Новини от категория Събития

Три отворени покани за кандидатстване по програма „Европа за гражданите“

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните направления и мерки по програмата „Европа за гражданите“: 1️⃣ Направление 1: Европейска памет за миналото 2️⃣ Направление 2: Мярка 2.1 „Побратимяване на градове“ Мярка 2.2 „Мрежи от градове“ Заявленията трябва напълно да отговарят на критериите за допустимост, които са общи за всички направления на програмата и са представени по-долу, […]

Регистрирайте се за младежката конференция EYE2020

Участвайте в младежката конференция EYE2020 в Страсбург през май и обсъдете идеи за бъдещето на Европа с други млади европейци! На всеки две години Европейският парламент в Страсбург отваря врати за Европейската младежка конференция (EYE), което дава глас на младите хора в европейската демокрация. На 29-30 май 2020 г. ще бъде проведено четвъртото издание, на което […]

Голуей и Риека: Европейски столици на културата през 2020 г.

През 2020 г. Европейски столици на културата са Голуей, Ирландия, и Риека, Хърватия ‒ два крайбрежни града, отворени към света и домакини на редица фестивали. Инициативата за обявяване на Европейски столици на културата датира от 1985 г. и цели да подчертае културното богатство и разнообразие на Европа. Всяка година получават признание два европейски града, което допринася не […]

ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС

На 14 декември 2019 г. в Пловдив се проведе Информационна среща „Потребителските права на гражданите от ЕС”. В срещата се включиха над 50 младежа – потребители – с интереси в сферата на техните права и отговорности при онлайн пазаруването в рамките на Европейския съюз. Екипът на ИЦ „Европа директно – Пловдив” благодари на всички участници […]

ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС