„Твоята Европа, твоето мнение“ 2020

„Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS) е годишна младежка проява на Европейския икономически и социален комитет. През 2020 г. тя ще се проведе на 19 и 20 март в Брюксел, а едно българско училище ще бъде избрано за участие в нея. Това може да бъде Вашето училище! Тук ще намерите информация за събитието и как да кандидатствате.

yeys-2020-webbanner-en

„Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS) е годишната младежка проява на ЕИСК. Тя се провежда от 2010 г. насам с цел да свързва младите хора с Европейския съюз. Всяка година ученици на възраст между 16 и 18 години от всички държави членки на ЕС и страните кандидатки отиват в Брюксел за два дни и съвместно изготвят резолюции, които след това се предават на институциите на ЕС. В тези резолюции те изразяват своите идеи, предложения и надежда за бъдещето си като европейски граждани. Всички средни училища в Европа могат да кандидатстват и да изпратят по трима ученици за участие в „Твоята Европа, твоето мнение“.

Изменението на климата е тема от значение за всички и младите хора по цял свят се мобилизират, за да спасят планетата. Европейският икономически и социален комитет се присъединява към движението и се обръща към младите участници в „Твоята Европа, твоето мнение“ с въпрос за това кой е най-добрият начин за постигане на напредък в опазването на планетата.

Комитетът би искал да чуе иновативните идеи на учениците за това как да се преодолее настоящата криза, свързана с климата, и как да се доближим до целта за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. По време на конференцията учениците ще бъдат помолени да представляват отделни държави и да преговарят помежду си, за да излязат с препоръки за спиране на изменението на климата. Тези препоръки ще бъдат представени на авторите на международните политики в областта на околната среда и ще бъдат обсъдени на конференции, които ще се проведат в различни части на Европа през годината.

По време на „Твоята Европа, твоето мнение!“ учениците също така ще бъдат във връзка с международни младежки организации, които ще им помогнат да предложат конкретни мерки въз основа на тези препоръки и да направят така, че гласът им да бъде чут. Тазгодишното издание на „Твоята Европа, твоето мнение!“ ще се проведе по образец на международна конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК).

Накратко:

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) стартира 11-ото издание на „Твоята Европа, твоето мнение 2018 г.!“, което ще се проведе на 19 и 20 март 2020 г. в Брюксел.

Предстоящата проява е озаглавена „Нашият климат, нашето бъдеще!“ и с нея ще се изрази загрижеността на младите хора, породена от изменението на климата.

Ако Вашето училище е среднообразователно от какъвто и да е вид от някоя от 28‑те държави членки или петте държави кандидатки, Ви приканваме да изпратите заявление за участие в проявата „Твоята Европа, твоето мнение!“ за 2020 г. Училищата ще бъдат избрани чрез теглене на жребий и победителите ще прекарат два дни в Брюксел. Ако Вашето училище бъде избрано, можете да изпратите трима ученици от предпоследния клас на обучение, придружени от един учител. ЕИСК ще поеме разходите за пътуване и настаняване, както и за храната по време на проявата.

Всички дейности ще се провеждат на английски език.

Крайният срок за подаване на заявления е 18 ноември 2019 г.

Източник: Европейски парамент

 

Училище Участваме Заедно – обучение за творци 29/11/19 – 6/12/19

Pld2019Искате ли да се  сдобиете с нови творчески умения , да създавате артистични събития в публично пространство или да организирате празненства във вашата общност?

Може да сте се изучавали изкуство … може да се занимавате и в момента с изкуства, занаяти и културни дейности или да имате желание да получите нови умения . Може да сте учител, художник, майка, учен, активист, доброволец – всички сте добре дошли!

Това обучение цели да обедини местните хора на Пловдив с международни творци, които заедно да изследват нови партисипаторски практики и да почетат доброволчеството.  Методът е „учене чрез правене“, а вие ще споделите своите умения с други хора от Европа, както професионалисти, така и непрофесионалисти. Каним специално и доброволци, които могат да се запишат в СКЛАД, ул. Екзарх Йосиф 16

Творците – практици ще изследват връзката между изкуството, общността и културата по нови начини – ще работят в публично пространство и ще осъществят финално събитие, посветено на 5 декември – Международния ден на доброволеца, подкрепени от Уолк Дъ Планк (от Великобритания).

Обучението ще се проведе основно на английски език, но не се притеснявайте, ще има преводач.

Моля, регистрирайте се за участие на rsvp@plovdiv2019.eu

Краен срок за регистрация : 18 Ноември 2019 г.

С подкрепата на програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз, Пловдив 2019, Нови Сад 2021, Ковънтри  – Град на културата 2021, Каунас 2022 и УниТ-Грац.

Покана за предложения в рамките на Европейски корпус за солидарност

esc_call-december2019В Официалния вестник на ЕС от 11 ноември е публикувана покана за представяне на предложения за 2020 г. – Европейски корпус за солидарност.

Покана обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:

    – Доброволчески проекти;

– Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2020 г. по линия на РСП за 2018-2020 г.);

– Доброволчески екипи във високоприоритетни области;

– Стажове и работни места;

– Проекти за солидарност;

– Знак за качество.

Всеки публичен или частен орган може да кандидатства за финансиране в рамките на Европейския корпус за солидарност. Освен това групи от млади хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.

В Европейския корпус за солидарност могат да участват следните държави:

    – 28-те държави членки на Европейския съюз, могат да вземат пълно участие във всички действия на Европейския корпус за солидарност.

– Освен това в някои действия на Европейския корпус за солидарност могат да участват организации от:

– държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;

– държавите кандидатки за членство в ЕС: Турция, Сърбия и Република Северна Македония;

– партньорските държави.

За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за Европейския корпус за солидарност (2020 г.).

За британски кандидати: Моля, имайте предвид, че критериите за допустимост трябва да бъдат изпълнени през целия период на предоставяне на безвъзмездните средства. Ако Обединеното кралство се оттегли от ЕС по време на периода на предоставяне на безвъзмездните средства, без да е сключило споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските кандидати ще продължат да бъдат допустими, същите ще престанат да получават финансиране от ЕС (като същевременно продължават да участват, когато това е възможно) или ще бъдат задължени да напуснат проекта въз основа на съответните разпоредби на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства относно прекратяването.

Изпълнението на поканата зависи от наличността на бюджетните кредити, предвидени в бюджета за 2020 г. след неговото приемане от бюджетния орган, или – ако бюджетът не бъде приет – на бюджетните кредити, предвидени в режима „временни суми от една дванадесета“.

Общият бюджет, заделен за тази покана, възлиза на 117 650 000 EUR и се основава на Годишната работна програма за 2020 г. на Европейския корпус за солидарност.

Общият бюджет, предвиден за поканата, и неговото разпределение са индикативни и могат да бъдат изменени, при условие че бъде прието изменение на годишната работна програма за 2020 г. на Европейския корпус за солидарност. Потенциалните кандидати се приканват да следят редовно Годишната работна програма за 2020 г. на Европейския корпус за солидарност и нейните изменения що се отнася до бюджета за всяко действие, обхванато от поканата.

Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите партньори.

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд) брюкселско време.

Доброволчески проекти:

   – 5 февруари 2020 г.

   – 30 април 2020 г.

   – 1 октомври 2020 г.

Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2020 г. по линия на РСП за 2018-2020 г.):

   – 30 април 2020 г.

Доброволчески екипи във високоприоритетни области:

   – 17 септември 2020 г.

Стажове и работни места:

   – 5 февруари 2020 г.

   – 30 април 2020 г.

   – 1 октомври 2020 г.

Проекти за солидарност:

    – 5 февруари 2020 г.

    – 30 април 2020 г.

    – 1 октомври 2020 г.

Заявления за знак за качество могат да бъдат подавани по всяко време.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за Европейския корпус за солидарност.

Подробните условия на поканата, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за Европейския корпус за солидарност (2020 г.) на следния адрес в интернет: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Ръководството за Европейския корпус за солидарност (2020 г.) представлява неразделна част от тази покана и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към нея.

DiscoverEU: 20 000 карти за пътуване за 18-годишните, за да опознаят Европа през следващото лято

banner_umbrella_011_0Комисията стартира нова кампания за кандидатстване за карти за пътуване DiscoverEU, която дава възможност на участниците да пътуват из цяла Европа, да научат повече за културното си наследство, развивайки същевременно своите знания и умения. Всички 18-годишни младежи в Европейския съюз могат да кандидатстват до 28 ноември 2019 г. (12.00 часа централноевропейско време) за възможността да опознаят Европа в периода 1 април — 31 октомври 2020 г. Досега Комисията е предоставила 50 000 карти за пътуване чрез три кампании за кандидатстване, в рамките на които са кандидатствали 275 000 младежи. Новата кампания ще позволи на още 20 000 млади европейци да участват в DiscoverEU.

Комисар Тибор Наврачич, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта, заяви: За година и половина инициативата DiscoverEU създаде нови възможности за младите хора в Европа да опознаят своя континент. Много се радвам да видя ентусиазма, с който те откликнаха, създавайки истинска общност от свои спътници в пътешествията и други хора. Призовавам младите хора от всички региони в Европа да кандидатстват за тази нова възможност да преживеят свободата на движение в нашия Съюз, да развият важни умения, да открият нашето богато културно наследство и да създадат нови приятелства.

При желание участниците в DiscoverEU могат по време на пътуването да участват също така в редица организирани срещи и мероприятия и да получат дневник за пътуването, в който да записват своите преживявания. Всяка година дейностите по DiscoverEU са организирани около тема, свързана с приоритетите на Европейския съюз. Темата за 2019 г. е „Опознаване на Европа“. Темата за 2020 г. ще бъде „Устойчива зелена Европа“.

Кой може да кандидатства и по какъв начин?

Кандидатите трябва да са навършили 18 години на 31 декември 2019 г. и да имат готовност да пътуват между 1 април 2020 г. и 31 октомври 2020 г. за максимален срок от 30 дни. Младежите, желаещи да участват, могат да кандидатстват през Европейския младежки портал до 28 ноември 2019 г. Кандидатурите ще бъдат разгледани от специална комисия, която ще избере победителите. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от подбора през януари 2020 г., след като преминат тест за общи познания за Европейския съюз.

Одобрените кандидати ще могат да пътуват самостоятелно или в група от най-много пет души. По правило пътуванията са с влак. С цел да се гарантира широк достъп до целия континент, участниците могат да използват алтернативни видове транспорт, като например автобуси, фериботи или по изключение самолети. Това ще позволи участието и на младежи, които живеят в отдалечени райони или острови.

След новата кампания, която започва на 07 ноември 2019 година, Комисията планира да стартира през първата половина на 2020 г. друга кампания за кандидатстване за карти за пътуване.

Контекст

Комисията стартира DiscoverEU през юни 2018 г. в резултат на предложение на Европейския парламент за подготвително действие, чийто първоначален бюджет бе в размер на 12 милиона евро; бюджетът за 2019 г. е в размер на 16 милиона евро, а прогнозираният бюджет за 2020 г. е 25 милиона евро. DiscoverEU събира хиляди млади хора, изграждайки по този начин общност в цяла Европа. Участници, които никога не се бяха срещали преди, се свързаха чрез социалните медии, размениха си практически съвети или предложиха наблюдения и идеи за конкретни места, сформираха групи за пътуване от град до град или си гостуваха.

За повече информация

Въпроси и отговори

Информационна справка

Допълнителна информация ще намерите на Европейския младежки портал, както и на страниците на Европейската младеж във FacebookTwitter и Instagram.

Младежка награда „Карл Велики“ за 2020 г.: спечелете признание за своя проект

karl veliki 2019_1Вие сте на възраст от 16 до 30 години и имате проект с европейско измерение? Младежката награда „Карл Велики“ е шанс да получите парична подкрепа и известност.

Младежката награда “Карл Велики”

Всяка година Европейският парламент и Международната фондация за наградата „Карл Велики“ организират конкурс за проекти, които демонстрират практически примери за сътрудничество и единение между младите хора в Европа.

Национално жури във всяка страна от ЕС избира по един проект, а след това от селектираните 28 проекти се определят най-добрите три. Наградите на победителите ще се връчат на церемония в Аахен, Германия, през май 2020 г., на която ще бъдат поканени представители на всички проекти, избрани на национално ниво.

Правилата

Проектите трябва да отговарят на следните условия:

•    да утвърждават разбирателството в Европа и по света;
•    да спомагат за развитие на общо усещане за европейска идентичност и интеграция;
•    да служат като образец за младите хора в Европа;
•    да предлагат практически примери за това как европейците могат да живеят заедно като единна общност.

За информация и въпроси можете да отправите запитване на имейл ECYP2020@EP.europa.eu.

Наградата през 2019 г.

Първо място в конкурса през 2019 г. спечели италианското радио предаване Europhonica IT за студенти и млади професионалисти. Втори се нареди финландският проект „Твоето европейско гражданство“, който дава възможност на младите хора да се запознаят с процеса на вземане на решения в ЕС и с европейските култури. Третото място бе за организацията „Мюсюлмани срещу антисемитизма“ от Австрия.

Научете повече за победителите в тазгодишното издание на конкурса.

Социални медии

Използвайте хаштаг #ECYP2020, за да се включите в онлайн дискусията за наградата.

Важни дати
Начало на конкурса: 06/11/2019 г.
Краен срок за представяне на проектите: 31/01/2020 г.
Обявяване на националните победители: 20/03/2020 г.
Церемония по награждаване в Аахен: 19/05/2020 г.
Допълнителна информация