Обявена е поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+” за 2023 г.

Европейската комисия даде ход на поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+” за 2023 г. С годишен бюджет от 4,2 милиарда евро, „Еразъм+” увеличава подкрепата си за приобщаването, активното гражданство и демократичното участие, както и за екологичната и цифровата трансформация в ЕС и в международен план. Тъй като мобилността е основна характеристика на „Еразъм+”, през следващата година програмата ще продължи да подкрепя движението през границите…

Румъния: показателите по механизма за сътрудничество и проверка са изпълнени в задоволителна степен

Европейската комисия прие последния си доклад относно стъпките, предприети от Румъния за изпълнение на ангажиментите ѝ по отношение на съдебната реформа и борбата с корупцията в рамките на механизма за сътрудничество и проверка (МСП). В доклада се прави преглед на постигнатия напредък по оставащите препоръки и изпълнението на показателите по МСП след доклада по МСП от юни 2021 г.  Комисията счита, ченапредъкът, постигнат от Румъния, е достатъчен за изпълнението на ангажиментите…

Координация на икономическите политики: Комисията определя насоки за справяне с енергийната криза и за повишаване на екологосъобразността и цифровизацията на Европа

Европейската комисия постави началото на цикъла на европейския семестър за 2023 г. за координация на икономическите политики. Пакетът се основава на икономическата прогноза от есента на 2022 г., която показа, че след силна първа половина на годината икономиката на ЕС е навлязла в много по-трудна фаза. Бързите и добре координирани политически действия по време на пандемията от COVID-19 дават резултат, но последиците от руското нашествие в Украйна изправят ЕС…

Законодателен акт за цифровите услуги: влизат в сила важни правила на ЕС за онлайн платформите

Със Законодателния акт за цифровите услугиТърсене на налични преводи за тази връзкаBG••• (ЗАЦУ) днес влиза в сила важен нов набор от правила на ЕС за по-безопасна и по-отговорна онлайн среда. Законодателният акт за цифровите услуги ще се прилага за всички цифрови услуги, посредством които потребителите закупуват стоки и ползват услуги или съдържание. С него се създават всеобхватни нови задължения за онлайн платформите с цел намаляване на вредите…

Биологично разнообразие: по-строги мерки срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

Комисията прие преразгледан план за действие на ЕС, насочен към прекратяване на незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна в съответствие с ангажиментите, заложени в стратегията за биологичното разнообразие за 2030 г.  Незаконният и доходоносен пазар на екземпляри от дивата флора и фауна в световен мащаб допринася за намаляването на популации или изчезването на цели видове и е фактор за разпространението на зоонозни болести (болести,…