Създаване на съвместно звено за засилване на киберзащитата на ЕС

Европейската комисия представя визия за създаване на ново съвместно киберзвено за справяне с нарастващия брой сериозни киберинциденти, засягащи обществените услуги, както и живота на предприятията и гражданите в целия Европейски съюз. Реагирането в областта на киберсигурността по съвременен и координиран начин се превръща във все по-необходимо, тъй като кибератаките стават все по-многобройни, по-мащабни и с по-тежки последици, като оказват силно въздействие върху нашата сигурност. Всички…

Изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно новия унгарски закон, който дискриминира хората въз основа на тяхната сексуална ориентация

„Този унгарски законопроект е срам. Инструктирах отговорните комисари да изпратят писмо, в което да изразят правните ни опасения, преди законът да влезе в сила. Този закон очевидно дискриминира хората въз основа на тяхната сексуална ориентация. Той противоречи на основните ценности на Европейския съюз – човешкото достойнство, равенството и спазването правата на човека. Няма да правим компромиси се тези принципи. Казвала съм го и преди –…

Европейската комисия задейства възможност за закупуване на още 150 милиона дози от ваксината Moderna през 2022 г.

Европейската комисия одобри изменение на втория договор с фармацевтичното дружество Moderna за активирането, от името на всички държави – членки на ЕС, на 150 милиона допълнителни дози през 2022 г. Преразгледаният договор предвижда възможност за закупуване на ваксини, адаптирани към вариантите на вируса, както и ваксини за педиатрична употреба и бустерни ваксини. Благодарение на добре установеното сътрудничество с дружеството договорът гарантира също така своевременна доставка…

Подкрепа от 822 милиона евро за изследователи и организации по програмата действия „Мария Склодовска-Кюри”

Европейската комисия обяви нови покани за подкрепа на обучението, уменията и професионалното развитие на изследователи в рамките на действията „Мария Склодовска-Кюри” (ДМСК) — водещата програма на ЕС за финансиране по линия на „Хоризонт Европа” за образование на докторанти и обучение след придобита докторска степен.  Поканите за представяне на предложения следват приемането на работната програма „Хоризонт Европа” за периода 2021—2022 г. С общ бюджет от 6,6 милиарда евро за периода 2021—2027 г. действията…

Мария Габриел стартира общоевропейска онлайн платформа за образование за климата

Българският еврокомисар Мария Габриел организира в Брюксел първата конференция на Коалицията за образование за климата, само шест месеца след обявяването на инициативата през декември 2020 г. и проведени дискусии в работни групи за създаване на концепцията на коалицията. „Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства, изискващо координирани действия. С Коалицията за образование за климата имаме уникалната възможност да обединим цели общности – преподаватели, учени, местните и…