Нов подход на ЕС към откриване на рак — повече и по-добър скрининг

Като част от схемата на ЕС за скрининг на рака, която ще бъде предложена в рамките на европейския план за борба с рака, Европейската комисия днес представя нов подход към подкрепата за държавите членки да използват в по-голяма степен скрининга за рак. Предложената препоръка поставя акцент върху ранното откриване на ракови заболявания и има за цел да се увеличи броят на скринингите, като се обхванат повече целеви групи…

Мария Габриел: Програмата „Еразъм +” е пример за европейска история на успеха

Тази година се отбелязват 35 години от създаването на програма „Еразъм +”. По този повод българският еврокомисар Мария Габриел организира събитие с 35 участници в програмата, сред които бяха самите основатели на „Еразъм +” – Хиуел Джоунс, Ангелики Верли, Алън Смит, Дейвид О’Съливан и Жан-Мишел Баер. Акцент на дискусията бяха основополагащите моменти, опитът и очакванията на участниците в програмата. Кристиян Юлзари бе българският представител, който…

REACT-EU: 55 милиона евро за България в подкрепа на възстановяването след пандемията и заетостта

България, Германия и Словакия ще получат допълнителни 111.5 милиона евро чрез REACT-EU по линия на Европейския социален фонд, за да помогнат на работниците и търсещите работа, да подкрепят здравните услуги и да постигнат устойчиво социално-икономическо възстановяване. В България 18.6 милиона евро ще покрият основните нужди на уязвимите групи, като например храна. Ваучери ще бъдат раздадени и на хора, избягали от руското нашествие в Украйна, които могат да бъдат…

Европейската комисия представя Инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации

Европейската комисия представи днес новия инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации (SMEI). С тази рамка за управление на кризи се цели да се запази в полза на гражданите и предприятията от целия ЕС свободното движение на стоки, услуги и хора, както и наличността на стоки и услуги от основно значение в случай на бъдещи извънредни ситуации. Макар единният пазар вече да се е…

Европейската комисия представи Европейския законодателен акт за свободата на медиите

Европейската комисия представи Европейския законодателен акт за свободата на медиите — новаторски набор от правила за защита на плурализма и независимостта на медиите в ЕС. Предложеният регламент включва, наред с другото, гаранции срещу политическата намеса в редакционните решения и срещу неправомерното следене. С него се поставя и акцент върху независимостта и стабилното финансиране на обществените медии, както и върху прозрачността на собствеността върху медиите и…