Новини от категория ЕС близо до вас

Търговски преговори ЕС—САЩ: взаимното признаване на фармацевтичните продукти

На 11 юли 2019 г. Европейският съюз и Съединените щати конкретизираха важен елемент от Съвместното изявление, прието от председателя Юнкер и президента Тръмп през юли 2018 г. Положителната програма за трансатлантическа търговия, установена в съвместното изявление, включва двустранен ангажимент за намаляване на пречките и увеличаване на търговията в редица отрасли, в т.ч. в сектора на фармацевтичните продукти. […]

Airbnb сътрудничи на Европейската комисия и органите за защита на потребителите в ЕС, като подобрява начина, по който представя офертите си

Днес, 11 юли 2019 г., Европейската комисия обяви, че в резултат на преговорите с Airbnb, платформата е подобрила и изяснила напълно начина, по който представя офертите за настаняване на потребителите и тези оферти сега съответстват на стандартите, определени в правото на ЕС за защита на потребителите. Промените са в отговор на призива на Европейската комисия […]

Новият мандат на Парламента: факти и данни

Как изглежда новият състав на Европейския парламент? Научете повече за депутатите, които ще работят за Вас през следващите пет години. Много нови лица и повече жени в Парламента Изборите през май 2019 г. доведоха до най-високата избирателна активност от 20 години и много нови лица в Европейския парламент. Пленарната сесия през юли беше първа за […]

Водещите лица в Парламента в началото на мандата 2019-2024 г.

През юли 2019 г. депутатите в Европейския парламент избраха нов председател, 14 заместник-председатели и петима квестори на институцията. Научете кои са те: Председателят ръководи цялостната дейност на Парламента и го представлява по всички правни въпроси и в отношенията с други институции. Той може да делегира част от задълженията си на своите заместник-председатели. Те също така […]

В кои комисии участват българските евродепутати #EP2019

Членовете на ЕП са разпределени в 20 специализирани постоянни комисии. Тези комисии допринасят за законодателни предложения чрез приемане на доклади, предлагат изменения за гласуване в пленарно заседание и назначават преговорни екипи за провеждане на преговори със Съвета по законодателството на ЕС. Те приемат също доклади по собствена инициатива, организират изслушвания с участието на експерти и […]