Европейски корпус за солидарност: Комисията отправя нова покана за представяне на предложения за проекти

Резултат с изображение за европейски корпус за солидарност

 

Европейската комисия приканва заинтересованите страни да представят идеи за проекти в рамките Европейския корпус за солидарност. Бяха заделени общо 44 милиона евро от бюджета на ЕС за избрани проекти, в които ще могат да участват млади хора от цяла Европа и извън нея.

Това е първата от серия покани, които ще позволят на най-малко 100 000 младежи да участват в корпуса до края на 2020 г.

Комисарят по въпросите на бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер каза:  Европейският корпус за солидарност, който е финансиран от бюджета на ЕС, е най-подходящата рамка, за да могат младите хора да учат, споделят и оползотворяват своята енергия за общото благо.

Допустими проекти:

  • Краткосрочни проекти – между две седмици и два месеца- за екипи от доброволци. Организациите първо трябва да получат знак за качество, който можете да получите от националната агенция по “Еразъм +” ;
  • Младите хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност.
  • В някои проекти на Европейския корпус за солидарност в областта на доброволчеството могат да участват и организации извън ЕС — от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, бившата югославска република Македония и други държави партньори.

Следващи стъпки

Проектите по линия на поканата за представяне на предложения ще бъдат подбрани след като Европейският парламент и Съветът приемат официално предложението на Комисията вследствие на политическото споразумение между тях от юни 2018 г. Крайният срок за кандидатстване е 16 октомври 2018 г. с изключение на проектите за екипи от доброволци, за които крайният срок за кандидатстване е 18 февруари 2019 г.

Подробните условия на поканата за представяне на предложения, отправена днес, включително приоритетите и указанията за подаване на заявления за всеки проект, могат да бъдат намерени в ръководството за Европейския корпус за солидарност.

Източник: Европейска комисия

Търсят се участници в Европейските младежки медийни дни

Media_DaysТазгодишното издание на Европейските младежки медийни дни е посветено на предстоящите избори за Европейски парламент през май 2019 г. В три поредни дни 57 млади журналисти от ЕС ще участват в работни срещи, политически дискусии и практически занимания в сферата на медийното продуциране на тема „Как да информираме младите избиратели за европейските избори“.

Младите журналисти ще се срещнат както с евродепутати и известни журналисти, така и с представители на обществено-политическата сфера в Белгия и медийни експерти, получавайки безценен поглед върху работата на Европейския парламент и международните медии.

В практическата част на семинара всеки от участниците ще стане част от един от няколко различни екипа, чиято работа ще завърши с конкретен медиен продукт: статия с инфографика или с фотография, фоторепортаж, радио програма, ТВ програма, аудиовизуални и графични продукти за онлайн кампания (вкл. в социалните медии) и информационни продукти за споделяне в социалните мрежи относно дезинформацията.

Организатор на събитието е Европейската младежка преса (EYP) – мрежа от младежки медийни организации в Европа в партньорство с Европейския парламент.

Кандидатите да участват в това интересно събитие трябва да попълнят този онлайн формуляр като посочат своето образование, мотивация за участие и професионален опит. Те трябва да предоставят и линкове към две свои медийни разработки.

Пълната информация относно условията за кандидатстване и за възстановяване на разходи по пътуване и престой, журналистическите задачи на различните екипи в практическата част, както и за самото събитие може да намерите на сайта на EYP. Работният език е английски.

Крайният срок за кандидатстване е 31 август 2018 г., 23:59 ч (централноевропейско време).

Пълната информация относно условията за кандидатстване на сайта на EYP

Онлайн формуляр за кандидатстване

Организатор на събитието – Европейската младежка преса (EYP)

Повече от 4,6 милиона европейци взеха отношение относно разпоредбите за лятното часово време

ChasovnikОткритата обществена консултация на Европейската комисия относно разпоредбите за лятното часово време приключи с повече от 4,6 млн. отговора от всички страни членки на Европейския съюз.

Консултацията беше обявена на 4 юли 2018г. Европейските граждани,  заинтересованите страни и държавите членки бяха поканени да споделят мнението си относно възможните изменения на настоящите разпоредби за лятното часово време като попълнят онлайн въпросник.

Консултацията е част от оценката на директивата относно разпоредбите за лятното часово време, която Комисията понастоящем е започнала по искане на Европейския парламент. Целта е да се проучи дали правилата трябва да се променят или не.

Комисията ще анализира получените отговори и ще публикува доклад за резултатите през следващите седмици.

Пловдив ЕСК 2019 / Plovdiv ECoC 2019

Plovdiv_logoМИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕННОСТИ
Пловдив се гордее с древното си наследство и със статута си на един от най-старите градове в Европа. Следите от дълбоки пластове минало са белязали идентичността на града и неговите жители. Срещата между култури, общности и групи винаги е била най-голямото предизвикателство и едновременно най-силният двигател в развитието му. “Заедно” е повече от път към осъзнаването ни като общност, то е нашият стремеж да направим културата достъпна за всеки, да й позволим да направи живота ни по-стойностен, градът ни по-жив и привлекателен. #заедно

СПОДЕЛЯМЕ РАЗЛИЧИЯТА

Търсим пресечните точки между различните социални групи, за да преосмислим стереотипите за другия, да видим ползите от различията между нас.

ПРЕОБРАЗЯВАМЕ ГРАДА

Трансформираме забравени градски пространства, променяме мисленето на хората, за да превърнем Пловдив в по-добро място за живот и по-актрактивна туристическа дестинация.

СЪЗДАВАМЕ НАСЛЕДСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО

Превръщаме миналото в бъдеще, и с помощта на новите технологии, за да създадем мост между епохи, поколения, пластове.

ВЛАДЕЕМ ИЗКУСТВОТО НА ЖИВОТА

Включваме бавната храна, спорта, музиката, бохемския начин на живот, за да се научим как да живеем пълноценно и устойчиво, да се наслаждаваме на изкуството и природата.
MISSION, VISION, VALUES
Plovdiv is proud of its ancient heritage and its status as one of the oldest European cities. The identity of the city and its citizens are marked by deep layers of the past. The meeting between different cultures, communities and groups has always been the biggest challenge, as well as the best drive for the city’s development. “Together” is more than a path to a more integrated community, it is our vision for making culture more accessible so that it can make our lives more meaningful, our city more vibrant and attractive. #together we

SHARE THE DIFFERENCES

We search for the crossing points between different social groups, in order to rethink the stereotypes and find out how we can benefit from our differences.

TRANSFORM THE CITY

We transform forgotten urban spaces, as well as peoples’ mindsets, in order to make Plovdiv a better place to live in and a more attractive tourist destination.

CREATE HERITAGE FOR THE FUTURE

We turn past into future, also through new technologies, in order to create a bridge between eras, generations and cultural and archeological layers.

MASTER THE ART OF LIVING

We include slow food, sport, music, the bohemian lifestyle, in order to learn how to live completely and sustainably, to enjoy art and nature to the fullest.

Отворена програма за артисти

Резидентна програма, насочена към международни артисти, на които ще бъде предоставена възможност за творчески престой за един месец в гр. Елевсина – Европейска столица на културата 2021.

❗Краен срок за кандидатстване: 25 август

Пълна инфромация ще намерите тук: https://goo.gl/9BvWtK

#Installation #artEleusis 2021 European Capital of Culture launches #Initiator – the first artist-in-residence programme fully dedicated to installation art. ❗Deadline for applications: August 25, 2018

More info here: https://goo.gl/9BvWtK

#opencall #installationart #artistinresidence #Eleusis2021 #Ελευσίνα2021 #EUphoria #ECoC2021