Покани за предложения в рамките на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

horizon2020В Официалния вестник на ЕС от 2 август са публикувани покани за представяне на предложения и свързани с тях дейности по Работната програма на ЕНС за 2018 г. в обхвата на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.).

Комисията прие Работната програма на ЕНС за 2018 г. с Решение C(2017) 5307 от 2 август 2017 г.:

https://erc.europa.eu/document-category/work-programmes

Кандидатите се приканват да представят предложенията си по тези покани. Работната програма на ЕНС за 2018 г., включително крайните срокове и бюджетите, са на разположение на уебсайта на портала за участници. Там можете да откриете и информация за условията във връзка с поканите и свързаните с тях дейности, както и указания за кандидатите относно начина на подаване на предложения.

Министерският съвет одобри календар на събитията по време на Българското председателство

bg_presedencylogoМинистерският съвет одобри календара на събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., които ще се проведат в България (събитията вижте тук: http://www.eu2018bg.bg/uploaded/files/77-BG-Presidency-Draft-Calendar-31-07-2017-bg-version.pdf). Проектът е изготвен според заявените събития към 31 юли 2017 г.  Председателството ще бъде открито на 4 януари 2018 г.

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз Културна програма /обща рамка/ (378.5 KB, DOC)

Слоганът на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. ще е „Съединението прави силата“. На английски словосъчетанието ще бъде преведено като United We Stand Strong.

Събитията са разделени на 4 категории, най-високата категория са срещите тип А на ниво държавни лидери, следват събитията категория В – ниво генерални директори  и началник-отдели. В Парламентарното измерение има 6 събития, които са категория С. А в категория D влизат работни групи, които ще заседават в България.

Общо 37 министерства и ведомства са предложили провеждане на над 200 събития у нас по време на Българското председателство. Най-много са събитията в София, планирани са такива и във Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново. София ще бъде домакин на 12 неформални заседания на Съвета, на 11 срещи на високо ниво, сред които и срещата на държавните и правителствени ръководители. Варна ще бъде домакин на срещата на министрите с ресор туризъм от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.

На експертно ниво е предвидено да се проведат над 170 срещи и заседания, а под егидата на Председателството са планирани още поне 30 събития.

В белгийската столица ще бъдат проведени над 1500 заседания. В Страсбург и Брюксел са сесиите и на Европейския парламент.

Официалният интернет портал на Българското председателство на Съвета на ЕС ще бъде пуснат на 1 декември 2017 г., месец преди България да поеме домакинството, каквато е практиката на другите ротационните председателства. Сайтът ще бъде на четири езика: български, английски, немски и френски.

Два вида специална емисия монети  с издание 2018 г. ще бъдат използвани като подаръци на Председателството – сребърна монета с позлата за делегатите на срещите на високо равнище и монета от 2 лева със символите на Българското председателство, посочи министърът.

Със съдействието на Министерството на транспорта ще бъде валидирана и пощенска марка.

Готови сме за председателството. Нямаме слабо звено. Имаме подготвен екип от 1500 души, готов е календара на събитията 6 месеца преди поемането на Председателството и правим всичко необходимо за осигуряването на логистиката“, заяви министърът за Българското председателство. Предстоят обявяването на обществените поръчки, очакваме и обществените обсъждания и дебатите в парламента в допълнение на приоритетите и програмата, които предстоят, уточни ресорния министър.

Бюлетин 208 – Нови конкурси и програми за проекти

news

Уважаеми колеги и приятели,

В периода  27 юли — 02 август2017 година Център „Образование за демокрация“ съвместно с информационен център „Европа Директно – Пловдив“ са идентифицирали нови програми и конкурси за проекти, които са обобщени в поредния 208 брой на нашия информационен бюлетин.

Можете да го изтеглите от тук –Бюлетин 208

Покана за набиране на предложения за грантово съфинансиране на събития

Image result for европейски парламент лого

Главна дирекция „Комуникация” на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за грантове за съфинансиране на събития насочени към:

‒         насърчаване и умножаване на по-доброто разбиране на идентичността, ролята и политическия характер на ЕП;

‒         информиране на широката публика за активното участие на ЕП в области, които имат значение за гражданите на ЕС;

‒         разпространяване на информация и насърчаване на диалога относно дейностите на ЕП.

Обявата за кандидатстване е публикувана тук.

Крайният срок за кандидатстване е 15 септември 2017 г., като проектите трябва да се осъществят в периода 15 декември 2017 г. – 30 юни 2018 г.

„Събития” означава всички видове събития, онлайн или офлайн (за предпочитане с уеб компонент), с непартиен характер като семинари, конференции, дебати, дискусионни форуми, изложби, конкурси, културни или спортни дейности, насочени към осигуряване на комуникационна платформа на гражданите и/или активиране на мрежи от мултипликатори1 във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент през 2019 г.

Всички подробности и актуални срокове могат да бъдат намерени в поканата за набиране на предложения. Не се изисква предварително одобрено партньорство, за да се кандидатства за финансиране в категорията за събития.

Съфинансирането на проекти от страна на ЕП ще бъде ограничено до максимум 60% от общия бюджет на проекта.

Въпроси относно кандидатстването могат да бъдат изпращани на електронна поща: dgcomm-subvention@ep.europa.eu.

Поканата и формулярите за кандидатстване, които трябва да бъдат попълнени, както и всички свързани с тях документи, могат да бъдат намерени на следния адрес: http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00100/Grants.

___________________________

1       Мултипликаторите са лица или организации, които разпространяват информация/ послания към широката публика. Мултипликаторите могат да включват, но не се ограничават до журналисти, неправителствени организации, мозъчни тръстове, групи или организации на гражданското общество, младежки организации и публични органи

Източник: Европейски парламент 

Покани за предложения в рамките на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

horizon2020В Официалния вестник на ЕС от 2 август са публикувани покани за представяне на предложения и свързани с тях дейности по Работната програма на ЕНС за 2018 г. в обхвата на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.).

Комисията прие Работната програма на ЕНС за 2018 г. с Решение C(2017) 5307 от 2 август 2017 г.: https://erc.europa.eu/document-category/work-programmes

Кандидатите се приканват да представят предложенията си по тези покани. Работната програма на ЕНС за 2018 г., включително крайните срокове и бюджетите, са на разположение на уебсайта на портала за участници. Там можете да откриете и информация за условията във връзка с поканите и свързаните с тях дейности, както и указания за кандидатите относно начина на подаване на предложения.