свързва ресурси и бази данни за…

Европейската комисия започва консултация относно реформата на пазара на електроенергия в ЕС

Европейската комисия започва обществена консултация относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в Европейския съюз с цел по-добра защита на потребителите от прекомерна нестабилност на цените, подпомагане на достъпа им до сигурна енергия от чисти източници и повишаване на устойчивостта на пазара. Настоящата система осигуряваше ефективен, добре интегриран пазар в продължение на много години, като позволяваше на ЕС да извлича икономическите ползи от единния енергиен пазар,…

Мария Габриел постави началото на инициативата „Засаждане на 3 милиарда дървета до 2030 г.” в България

Българският еврокомисар Мария Габриел бе на работно посещение в Благоевград, където проведе дискусии с ученици и студенти относно новостите по програма “Еразъм +” и възможностите по европейските програми за образование и мобилност. В 7-мо СУ „Кузман Шапкарев” Мария Габриел засади първото за България дърво от кампанията за целия ЕС „Засаждане на 3 милиарда дървета до 2030 г.” „Дърветата са живот. Да засадиш дърво е да…

Мария Габриел в Давос: Иновациите и образованието са в основата на устойчивото развитие

Българският еврокомисар Мария Габриел е в Давос за 53-ото издание на Световния икономически форум. Тя участва в ключовата сесия на тема „Глобална свързаност и устойчивост”, председателствана от Børge Brende – председател на Световния икономически форум. Сред участниците бяха министърът на международното сътрудничество на Египет Rania Al-Mashat, глобалният управляващ партньор на McKinsey & Company и изпълнителният директор на един от най-големите инвеститори в света от Обединените…

Европейската комисия регистрира „Троянска луканка” като храна с традиционно специфичен характер

Европейската комисия одобри вписването на наименованието „Троянска луканка” в  регистъра на храните с традиционно специфичен характер (ХТСХ). Името на продукт, който е регистриран като ХТСХ, го защитава от фалшифициране и злоупотреба. Традиционният начин на производство на „Троянска луканка”, който се характеризира с процес на сушене и опушване, е направил този вид продукт уникален за България. Самото наименование „Троянска” произхожда етимологично от името на град Троян, т.е. там,…