Бюлетин 219 – Нови конкурси и програми за проекти

news-2

 

Уважаеми колеги и приятели,

В периода 04 януари  до 10 януари 2018 година Център „Образование

за демокрация“ съвместно с информационен център „Европа Директно – Пловдив“ са

идентифицирали нови програми и конкурси за проекти, които са обобщени в

поредния 219 брой на нашия информационен бюлетин.

Можете да го изтеглите от тук –Бюлетин 219

Близкото минало оживя в изложба на Централна гара София

IMG-2

Всеки, който посети Централна гара София до 18 януари 2018 г., ще може да разгледа „Изложба на близкото минало“, чието мото е „Нещата се променят“. Тя включва десет експоната, символизиращи промяната в различни сектори на развитие на България за последните 10 години: свобода на движението, роуминг, инфраструктура, природозащита, образование, защита на потребителите, здравеопазване, енергия, култура и храни.

Изложбата е организирана от Представителството на Европейската комисия в България и е отворена за разглеждане от всички и по всяко време. Намира се близо до централния вход в залата на приземния етаж на гарата.

Някои от експонатите са изцяло илюстративни и напомнят за времето, когато не можехме да пътуваме толкова свободно в Европа например, a производителите не бяха длъжни да изписват цялото съдържание на продуктите на етикета. Други експонати са интерактивни и помагат на хората да се запознаят с част от правата си като потребители в ЕС или пък да чуят интересна история на някои от българските студенти, завършили програмата за обучение на ЕС „Еразъм+”.

Отдел “Преса и медии”

Представителство на ЕК в България

Източник: Европейска комисия

Премахване на нелегално съдържание онлайн: Комисията призовава за повече усилия и по-бърз напредък от всички страни

Няколко европейски комисари ще се срещнат утре в Брюксел с представители на онлайн платформи, за да обсъждат постигнатия напредък в борбата срещу разпространението на нелегално съдържание в интернет, включително онлайн терористична пропаганда и реч на омразата, както и с нарушаването правото на интелектуална собственост. Срещата ще бъде добра възможност за честен и открит обмен относно постигнатия напредък и извлечените поуки.

Заместник-председателят на Европейската комисия Андрус Ансип, комисарите Димитрис Аврамопулос, Елжбета Бенковска, Вера Йоурова, Джулиан Кинг и Мария Габриел направиха съвместно изявление преди срещата, като заявиха: “Комисията разчита на онлайн платформите за ускоряване на усилията им за справяне с тези заплахи бързо и всеобхватно, включително по-тясно сътрудничество с националните и правоприлагащите органи, засилено споделяне на опит между различните участници в интернет пространството и по-нататъшни действия срещу повторната поява на незаконно съдържание. Ще продължим да насърчаваме сътрудничеството със социалните медии за откриване и премахване на терористично и друго незаконно съдържание онлайн, и ако е необходимо, да предложим законодателство, което да допълни съществуващата нормативна уредба.”

Утрешната среща е продължение на представените през септември 2017 г. насоки и принципи на Комисията за онлайн платформи, за да се увеличи предотвратяването, откриването и премахването на незаконно съдържание онлайн.

Повече подробности можете да намерите тук.

Източник: Европейска комисия

Гледайте на живо: Комисар Йотингер стартира конференция на високо равнище във връзка със следващата многогодишна финансова рамка

logo_ce-bg-rvb-hr

Европейският комисар по бюджет и човешки ресурси Гюнтер Йотингер стартира конференция на високо равнище на тема „Да оформим нашето бъдеще — Изграждане на следващата многогодишна финансова рамка (МФР)“. Събитието се домакинства от Европейския център за политическа стратегия (EPSC) — вътрешния мозъчен тръст на Комисията на 8 и 9 януари в Брюксел.

Тази конференция дава началото на последния етап от подготовката за следващата многогодишна финансова рамка, преди неформалната среща на държавните и правителствените ръководители през февруари и предложението на Комисията, което ще бъде представено през май 2018 г.

Пълната програма и списъкът на високопоставените участници, сред които са Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, и Корина Крецу, комисар по въпросите на регионалната политика, можете да откриете тук.

Събитието ще бъде предавано на живо на сайта на аудиовизуалната служба на Европейската комисия днесот 16:00 часа българско време.

Отдел “Преса и медии”

Представителство на ЕК в България

Източник: Европейска комисия

2018: Европейска година на културното наследство

 

Какво?

Европейската година на културното наследство, която е единствената досега тематична година, организирана от Комисията под ръководството на Юнкер, вече започна.

По време на тематичната година ще бъдат организирани хиляди събития на европейско, национално, регионално и локално ниво, като целта е да се повиши информираността за социалните и икономически ползи от културното наследство, както и да се популяризира културното богатство и многообразие на Европа.

Защо?

Културното наследство спомага за създаването на по-сплотено общество. То е уникално в способността си да обедини хора от всички възрасти, социални класи, култури и държави. Това ясно личи и по резултатите от изследването на Евробарометър от септември- октомври 2017 г., което показва, че над 80% от европейските граждани смятат, че културното наследство е важно не само за тях лично, но и за  техния регион, страна и за Европейския съюз като цяло.

Но ползите от културното наследство са и материални- то спомага за създаването на работни места и стимулира икономическия растеж. Към 2015 г. над 300 000 души са били наети в сектора пряко, а още 7.8 милиона са работели в сектори, които са непряко свързани с културното наследство като туризъм, превод и интерпретация и охрана.

Затова и Европейската комисия смята, че то заслужава своя тематична година, особено във времена, в които оцеляването на част от световното културно наследство в конфликтни зони е застрашено.

Как?

В тематичната година ще участват всички 28 държави членки чрез своите национални координатори, които ще бъдат отговорни за организирането на събития. За България това е Министерство на културата. Страни извън ЕС, които участват в програмата „Творческа Европа“, също ще бъдат поканени да се включат със свои събития. Годината ще бъде популяризирана и в световен мащаб чрез делегациите на ЕС в различните държави.

През 2018 ще бъдат организирани хиляди събития на европейско национално, регионални и локално ниво. Освен това специалното издание на Европейските дни на културното наследство през 2018 ще включва над 70 000 събития. Проектите и инициативите ще се ръководят на национално ниво, като ще бъдат допълнени от различни международни проекти, финансирани от ЕС.

Общият бюджет на годината е 8 милиона евро, повечето от които ще се използват за финансирането на международни мероприятия. В допълнение събитията, организирани като част от тематичната година ще получат подкрепа и от други програми на ЕС, включително „Творческа Европа“, „Хоризонт 2020“, „Еразъм +“ и „Европа за гражданите“.

Една от основните цели на тематичната година е да се достигне до младите хора, учениците и тези, които рядко имат досег с културното наследство. За да се случи това, са планирани редица инициативи в учебните заведения в страните членки, както и специални събития, част от Европейските дни на културното наследство, които насърчават опознаването на културното богатство. Идеята е да се насърчат повече хора да откриват и изучават културното наследство на Европа, както и да се засили чувството на принадлежност на европейците към общото европейско семейство.

Освен това Годината ще заеме място сред успешните европейски инициативи, посветени на културното наследство:

 

  • Знакът за европейско наследство, присъждан на обекти, които ознаменуват и символизират европейските идеали, ценности и история.

 

  • Европейските столици на културата— ежегодно избирани два града, които олицетворяват културното богатство на Европа. През 2018 г. столици на културата ще бъдат Ла Валета (Малта) и Леуварден (Нидерландия).

 

  • Многобройни награди на ЕС, и по-специално наградата на ЕС за културно наследство/наградите Europa Nostra за най-добрите практики в областта на опазването на културното наследство, неговото управление, както и свързаните с него научни изследвания, образование и комуникации.

Какво ще се случва след края на Годината?

Цел на Годината е тя да има положителен ефект и след 2018. Затова Комисията, в партньорство със Съвета, ЮНЕСКО и др., ще стартира и редица дългосрочни проекти, организирани около 10 основни теми. Те ще включват проекти в училищата, подкрепа за научни изследвания, свързани със опазването на културното наследство, борбата с трафика на културни артефакти. Комисията цели да промени начина, по който опазваме, популяризираме и общуваме с нашето културно наследство. Чрез десетте инициативи ще бъде извлечена максимална подкрепа за постигането на четири цели: участие, устойчивост, защита и иновации.

Повече информация за конкретните събития, организирани в България и по света, бюджета на Годината, общото финансиране, отпускано от ЕС за опазване на културното наследство, както и цитати може да намерите на следните линкове:

На български:

https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_bg

http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/cultural-heritage/bg/

http://mc.government.bg/page.php?p=46&s=48&sp=612&t=0&z=0

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32017D0864

На английски:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5066_en.htm

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-culture_en.pdf

 

Източник: Европейска комисия