Новини от категория Събития

Граждански диалог със заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен

Включете се в Гражданския диалог със заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен и заместник министър-председателя на България Томислав Дончев, за да дискутирате какво бъдеще очаква ЕС и България като част от Съюза, как се разпределя бюджетът на ЕС, защо ни е обща отбрана на външните граници? Диалогът ще се проведе на 21 юли от 15 ч. […]

Изнесен урок с деца от занималня “Ян Бибиян” – град Пловдив

На 17 юли 2017 година практиканти към информационния център “Европа директно” – Пловдив изнесоха урок на деца от предучилищна възраст в занималня “Ян Бибиян” – град Пловдив. Темата на урока бе “Хлора и фауна” и “Държави в ЕС”. Под формата на игра практикантите представиха различни растения и животни намиращи се на континента “Европа” и държавите […]

Изнесен урок с деца от занималня “Ян Бибиян” – град Пловдив

Годишната среща на европейските информационни мрежи в България и Румъния на тема „10 години в ЕС“ – 20 – 22 юни 2017 г.

В периода 20 – 22 юни 2017 година в к.к. Албена се проведе годишната среща на европейските информационни мрежи в България и Румъния на тема „10 години в ЕС“. С колегите от Румъния обсъдихме ползите и предизвикателствата от членството в ЕС, поуките от изминалите 10 години и плановете ни за бъдещето. Срещата бе открита от […]

Продължава работата с учениците от лятна академия “Европа” – 2017

Учениците в Пловдив продължават с ентусиазъм своето участие в лятната академия „Европа” 2017. Днес всички бяхме отново заедно и се позабавлявахме с различни игри и занимания. Една от игрите бе да се разделят на четири отбора и да наредят пъзел с картата на Европа, друга игра бе свързана с растенията и животните в ЕС и трета […]