Икономическият отговор на Европейския съюз за справяне с Covid 19

На 18 март 2021 г. Информационен център „Европа директно – Провдив” в партньорство с Център „Образование за демокрация”  и Факултет по „Икономически и социални науки” на Пловдивски университет „П. Хилендарски”” проведаха уебинар на тема: „Икономическият отговор на Европейския съюз за справяне с Covid 19” Участниците в събитието имаха възможност да се информират за: Принципите на икономическия отговор на ЕС срещу кризата. Времевия хоризонт. Планът за…

Коронавирус: общ път към безопасното отваряне на Европа

Преди срещата на европейските лидери на 25 март Европейската комисия призовава държавите членки да се подготвят за координиран подход за постепенно премахване на ограниченията, свързани с COVID-19, когато епидемиологичната обстановка позволи това. В прието съобщение Комисията очертава пътя напред за балансирана политика и общ подход на ЕС, като посочва какво трябва да направим, за да достигнем по-бързо момента, когато ще можем да възстановим нашия европейски начин на…

Въглероден налог върху вноса: за честна конкуренция и по-малко емисии

Европейският парламент подкрепя облагане на вноса, за да не получат конкурентни предимства компании, които не спазват нормите на ЕС за въглеродните емисии. Европейската индустрия изисква подкрепа, за да се противопостави на конкурентния натиск от страни, в които компаниите не са длъжни да спазват стриктни правила относно емисиите на парникови газове. За да постави всички при равни условия и да съхрани работните места в ЕС, Парламентът…

Кандидатствайте за Наградата за европейски гражданин за 2021 г.

Наградата за европейски гражданин отличава инициативи, които укрепват сътрудничеството в Европа и популяризират общите ценности. Кандидатствайте до 15 април! Наградата се присъжда всяка година от Европейския парламент на отделни хора и на сдружения, които работят за взаимното разбирателство и интеграцията между хората в ЕС, сътрудничеството и укрепването на европейския дух, както и за утвърждаване на ценностите на ЕС и основните права. Как можете да кандидатствате За…

Как COVID-19 засяга жените в ЕС (инфографики)

Пандемията от коронавируса през последната година засилва неравенствата между половете в ЕС. Нашите инфографики представят фактите. Социално-икономическото отражение на кризата заплашва постигнатия напредък относно равенството на половете в ЕС и отвъд него. Пандемията може да доведе до изпадането на още 47 милиона жени и момичета в бедност по света. Миналата година бе отбелязана 25-ата годишнина от приемането на Пекинската декларация на ООН, посветена на правата на жените. Равенството…