Пътна безопасност — окуражаващите резултати от 2016 г. са стимул за по-нататъшни усилия за спасяване на човешки животи по пътищата на ЕС

Публикуванитена 28 март 2017 година от Комисията статистически данни за пътната безопасност за 2016 г. показват спад от 2 % в броя на регистрираните смъртни случаи в ЕС през миналата година. През 2016 г. 25 500 души са изгубили живота си по пътищата на ЕС — с 600 по-малко, отколкото през 2015 г., и с 6000 по-малко, отколкото през 2010 г. По изчисления на Комисията още 135 000 са били тежко ранени.

EU fatalities and targets 2001-2020

След две години на застой, през 2016 г. положителната тенденция към понижаване на смъртните случаи се възобновява, като през последните шест години броят на смъртните случаи по пътищата е намалял с 19 %. Въпреки че е обнадеждаващо, това темпо може да се окаже недостатъчно, ако ЕС иска да постигне своята цел за намаляване наполовина на смъртните случаи между 2010 г. и 2020 г. Необходими са допълнителни усилия от страна на всички участници и най-вече на националните и местните органи, които извършват повечето от ежедневните дейности, като например правоприлагане и повишаване на осведомеността.

Комисарят по транспорта Виолета Булц заяви: Настоящите статистически данни показват подобрение и положителна тенденция, която трябва да доразвием. Притесняват ме не толкова цифрите, а изгубените човешки животи и семействата на жертвите. Само днес още 70 души ще загинат по пътищата на ЕС и пет пъти по толкова ще получат тежки наранявания! Приканвам всички заинтересовани страни да увеличат усилията си, за да можем да постигнем целта за намаляване наполовина на броя на смъртните случаи между 2010 г. и 2020 г.

Вероятността от смърт при пътнотранспортно произшествие варира от една държава членка до друга. Макар че тази разлика намалява всяка година, за хората, живеещи в държавите с най-висок процент смъртни случаи, все още има три пъти по-голяма вероятност да бъдат убити на пътя, отколкото за тези, които живеят в страните с най-ниско равнище на злополуки.

Също така през 2016 г. Комисията публикува за първи път данни за 16 държави членки, които представляват 80 % от населението на ЕС, относно тежките наранявания при пътнотранспортни произшествия, съгласно ново общо определение. По изчисления на Комисията, въз основа на тези данни, 135 000 души са били тежко ранени в целия ЕС. Уязвимите участници в движението, като например пешеходци, велосипедисти и мотоциклетисти, съставляват голяма част от тежко ранените лица.

Конференция по пътна безопасност и неофициално заседание на Съвета в Малта

В отговор на наблюдаваното напоследък забавяне на намаляването на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия, на 28 и 29 март 2017 г. Комисията провежда заедно с малтийското председателство конференция в Малта с участието на министрите и заинтересованите страни.

Двудневната проява обединява експерти по безопасност на движението по пътищата, заинтересовани страни и политици и дава възможност да се обсъди сегашната ситуация по отношение на безопасността по пътищата, както и начините за намаляване на броя на смъртните случаи и тежките наранявания в бъдеще. В рамките на Министерската конференция ще бъде одобрена декларация относно пътната безопасност.

За повече информация

Информационна бележка: Статистически данни за пътната безопасност за 2016 г. — какво означават цифрите?

Работа на Комисията в областта на пътната безопасност и статистика за пътната безопасност в ЕС

Приложение

Смъртни случаи при ПТП на милион жители

Предварителна статистика за 2016 г. по държави[1]

2010 2015 2016 20152016 [2] 20102016
Белгия 77 65 56 -13 % -24 %
България 105 98 99 0 % -9 %
Чешка република 77 70 59 -16 % -23 %
Дания 46 31 37 18 % -18 %
Германия 45 43 39 -7 % -12 %
Естония 59 51 54 6 % -10 %
Ирландия 47 36 40 13 % -11 %
Гърция 112 73 75 2 % -35 %
Испания 53 36 37 2 % -31 %
Франция 64 54 54 0 % -13 %
Хърватия 99 82 73 -12 % -28 %
Италия [3] 70 56 54 -5 % -21 %
Кипър 73 67 54 * -23 %
Латвия 103 95 80 -16 % -28 %
Литва 95 83 65 -22 % -37 %
Люксембург 64 64 52 * -6 %
Унгария 74 65 62 -6 % -18 %
Малта 36 26 51 * 69 %
Нидерландия [4] 32 31 33 4 % 3 %
Австрия 66 56 49 -11 % -23 %
Полша 102 77 79 2 % -23 %
Португалия 80 57 54 -10 % -40 %
Румъния 117 95 97 1 % -19 %
Словения 67 58 63 8 % -6 %
Словакия 65 57 50 -12 % -22 %
Финландия 51 49 45 -6 % -8 %
Швеция 28 27 27 2 % -1 %
Обединено кралство [4] 30 28 28 1 % -4 %
ЕС 63 51,5 50 -2 % -19 %

[1] Стойностите за 2016 г. са въз основа на неокончателни данни; възможни са незначителни промени в окончателните данни за отделни държави.

[2] Процентно изменение на броя на смъртните случаи.

[3] Оценка въз основа на данните от януари до юни

[4] Оценка въз основа на данните от януари до септември

* статистически незначително

Изтоник: Европейска комисия

Бюлетин Европа Директно – Пловдив, Брой 49

ED_Plovdiv_red

Скъпи приятели и колеги,

излезе 49 брой на бюлетин

Европа Директно – Пловдив.

Можете да го разгледате от тук –Бюлетин_49

24 000 потребители използваха новата европейска платформа за онлайн решаване на спорове през първата година

онлайн решаване на споровеМакар в ЕС да съществуват строги правила за защита на потребителите, на практика понякога за потребителите е трудно да получат правна защита, когато техните права са нарушени, особено в трансграничен контекст.

Когато потребителите са направили своята покупка онлайн, те следва също така да могат да решат онлайн свързаните с нея проблеми. Независимо дали става въпрос за продавач, отказващ да поправи дефектен лаптоп в рамките на гаранционния период, или за туристически агент, който не желае да възстанови разходите за провалена почивка, такива спорове могат да се разрешават по-бързо и по-евтино онлайн и извън съда, като се използва платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС), въведена в действие от Комисията на 15 февруари 2016 г.

През първата година от съществуването на платформата бяха подадени над 24 000 жалби от потребители. Над една трета от жалбите се отнасяха до трансгранични покупки в рамките на ЕС. Повечето жалби бяха свързани с дрехи и обувки, самолетни билети и продукти на информационните и комуникационни технологии.

Примери

“Потребител от Италия подаде жалба относно дефектен продукт в сферата на ИКТ, закупен от онлайн търговец в Белгия. Платформата изпрати жалбата до компетентния орган за решаване на спорове в Белгия. В резултат на това цената на продукта бе възстановена на италианският потребител.”

“Потребител от Люксембург подаде жалба във връзка с кола, която той е наел онлайн от търговец в Гърция. Платформата изпрати жалбата до компетентния орган за решаване на спорове в Гърция. Спорът бе разрешен по взаимно съгласие в рамките на 60 дни. Търговецът възстанови изцяло допълнителните разходи, понесени от потребителя.”

“Платформата често функционира и като средство за установяване на първи контакт между страните и много пъти се намира решение на двустранна основа, без да се отнася жалбата до орган за решаване на спорове. Например белгийски потребител се бил оплаквал безуспешно от месеци на белгийски търговец за дефектна сушилна машина. Когато търговецът получил жалбата чрез платформата, той се свързал с потребителя и му предложил да замени сушилната машина с нова. ”

Следващи стъпки

Комисията ще подготви първи подробен доклад относно функционирането на платформата към края на 2017 г. Тя планира да осъществи и още дейности през 2017 г., за да включи повече търговци в платформата и за да я популяризира допълнително сред потребителите. Комисията също така ще подобри допълнително характеристиките за лесно използване на платформата и ще следи дали търговците спазват задължението си да публикуват на своя уебсайт линк към платформата.

Контекст

Платформата за онлайн решаване на спорове е достъпна на всеки от официалните езици на ЕС. Жалбите, подадени чрез нея, се препращат на признатите органи за алтернативно решаване на спорове, които спазват задължителните изисквания за качество, установени на равнището на ЕС. Досега на платформата са регистрирани 260 органа за алтернативно решаване на спорове (АРС).

Правната уредба на платформата за ОРС се съдържа в Регламента за ОРС за потребители, съгласно който Комисията има задължение да създаде и експлоатира платформата като многоезичен уеб-базиран ИТ инструмент. В регламента също така се предвижда държавите членки да определят звена за контакт, които да оказват съдействие на потребителите на платформата. Онлайн търговците са длъжни да поставят линк към платформата и да посочат електронните си адреси на своя уебсайт.

Регламентът се основава на Директивата за АРС за потребители, която гарантира, че всички потребители в ЕС могат да се обърнат към признати органи за алтернативно решаване на спорове, когато имат проблем с търговец във връзка с покупката на продукт или услуга в реално всички сектори на търговията на дребно, независимо къде (в собствената държава или зад граница) и как (онлайн или офлайн) е била направена покупката. Признатите органи за АРС трябва да спазват задължителни изисквания за качество. Държавите членки трябва да изготвят национални списъци на признатите органи за АРС и да изпратят тези списъци на Комисията. При определени условия търговците трябва да информират потребителите относно органа за АРС, с който те са свързани.

Понастоящем 27 държави членки са съобщили на Комисията, че са транспонирали напълно Директивата за АРС за потребители. 24 държави членки са изпратили своя национален списък с органи за АРС. 27 държави членки са определили своето национално звено за контакт за ОРС.

Норвегия, Исландия и Лихтенщайн ще се присъединят към платформата през тази година.

За повече информация

Видеоматериал за платформата за ОРС

Инфографика за платформата за ОРС

Платформа за онлайн решаване на спорове

Уебсайт на ГД „Правосъдие и потребители“ относно алтернативно решаване на спорове/онлайн решаване на спорове

Източник: Европейска комисия

Българският претендент за европейската младежка награда „Карл Велики“ за 2017 г. е проектът „Европейски приятели“

carl veliki 2017Проектът „Европейски приятели” (Eurofriends) ще представя България на общоевропейския конкурс за наградата “Карл Велики” за младежи за 2017 г. Българското национално жури избра проекта, осъществен от Елин Трайчев, Мелиса Шерифова и Стефани Хаджиминчева, за национален победител на десетото ежегодно издание на наградата. Eurofriends представлява дигитална платформа, която цели да обедини европейските граждани и да улесни обмена на опит и впечатления за културата и живота в страните от ЕС.

„Европейски приятели” е националният победител за наградата “Карл Велики” за младежи 2017. Българското жури, съставено от членовете на Европейския парламент Мария Габриел (ЕНП) и Ангел Джамбазки (ЕКР), и Илина Мутафчиева от Национален Младежки Форум, избира между 5 проекта в сериозна конкуренция. Членовете на журито бяха единодушни, че проектът в най-голяма степен отговаря на целите и критериите на наградата, вземайки предвид неговия потенциал и добавена стойност.

През 2016 г. национален победител за България беше проектът „Нощта на седемте антени“ (Night of the Seven Antennae) на AEGEE София.

Европейски приятели

Европейски приятели (Eurofriends.org) представлява дигитална платформа, която цели да обедини европейските граждани и да улесни обмена на опит и впечатления за културата и живота в страните от ЕС. За тази цел, създателите на платформата – Елин Трайчев, Мелиса Шерифова и Стефани Хаджиминчева, предвиждат провеждане на интервюта с хора, живели или все още живеещи в други страни членки, предоставяне на възможност за споделяне на лични преживявания за образователната система, бюрокрацията и културата в тези страни. По този начин те се надяват да помогнат на хората, решили да учат, работят и живеят в страна на Европейския съюз да се адаптират по-лесно към новата среда, но също така да осъзнаят колко много общи ценности споделят различните народи в Съюза.

Европейска младежка награда „Карл Велики“

Наградата „Карл Велики“ за младежи, която се организира съвместно от Европейския парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“, се връчва за проекти, чиито създатели са на възраст между 16 и 30 години. Спечелилите проекти трябва да насърчават разбирателството в Европа и света; да подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция; да служат като модел за младежите, които живеят в Европа, и да предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейци като една общност.

Европейско жури, съставено от трима членове на Европейския парламент, председателя на Европейския парламент и четирима представители от Фондацията за международната награда „Карл Велики“, ще изберат до 11 април 2017 г. победителя измежду предложените от националните журита 28 проекта. Наградата за най-добър проект е 7 500 евро, втората награда е 5 000 евро и третата награда е 2 500 евро. Представителите на 28-те избрани национални проекти ще бъдат поканени на церемонията по връчване на наградите в гр. Аахен, Германия на 23 май 2017 г. Подробности могат да бъдат намерени на сайта на наградата http://www.charlemagneyouthprize.eu.

Победителите през 2016 г.

Италианският проект InteGREAT за интеграция на бежанци получи първа награда на церемонията по връчването на Европейската младежка награда „Карл Велики“ за 2016 г. в университета в Аахен на 3 май 2016 г. Втора награда отиде при създателите на мобилна игра за Карл Велики, а трета награда бе присъдена на проекта за международна конференция за разискване на бъдещето на ЕС.

План за действие в областта на финансовите услуги за потребители — по-добри продукти и повече избор за европейските потребители

consumer financial servicesНа 23 март 2017 година Европейската комисия представя план за действие, съдържащ начини за предоставяне на по-голям избор и по-добър достъп до финансови услуги за европейските потребители в целия ЕС. В центъра на представения план са технологиите, като се има предвид, че новаторските онлайн услуги ще бъдат в основата на напредъка към един по-интегриран пазар на финансови услуги. За целта публикуваме и консултация относно технологиите и техния ефект върху европейския сектор на финансовите услуги (т. нар. финансови технологии или FinTech), която ще стимулира работата ни в тази област.

Ръководената от председателя Юнкер Комисия е поела ангажимент за създаване на по-задълбочен и по-справедлив единен пазар, включително чрез цифрови технологии. По отношение на финансовите услуги това означава засилване на конкуренцията и подобряване на избора, така че потребителите да могат да се възползват от по-ниски цени и по-добро качество, независимо от това дали търсят в чужбина или у дома финансови услуги, като банкови сметки, автомобилни застраховки и парични преводи.

Целта на този план за действие е да се премахнат националните бариери, тъй като в момента едва 7 % от потребителите купуват финансови услуги от други страни от ЕС. Всички потребители трябва да могат свободно да избират от широк набор финансови услуги, достъпни в целия ЕС, и да получават най-доброто съотношение между качество и цена, като в същото време са сигурни, че са добре защитени. На един истински единен пазар не би следвало разграничението между местни и чуждестранни доставчици да има значение. Доставчиците на финансови услуги трябва също така да могат да се възползват от предимствата на целия пазар на ЕС.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Европейските потребители и дружества трябва да могат да се възползват изцяло от един наистина единен пазар за финансови услуги. Потребителите трябва да имат достъп до най-добрите продукти, налични в ЕС, а не само в тяхната страна. Същевременно ние искаме да проучим пълния потенциал на съществуващите технологии. Ако бъде овладян, той може да промени към по-добро финансовата индустрия и достъпа на хората до финансови услуги.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: В този амбициозен план за действие са представени целеви мерки, които ще доведат до постепенно задълбочаване на нашия единен пазар и ще окажат реално въздействие върху живота на европейските граждани. Когато положихме началото на съюза на капиталовите пазари, обещахме да подобрим достъпа до финансиране и потребителски финансови услуги за благото на потребителите и предприятията, като в същото време не изоставаме от тенденциите в сферата на финансовите технологии.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, каза: Въпреки че правото на свободно движение в ЕС продължава да е най-цененото право на европейците, потребителите в Съюза все още се сблъскват с твърде много пречки в ежедневието си. Независимо дали става дума за отваряне на банкова сметка, покупка на автомобилна застраховка или молба за отпускане на кредит — щом има трансгранично измерение, нещата се усложняват. Днес представяме план за предоставяне на потребителите на по-добри продукти и по-голям избор, като се подобри яснотата и защитата на финансовите услуги.

Планът за действие

Комисията определи три основни насоки за по-нататъшната работа с цел приближаване до истински единен пазар на финансови услуги:

  – Повишаване на потребителското доверие и даване на права на потребителите, когато купуват услуги в своята страна или в друга страна от ЕС. Искаме например да улесним шофьорите да получават своя бонус за липса на предявени претенции (bonus-malus) в чужбина; искаме да намалим таксите за трансгранични трансакции, включващи валути, различни от еврото; също така ще предприемем стъпки към по-прозрачно ценообразуване на застраховките за автомобили под наем.

  – Намаляване на правните и регулаторните пречки пред предприятията, когато искат да разширят дейността си в чужбина. Например като работим по общи критерии за оценяване на кредитоспособността и улесняваме обмена на данни между кредитни регистри.

  – Подкрепа за развитието на новаторска цифрова среда, която може да преодолее някои от съществуващите пречки пред единния пазар. Например като работим с частния сектор, за да проучим как електронната идентификация и удостоверителните услуги могат да бъдат използвани за проверка на самоличността на клиентите. Ще наблюдаваме също така практиките на доставчиците на цифрово съдържание, за да решим дали правилата за дистанционни продажби на финансови услуги — например онлайн или по телефона — трябва да бъдат актуализирани.

Чрез законодателството на ЕС Комисията вече е взела мерки във връзка с много от регулаторните пречки пред единния пазар в сектора на финансовите услуги за потребители. В днешния план за действие е начертана пътна карта за по-нататъшната работа. Много от действията ще трябва да включват заинтересовани лица, като национални надзорни органи, доставчици на услуги и потребителски организации.

Финансови технологии: новите предели в областта на финансовите услуги

Бързото развитие на финансовите технологии води до възникване на нови възможности както за потребителите, така и за дружествата. Това може да доведе до подобряване на достъпа на потребителите до финансови услуги на единния пазар, премахване на пречките на национално равнище и повишаване на ефективността.

За да помогне на европейския сектор на финансовите технологии да работи свободно в целия ЕС и да бъде конкурентоспособен, Комисията има намерение да съсредоточи вниманието си върху три основни принципа: технологична неутралност, така че за продаваните по традиционни начини (например чрез клонове) продукти и услуги и за тези, които се продават по цифров път, да важат едни и същи правила; целта е да се осигури новаторство в сектора и еднакви условия на конкуренция. Второ, пропорционалност,така че правилата да са подходящи за различните бизнес модели, размери и дейности на регулираните стопански субекти. Трето, повишаване на интегритета, за да се гарантират прозрачност, неприкосновеност на личния живот и сигурност за потребителите.

Като първа стъпка Комисията приканва всички заинтересовани страни да отговорят на консултацията относно финансовите технологии, която се публикува днес наред с конференцията #FinTechEU в Брюксел. Целта на консултацията е да се събере информация от първа ръка за ефекта от новите технологии върху целия финансов сектор. Това ще помогне да се прецени дали правилата на ЕС за регулиране и надзор са подходящи и какви действия може да са необходими в бъдеще.

Контекст

ЕС вече взе редица мерки с цел изграждане на единен пазар в сектора на финансовите услуги за потребители. Някои от тях са: Директивата за платежните сметки, с която се повишава прозрачността на таксите за банковите сметки и се улеснява прехвърлянето на банкови сметки, и стратегията за цифров единен пазар на Комисията, чиято цел е да се увеличи достъпът до цифрови продукти и услуги. В своя План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари Комисията се ангажира с развитието на по-силни капиталови пазари в ЕС и с подобряването на достъпа до инвестиционни продукти на дребно.

За да установи оставащите пречки, през декември 2015 г. Европейската комисия даде старт на консултация посредством зелена книга. Предмет на консултацията бе пазарът на финансови услуги за потребители в Европа и по-специално за продукти като застраховки, ипотеки, заеми, плащания и банкови сметки. Успоредно с това започна и проучване „Евробарометър“, за да бъдат събрани повече данни относно пазара на финансови услуги за потребители.

По зелената книга бяха изразени 428 становища от широк кръг заинтересовани лица (потребители, потребителски организации, финансовата индустрия и компетентни органи), от които стана ясно, че пречките пред функционирането на единния пазар се отразяват както на потребителите, така и на доставчиците.

За повече информация:

Вж. също: MEMO/15/6287

Информационен документ

План за действие в областта на потребителското кредитиране

Зелена книга за финансовите услуги на дребно — Консултация

Резюме на отговорите в рамките на консултацията за финансовите услуги на дребно

План за действие за съюз на капиталовите пазари

Специално проучване „Евробарометър“ 446

Източник: Европейска комисия