Бюлетин Европа директно Пловдив, Брой 95

Уважаеми колеги и приятели,

Излезе  95-ти брой  на бюлетин Европа Директно – Пловдив.

IMG_20190228_144225

От тук може да изтеглите Бюлетин_95

Желаем ви приятно пътешествие с новостите в Европейския съюз през м. февруари на 2021 г.!

Европа инвестира 10 милиарда евро в партньорства в подкрепа на иновациите за възстановяване от кризата

Европейската комисия предложи да се създадат 10 нови европейски партньорства между Европейския съюз, държавите членки и/или промишлеността. Целта е да се ускори възстановяването от последиците на пандемията, да се подпомогне екологичния и цифровия преход, и европейската промишленост да стане по-устойчива и подготвена за възможни бъдещи кризи.

mariya-gabriel

Европейските партньорства се създават в рамките на „Хоризонт Европа“ – новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации (2021-2027 г.). Те имат за цел да подобрят разработването и внедряването на иновативни решения в различни икономически сектори чрез мобилизиране на публични и частни ресурси. Партньорствата са отворени за широк кръг от публични и частни партньори, като промишлеността, университетите, научноизследователските организации, национални, регионални и местни публични органи, както и организациите на гражданското общество.

„Предоставяме 10 милиарда евро по програма „Хоризонт Европа“, което партньорите следва да съфинансират с равностойна сума инвестиции. Амбициите ни са този комбиниран принос да мобилизира допълнителни инвестиции в подкрепа на екологичния и цифровия преход, като същевременно подпомогне и създаването на нови работни места“, заяви българският еврокомисар Мария Габриел.

Всяко едно от партньорствата цели подобряване на готовността и реакцията на Европейския съюз в ключови области. Партньорството „Иновативна инициатива в областта на здравеопазването“ ще спомогне за създаването на общоевропейска екосистема за научни изследвания и иновации в областта на здравеопазването. Партньорството „Чист водород“ ще ускори разработването и внедряването на европейска верига за създаване на стойност за чисти водородни технологии, като допринесе за устойчиви, декарбонизирани и напълно интегрирани енергийни системи. Партньорството „Кръгова биотехнологична Европа“ има за цел да подкрепи прилагането на биотехнологични иновации на регионално равнище с активното участие на местните участници за развитие на селските, крайбрежните и отдалечените региони. „Европейски железници“ ще ускори разработването и внедряването на иновативни технологии и технологии за автоматизация. Целта е модернизиране на железопътната транспортна система, така че железопътните услуги да станат по-привлекателни в сравнение с други видове транспорт, които са по-малко екологосъобразни.

“Европейските партньорства в рамките на програма „Хоризонт Европа“ ще мобилизират ресурси в полза на европейските граждани и бизнеса. Те ще предоставят нови възможности да работим заедно с държавите членки и промишлеността в отговор на големите обществени предизвикателства. Инвестирането в наука и иновации е инвестиране в способността ни да гарантираме технологичен суверенитет и да развиваме стратегически капацитет“, коментира още Мария Габриел.

Кризата с COVID-19: Хронология на мерките на ЕС през 2021 г.

Научете какви мерки предприема ЕС през 2021 г., за да намали ефекта от пандемията от коронавируса и подпомогне възстановяването.

През 2021 г. приоритетите на Европейския съюз са свързани с ускоряването на ваксинациите и подобряване на лечението, укрепване на икономиката и заетостта, осигуряването на възможности за пътуване и подпомагане на партньорски страни в борбата им за справяне с пандемията.

Ковид19

Хронология на мерките на ЕС относно COVID-19 през 2021 г.
Парламентът призовава за спешни мерки за ускоряване на производството на ваксини
Европейският съюз трябва да продължи съгласуваните си усилия за борба срещу пандемията от COVID-19 и да предприеме спешни мерки за увеличаване на производството на ваксини, заявяват депутатите в пленарен дебат.
Механизмът за възстановяване и устойчивост е приет
Парламентът одобрява правилата за Механизма за възстановяване и устойчивост – основната програма в плана за възстановяване от кризата. Механизмът ще осигури 672,5 млрд. евро за подкрепа на инвестициите и реформите в страните от ЕС за справяне с последствията от пандемията и подготвянето на икономиките за бъдещето.
Подкрепа за авиационния сектор
Парламентът одобрява споразумение със страните членки, което ще позволи на авиокомпаниите да запазят слотовете си за излитане и кацане на летищата за 2021 г., ако използват поне 50% от тях вместо 80%, както беше преди пандемията. Мярката цели да се избегнат празните полети при намалялото търсене и е продължение на временно спиране на действието на правилото от март 2020 г.
Прозрачност относно доставката на ваксини
Парламентарната комисия по обществено здраве призовава за ежемесечно оповестяване на броя на доставените ваксини и графика за ваксиниране във всяка страна, за да се спре дезинформацията по темата.
Разрешителен режим за износ на ваксини срещу COVID-19
Компании, с които Европейският съюз е сключил споразумения за предварително закупуване на ваксини, трябва да уведомяват националните власти, ако планират да изнасят продукцията си от ЕС. Мярката цели да осигури повече яснота относно произвежданите количества и избягване на потенциален недостиг.
Ваксината на AstraZeneca получава одобрение
Ваксина срещу COVID-19, разработена от AstraZeneca, получава разрешение за употреба след положителна научна препоръка от Европейската агенция по лекарствата. Това е третата одобрена ваксина в ЕС.
Одобрен е подход за доказване на ваксинацията
Държавите в ЕС приемат насоки за начин на доказване на ваксинацията. Насоките могат да бъдат използвани за осигуряване на съвместимост на удостоверения за извършена ваксинация, ако се вземе решение за издаването на такива удостоверения.
Гъвкавост относно правилата за държавна помощ
Европейската комисия приема временни мерки, даващи право на страните в ЕС да предоставят безвъзмездни средства, заеми и гаранции на компании по време на кризата.
Помощ за хората в нужда
Парламентът дава одобрение за осигуряване на допълнителни средства през 2021 и 2022 г. за осигуряване на храни и материална помощ на най-уязвимите хора в обществото.
Ваксинации: призив за повече солидарност и прозрачност
Депутатите призовават за повече единство и яснота по време на пленарен дебат за ваксинациите и за стратегията на ЕС по темата.
До 300 милиона допълнителни дози от ваксината на BioNTech/Pfizer
Държавите в ЕС получават възможност да закупят допълнителни 200 милиона дози от ваксината срещу COVID-19, произвеждана от BioNTech и Pfizer, с възможност за придобиване на още 100 милиона дози.
Одобрена е ваксината на Moderna
Ваксина срещу COVID-19, разработена от фармацевтичната компания Moderna, получава одобрение за употреба в ЕС след положително научно становище от Европейската агенция по лекарствата. Това е втората одобрена ваксина в ЕС след тази на BioNTech и Pfizer.

Спиране на трафика на хора: Европейският парламент призовава за повече мерки

Депутатите от ЕП искат Европейският съюз да засили борбата срещу трафика на хора, да защити по-добре жертвите и да изправи трафикантите пред правосъдието.

human_trafficking_cover   

Трафикът на хора все още съществува в ЕС

Трафикът на хора се разглежда като модерна форма на робство и е сред видовете престъпления, които бележат най-бърз ръст. Цифровите технологии, миграционните потоци и кризата с COVID-19 създават нови рискове и предизвикателства.

Трафикът на хора в ЕС

Страните в ЕС са регистрирали 14 145 жертви на трафик на хора през 2017-2018 г., като 72% от тях са били жени и момичета, показва доклад на Европейската комисия. Близо една четвърт (22%) от всички жертви са били деца. Реалният брой на жертвите вероятно е много по-висок, тъй като данните не са пълни.

За около 60% от регистрираните жертви целта на трафика е била сексуална експлоатация, в други 15% от случаите целта е била принудителен труд, а за още 15% – просене, изваждане на органи или домашно робство. Близо половината (49%) от жертвите са били граждани на ЕС.

Почти три четвърти от регистрираните трафиканти са били мъже, като повечето са били граждани на ЕС.

Какво представлява трафикът на хора?

 • Трафикът на хора е свързан с тяхната експлоатация против волята им чрез използването на сила.
 • Трафикантите се възползват от уязвими хора с цел печалба, като ги залъгват или ги принуждават да се занимават с проституция или принудителен труд (като домашно прислужване, селскостопанска или строителна работа) или ги експлоатират по други начини
 • Трафикът на хора е вторият най-голям източник на незаконни печалби за организираната престъпност след търговията с наркотици (според ООН)

За какво настоява Парламентът

Депутатите призовават за по-строги мерки срещу трафика на хора. Те смятат, че трябва да се преследва криминално съзнателното използване на услугите на жертвите на трафик. Парламентът се обявява за по-добра защита на децата, както и на мигрантите, които са подложени на особено висок риск.

В доклад, приет на 9 февруари, Парламентът поиска мерки от Комисията във връзка с използването от трафиканти на цифрови технологии, включително социални медии, за примамване на жертви.

Фондът за справедлив преход: помощ за адаптиране към зелената икономика

Пътят към изграждане на климатично неутрална икономика ще засегне някои региони повече от други. Фондът за справедлив преход е призван да помогне.

– Фонд за справедлив преход 
– От въглища към чистота: Преход на Европа към зелена икономика 

Европейският съюз се е ангажирал да постигне нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. – цел, която е основата на Европейския зелен пакт за борба срещу измененията в климата. Преходът към икономика, която не зависи от изкопаеми горива и замърсяващи индустрии, ще бъде предизвикателство за някои региони в ЕС.

Научете какви мерки предприема ЕС относно промените в климата.

Преходът към декарбонизирана икономика ще има социални, икономически и екологични последици. Затова Европейската комисия предложи през януари 2020 г. като част от финансовия план за Европейския зелен пакт създаването на Фонд за справедлив преход, който следва да допринесе за преодоляването на проблемите.

Кой ще може да получи финансиране

Всички страни членки ще имат достъп до финансиране, но акцентът ще бъде върху регионите, които са изправени пред най-големи предизвикателства: региони, които използват интензивно изкопаеми горива (въглища, торф и шистов газ). Благосъстоянието на страната също ще бъде взето предвид.

По-голям бюджет за европейските региони

По време на пленарната сесия през септември Парламентът призова за по-голяма подкрепа за регионите за гарантиране на успех на прехода към по-чиста енергия.

Депутатите подчертаха нуждата от съществено увеличение на средствата, заделени за Фонда за справедлив преход. Резолюцията настоява за увеличение на средствата в бюджета на ЕС за 2021-2027 г. на 25 млрд. евро по цени от 2018 г. Те трябва да бъда допълнени с още 32 млрд. евро по текущи цени в рамките на Инструмента на ЕС за възстановяване.

Предложения за размера на Фонда за справедлив преход във времето

Средства от бюджета на ЕС

Финансиране от Инструмента за възстановяване на ЕС

Предложение на Комисията – 14/01/2020 г.

7,5 млрд. евро

X

Изменено предложение на Комисията – 28/05/2020 г.

11 млрд. евро

32 млрд. евро

Проект на позиция на Парламента – 15/07/2020 г.

25 млрд. евро

32 млрд. евро

Споразумение на лидерите на страните в ЕС – 21/07/2020 г.

7,5 млрд. евро

10 млрд. евро

Резолюция на Парламента – 16/09/2020 г.

25 млрд. евро

32 млрд. евро

Новата зелена икономика – възможности за всички

В приетия през септември 2020 г. доклад Парламентът направи редица предложения за начина на функциониране на Фонда за справедлив преход:

 • разширяване на неговия обхват с инвестиции в малки предприятия, устойчив туризъм, технологии за съхраняване на енергия, устойчива мобилност, чисто централно отопление, проекти срещу енергийната бедност, култура и образование.
 • до 85% съфинансиране от ЕС на разходите по проекти в най-уязвимите общности във всеки регион
 • 1% от средствата да бъдат заделени за острови, а друг 1% – за крайно отдалечени региони.
 • 18% от общите средства да бъдат запазени като поощрение на страните, които най-бързо реализират прехода, а страните, които не са поели ангажимент за постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г., да получават само 50% от заделените за тях средства

Депутатите също така искат регионите, които са силно зависими от добива и използването на въглища, шистов газ и торф, да могат да ползват средствата от фонда за инвестиране в проекти за газификация, ако те отговарят на условията за екологична устойчивост.

Приетият текст предвижда и възможност за прехвърляне към фонда на средства от други кохезионни фондове.

„С увеличения бюджет ще можем да подкрепим ефективно регионите, които се нуждаят най-много, но най-вече ще подкрепим силно нашите граждани. Преминаваме в нова зелена ера, без да изоставяме никого“, заяви докладчикът на Парламента Манолис Кефалоянис (ЕНП, Гърция).

В какво ще инвестира Фондът за справедлив преход (предложение на Комисията)
 • производствени инвестиции в малки и средни предприяти
 • научни изследвания и иновации
 • внедряване на технологии за чиста енергия на приемлива цена, намаляване на емисиите, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
 • цифровизация и цифрова свързаност
 • възстановяване и рехабилитация на земи, проекти за промяна на ползването на обекти
 • кръгова икономика (намаляване на отпадъците, ефективност на ресурсите, повторна употреба, ремонт и рециклиране)
 • повишаване на квалификацията и преквалификация на работници
 • съдействие на търсещите работа

Платформа за справедлив преход

През юни 2020 г. Европейската комисия обяви изграждането на онлайн платформа за подкрепа на публични и частни организации от въгледобивни и други въглеродно интензивни региони. Платформата ще осигурява техническа и консултантска подкрепа и лесен достъп до информация за възможностите за финансиране.

Фондът за справедлив преход – пътят дотук

През март 2018 г. Европейският парламент призова за изграждането на фонд за подкрепа на справедливия преход в енергийния сектор.

Европейската комисия направи първоначалното си предложение за фонда през януари 2020 г., което бе изменено през май вследствие на кризата с коронавируса.

През юли лидерите на страните в ЕС се договориха на среща на върха за бюджета на ЕС за по-малък размер на фонда, което провокира критики от страна на Парламента.

По време на пленарната сесия на 23 юли Парламентът поиска обяснения от Съвета за значителното намаление на средствата, които се предлагат за бюджета на Фонда за справедлив преход. Опазването на климата е дългосрочен приоритет на ЕС, който не би следвало да се подлага на риск, смятат депутатите.

След приемането на доклада в пленарна зала се очаква Парламентът, Съветът и Комисията да започнат преговори по всички въпроси освен финансовите възможно най-скоро. Точното финансиране ще стане ясно след постигането на окончателно споразумение по бюджета на ЕС за 2021-2027 г.