Новини от категория ЕС близо до вас

COVID-19: как ЕС може да помогне на малкия бизнес

Малките фирми преживяват труден момент заради коронавируса. Парламенът смята, че ЕС би помогнал с облекчаване на регулациите и укрепване на устойчивостта им. В доклад от декември 2020 г. депутатите направиха препоръки за подкрепа на малките и средните предприятия за справяне с кризата и с предизвикателствата, наложени от дигитализацията и зеления преход. Защо малките и средните предприятия са […]

Смисълът от Европейската гражданска инициатива?

Има ли смисъл от Европейската гражданска инициатива? Благодарение на успешната инициатива RightToWater от този месец влиза в сила обновена Директива за питейната вода. Тя отговаря на желанието за: по-високи стандарти за качество на водата борба със замърсяването, вкл. с микропластмасите универсален достъп до питейна вода Вие също може да повлияете на политиките на ЕС #EUTakeTheInitiative europa.eu/!fg98kR

Португалия, която председателства в момента Съвета на ЕС

Малко данни от Eurostat за Португалия, която председателства Съвета на ЕС в първите шест месеца на годината . По-късно днес ще се проведе и първата визита на председателя Фон дер Лайен и част от комисарите в Лисабон. #EU2021PT

Железопътният транспорт – безопасна и устойчива форма за превоз

ЕС определи 2021 г. за Европейска година на железопътния транспорт, за да насърчи използването на влакове като безопасна и устойчива форма на превоз: http://epfacebook.eu/qvXh Железопътният транспорт бе силно засегнат от кризата и броят на пътниците намаля значително вследствие на ограниченията за пътуване. Все пак секторът ще има важна роля за устойчивото възстановяване от пандемията.

Кръговата икономика: какво представлява тя и защо е важна

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. Той носи ползи за околната среда, икономиката и всички нас. Европейският съюз произвежда над 2,5 млрд. тона отпадъци годишно. В момента той обновява законодателството си, за да насърчи преминаването към един по-устойчив модел, известен като кръгова икономика. Европейската комисия представи през март 2020 г. нов план […]