Европейската служба за подбор на персонал търси администратори

В Официалния вестник на ЕС от 5 декември е публикувана обява, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които основно Европейската комисия може да наема на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ (функционална група AD) в областта на международното сътрудничество и…

Стажове в Европейския парламент: кандидатствайте до 30 ноември

Искате ли да научите отвътре как функционира сложна международна институция като Европейския парламент? Кандидатствайте за стаж и придобийте ценен опит! Европейският парламент е важен форум за дебат и вземане на политически решения на европейско ниво. Неговите членове са пряко избрани, за да представляват интересите на европейските граждани и да гарантират, че ЕС работи по демократичен начин. Стажантската програма на Парламента дава възможности на хора с висше образование…

Европейският банков орган търси изпълнителен директор

В Официалния вестник на ЕС от 2 октомври е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността изпълнителен  директор на Европейския банков орган. Европейският банков орган (ЕБО) е независим орган на Европейския съюз, създаден на 1 януари 2011 г. С цел подобряване на функционирането на вътрешния пазар на Европейския съюз ЕБО допринася за постигането на ефективно и последователно равнище на регулиране и надзор с високо качество…

Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ търси главен съветник

В Официалния вестник на ЕС от 2 октомври е публикувано обявление за  свободно работно място за длъжност главен съветник в Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ (ГД „Мобилност и транспорт“). ГД “ Мобилност и транспорт“ отговаря за разработването на политики в областта на транспорта за Европейския съюз. Генералната дирекция работи под политическото ръководство на колегиума на членовете на Комисията, и по-специално в настоящия му състав – на…

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за администратори

В Официалния вестник на ЕС от 23 май е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание с тестове. Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който институциите на Европейския съюз могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ (функционална група AD 5). Основната роля на администраторите е да подпомагат лицата,…