Междупарламентарните делегации на Европейския парламент са установени

49_European_ParliamentПрез този законодателен мандат Парламентът ще има 44 междупарламентарни делегации, които поддържат връзки с представители в други страни, региони и организации.

Евродепутатите гласуваха относно състава на междупарламентарните делегации в сряда на обяд. Предложението от Председателския съвет (председателя на ЕП и лидерите на политическите групи) беше прието с вдигане на ръка. Назначенията бяха обявени в 20.00 ч. българско време.

Може да видите пълния списък с 44-те делегации – същият брой като по време на предишния мандат – както и техните съставни членове тук.

Бързи факти

Междупарламентарните делегации на Европейския парламент поддържат връзки и разменят информация с представители от други страни, региони и организации с цел насърчаване на основните ценности на ЕС: свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи, както и върховенството на закона.

След като евродепутатите одобрят вида и числения състав на делегациите, политическите групи и независимите членове назначават членовете им, като се гарантира справедливото представителство на държавите членки, на политическите възгледи и на половете.

Следващи стъпки

Председателите и заместник-председателите на делегациите ще бъдат избрани по време на техните учредителните заседания, които се очаква да се проведат през септември 2019 г.

Допълнителна информация

Източник: Европейски парламент

Вземи участие в конкурса „Истории“ от „Европа в моя регион“

EUinmyregion2019-1024x487Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия ви кани да вземете участие в конкурса „Истории“ от „Европа в моя регион“, за да представите проекти около вас, които са финансирани от ЕС.

Историите трябва да са за финансирани от ЕС проект или програма.

Историите може да са под всякаква форма: снимка, видео, блог публикация, аудио, публикации в социални медии, платно, Twitter низове и т.н.

Историите трябва да са перманентни и обществено достъпни.

Как да участвам

Участниците могат да се включат в конкурса „Европа в моя регион“, като изпратят имейл с връзка към публикуваната история до info@euinmyregion.eu

Участниците трябва да изберат измежду две категории: „граждани“ и „експерти“ – Категорията трябва да се посочи в темата на имейла след: „EUinMyRegion Storytelling

Експертите са хора, които работят за управляващи органи, междинни звена, съвместни технически секретариати, бенефициери на финансиране от ЕС или лица за комуникация по финансиран от ЕС проект

Допустимост

Участниците трябва да имат навършени или да са на възраст над 18 години

Служители и близки роднини на служители на Организатора или на съответните му дружество-майка, дъщерно дружество или филиали, или всяко друго лице, свързано с този конкурс, нямат право на участие.

Всички материали ще бъдат внимателно модерирани.

Материали

Участниците могат да изпратят толкова истории, колкото пожелаят.

Всички истории, отговарящи на правилата и изпратени до крайния срок, ще бъдат приети. Редакционната независимост е гарантирана.

Европейската комисия ще преведе вашите истории на английски език (ако е необходимо), ще ви изпрати превода и ще популяризира историите ви чрез социални канали (FacebookTwitter), използвайки хаштаг #EUinmyRegion.

Правилата на конкурса

Финландското председателство на Съвета: депутати споделят очакванията си

Финландия пое ротационното председателството на Съвета на ЕС на 1 юли. Попитахме финландските депутати какво очакват те от следващите шест месеца.

EU2019FI

Министър-председателят на Финландия Анти Рине ще представи приоритетите на страната в пленарната зала на ЕП в Страсбург на 17 юли. Гледайте дебата на живо от 11 часа българско време.

Мотото на новото председателство е „устойчива Европа, устойчиво бъдеще“. Като знак, че акцентът върху устойчивото развитие е не само на думи, Финландия обяви, че вместо да прави традиционните малки подаръци по време на председателството, ще използва икономисаните средства, за да компенсира парниковите емисии от полетите за срещите в Хелзинки и Брюксел. Освен това на срещите в рамките на председателството ще се предлага чешмяна вода вместо бутилирана.

Новото председателство си поставя за задачи:

•    да укрепи общите ценности и върховенството на закона;
•    да направи ЕС по-конкурентен и социално приобщаващ;
•    да засили позицията на ЕС като глобален лидер в мерките относно климата;
•    да защити цялостно сигурността на гражданите.

Финландските депутати посочват климата като приоритет

Сирпа Пиетикайнен (ЕНП) призовава политиката да бъде основана на факти и научни оценки за адекватността на предлаганите мерки. Според нея изграждането на кръгова икономика, основаваща се на повторното използване на суровини и рециклиране, ще бъде в основата на решението на кризата с климата. „Ние се нуждаем от пътна карта за кръговата икономика, която следва да включва стратегии за текстилната индустрия и строителството, политика за устойчива хранителна индустрия и единна схема за наблюдение на напредъка“. Тя също така иска инвестициите да съдържат информация за тяхното отражение върху климата.

Еро Хейналуома (С&Д) се надява, че финландското председателство ще спомогне за изграждането на по-хуманна Европа и засилване на правата на потребителите и работещите. „Очаквам Финландия да окаже натиск за по-амбициозни мерки за климата и засилена сътрудничество в Арктика. Особено важно е да постигнем споразумение за политиките за климата, енергетиката и горите и да увеличим инвестициите в кръговата икономика. ЕС трябва да остане лидера в политиката за климата“.

Елси Катайнен (Обнови Европа) очаква Финландия да работи „съсредоточено и внимателно“ за напредъка по важни въпроси като Брекзит, преговорите за дългосрочния бюджет на ЕС и климатичните цели. „Надявам се и очаквам, че в преговорите за следващата финансова рамка Финландия ще помогне за намирането на справедлив компромис между страните членки, за да гарантира достатъчно финансиране за селското стопанство и кохезията“.

Виле Ниинисто (Зелени/ЕСА) отбелязва, че финландското председателство настъпва във важен момент за бъдещето на Европа. „Очакваме Финландия да окаже натиск за приемането от ЕС на нужните решения за ограничаване на глобалното затопляне в рамките на 1,5 градуса Целзий. Първо, трябва да накараме страните в ЕС да се ангажират с постигането на въглеродно неутрална Европа до 2050 г., а след това да вземат мерки за зелена трансформация на икономиката. Финландия трябва също така да засили значението на социалната отговорност, правата на човека и върховенството на закона в ЕС“.

Лаура Хухтасари (ИД) заявява: „Надявам се нетната вноска на Финландия в бюджета на ЕС да бъде по-ниска при следващата финансова рамка. Време е да се спре с преразпределението на доходи в Европа под формата например на кохезионни разходи. Финландия трябва да положи усилия да спре ЕС да налага натиск върху страните от Източна Европа и Италия за прилагане на миграционна политика, която вреди на техните граждани. Ние трябва също така да защитим работните места в европейската промишленост, особено спрямо Китай, който не се съобразява с правилата на международната търговия“.

Силвия Модиг (ЕОЛ/СЗЛ) посочва, че Европа е разделена относно много предизвикателства: промените в климата, ксенофобията, популизма, Брекзит, отношението към мигрантите, пристигащи в Европа. „Финландия трябва да бъде смела и да действа, за да запази климатичните цели в съзнанието на всички. Ние трябва да съумеем да договорим затягане на целите за намаление на емисиите и да поставим като цел постигането на въглеродна неутралност. Климатът не може да бъде игнориран заради други предизвикателства“.

Парламентът избра Урсула фон дер Лайен за първата жена председател на Комисията

UrsulaС 383 гласа „за“, Европейският парламент избра Урсула фон дер Лайен за председател на следващата Европейска комисия с таен вот на 16 юли.

Тя трябва да заеме длъжността на 1 ноември 2019 г. с мандат от пет години. Подадени бяха 733 гласа, от които 1 беше невалиден. 383 гласа бяха „за“, 327 „против“ и 22 „въздържал се“.

Към момента Парламентът има 747 членове, съгласно получените официални известия от националните органи, което означава, че необходимият праг беше 374 гласа., т.е. повече от 50% от съставните членове. Председателят Сасоли обяви официално необходимия брой гласове преди началото на гласуването, което се проведе тайно с хартиени бюлетини.

Председателят на ЕП Давид Сасоли заяви:

От името на Парламента, Ви поздравявам за избирането Ви за председател на Европейската комисия.

Сега започва много важна фаза за европейските институции; ще трябва да се подготвим за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията, които, както знаете, ще бъдат много задълбочени от страна на Парламента.

Очакваме, че темите, които повдигнахте днес пред пленарната зала също, ще бъдат задълбочено разгледани от членовете на Вашия колегиум по време на изслушванията в компетентните комисии на ЕП.

Следващите няколко години ще бъдат много важни за бъдещето на Европейския съюз и ние можем да се справим с тях само ако има близко и пълно сътрудничество между институциите“.

Следващи стъпки

Избраният председател на Европейската комисия сега ще изпрати официални писма към държавните и правителствените ръководители, с покана да предложат своите кандидати за членове на Комисията. Очаква се изслушванията на кандидатите в компетентните комисии да се проведат между 30 септември и 8 октомври. Пълният състав на колегиума на членовете на Комисията трябва да бъде избран от Парламента, което най-вероятно ще се случи по време на сесията на 21-24 октомври. Повече информация тук.

Източник: Европейски парламент

Търговски преговори ЕС—САЩ: взаимното признаване на фармацевтичните продукти

Médecins hospitaliers: le gouvernement désamorce la "bombe" des RTTНа 11 юли 2019 г. Европейският съюз и Съединените щати конкретизираха важен елемент от Съвместното изявление, прието от председателя Юнкер и президента Тръмп през юли 2018 г. Положителната програма за трансатлантическа търговия, установена в съвместното изявление, включва двустранен ангажимент за намаляване на пречките и увеличаване на търговията в редица отрасли, в т.ч. в сектора на фармацевтичните продукти.

С признаването от Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) на Словакия — последната до този момент непризната държава — членка на ЕС, става възможно пълното прилагане на Споразумението между ЕС и САЩ за взаимно признаване (СВП) на инспекциите на обектите за производство на лекарства за хуманна употреба на съответните им територии. Това ще позволи и на двете страни да пускат лекарства на пазара по-бързо и при по-малко разходи за всяка от тях.

По този повод Европейският комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис заяви: „Изпълнението на споразумението за взаимно признаване е не само стъпка напред в търговските отношения между ЕС и САЩ, но също така ще позволи на пациентите да се възползват от висококачествени лекарства. Това означава, че и от двете страни на Атлантика органите, отговарящи за лекарствата, вече могат да се опират на резултатите от инспекциите, направени от другата страна, които заменят техните собствени инспекции. Днес Администрацията по храните и лекарствата на САЩ приключи оценката на капацитета на 28-те компетентни органи от ЕС, което е резултат на продължило пет години тясно трансатлантическо сътрудничество“.

Това споразумение за взаимно признаване е подкрепено от солидни доказателства за това, че ЕС и САЩ разполагат със съпоставими процедури за извършване на инспекции по отношение на прилагането на добрите производствени практики в областта на лекарствените продукти за хуманна употреба.

На Европа и САЩ, взети заедно, се падат повече от 80 % от продажбите в световен мащаб на нови лекарства. В резултат на пълното прилагане на това споразумение, както производителите, така и органите на публичната власт от двете страни ще бъдат в състояние да заделят ресурси, които биха могли да се използват за инспектиране на обекти в други държави, крупни производители.

Фармацевтичната индустрия е сектор от стратегическо значение, в който регулаторното сътрудничество между ЕС и САЩ е много по-напреднало в сравнение с повечето други сектори. От май 2014 г. насам екипи от Европейската комисия, националните компетентни органи от ЕС, Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Администрацията по храните и лекарствата на САЩ подлагат на проверка и оценка съответните системи за надзор. Администрацията по храните и лекарствата на САЩ вече даде положителна оценка на всички национални компетентни органи от ЕС.

От този момент нататък ще започне да се прилага и освобождаването от задължението за изпитване на партидите. Това означава, че занапред отпада задължението на квалифицираните лица в отделните фармацевтични компании в ЕС да извършват контрол на качеството, когато такъв вече е извършен в Съединените щати.

Работата във връзка с прилагането на споразумението за взаимно признаване ще продължи с оглед разширяване на оперативния му обхват с включването в него на ветеринарните лекарствени продукти, ваксините, предназначени за употреба от хора, и получените от плазма лекарствени продукти.

Контекст

През 1998 г. ЕС и САЩ подписаха широкообхватно споразумение за взаимно признаване, което включваше Приложение относно фармацевтичните продукти, предвиждащо бъдещо ограничено по обхват взаимно признаване на инспекциите по отношение на добрите производствени практики (ДПП) на другата страна.

2017 година бе белязана от началото на прилагането на споразумението между ЕС и САЩ по отношение на признаването на инспекциите на обектите за производство на лекарства за хуманна употреба, провеждани на съответните техни територии. Това споразумение укрепва взаимното доверие в експертния опит и ресурси на другата страна. Първоначално то се прилагаше между Администрацията по храните и лекарствата на САЩ и вече оценените от нея държави — членки на ЕС. Споразумението постепенно обхвана всички държави — членки на ЕС, като понастоящем регулаторните органи във всичките 28 държави — членки на ЕС, са признати от Администрацията по храните и лекарствата на САЩ. Междувременно, през юни 2017 г., ЕС направи същото, признавайки Администрацията по храните и лекарствата на САЩ.

Източник: Европейска комисия