Новини от категория ЕС близо до вас

Финанси: как ЕС трябва да управлява средствата си

Бюджетът на ЕС осигурява средствата за политиките, водени на европейско ниво. Прочетете за позицията на Парламента относно финансирането на ЕС. В изследване Евробарометър от март 2017 г. мнозинството от европейските граждани заяви желание за по-голяма намеса от ЕС в 15 ключови области, в това число борбата с безработицата и с тероризма, мерки относно миграционната политика, […]

Влизат в сила по-строги правила на ЕС за борба с изпирането на пари, укриването на данъци и финансирането на тероризма

Комисията на Юнкер издигна борбата с укриването на данъци, изпирането на пари и финансирането на тероризма като един от своите приоритети. Днес, 26 юни 2017 година, влиза в сила Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари. Тя укрепва съществуващите правила и ще направи борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма по-ефективна. Тя […]

Европейската комисията подготви нови правила за прозрачност за посредниците в областта на данъчното планиране

Европейската комисия предложи на 21 юни 2017 година нови строги правила за прозрачност, които ще са приложими за посредниците — като например данъчни консултанти, счетоводители, банки и адвокати, — които изготвят и предлагат схеми за данъчно планиране за своите клиенти. Изтеклата неотдавна в средствата за масово осведомяване информация, в т.ч. по т.нар. „Досиета от Панама“, […]

Социалната политика на ЕС – състояние и предизвикателства

В сравнение с останалата част на света страните в Европа имат високо ниво на социална защита и предлагат добър стандарт на живот. Икономическата криза от последните години обаче породи много проблеми, свързани с безработицата, липсата на перспективи пред част от младите хора и изолацията на хората в лишения. Застаряването на населението и възникването на нови […]

Европейския праламент опростява енергийните етикети за домакински уреди от A до G

    ‒  нова скала за оценка на съществуващите и бъдещи продукти;     ‒  удобна и ясна информация за потребителите;     ‒ въвеждане на първите нови етикети най-рано до края на 2019 г. На 13 юни 2017 година евродепутатите дадоха зелена светлина за опростяване на енергийните етикети. Промените ще позволят на потребителите по-лесно да избират продукти, […]