Победителят в националния етап на Европейската младежка награда „Карл Велики“

Българският претендент за Европейската младежка награда „Карл Велики“ за 2021 г. е проектът „Модел Европейски съюз София 2021“. Всяка година Европейският парламент и Международната фондация за наградата „Карл Велики“ организират конкурс за проекти, реализирани от и за млади хора. Национално жури във всяка страна от ЕС избира по един проект, а след това от селектираните 27 проекта се определят тримата лауреата на европейската награда. Проектът „Модел…

Коронавирус: общ път към безопасното отваряне на Европа

Преди срещата на европейските лидери на 25 март Европейската комисия призовава държавите членки да се подготвят за координиран подход за постепенно премахване на ограниченията, свързани с COVID-19, когато епидемиологичната обстановка позволи това. В прието съобщение Комисията очертава пътя напред за балансирана политика и общ подход на ЕС, като посочва какво трябва да направим, за да достигнем по-бързо момента, когато ще можем да възстановим нашия европейски начин на…

Въглероден налог върху вноса: за честна конкуренция и по-малко емисии

Европейският парламент подкрепя облагане на вноса, за да не получат конкурентни предимства компании, които не спазват нормите на ЕС за въглеродните емисии. Европейската индустрия изисква подкрепа, за да се противопостави на конкурентния натиск от страни, в които компаниите не са длъжни да спазват стриктни правила относно емисиите на парникови газове. За да постави всички при равни условия и да съхрани работните места в ЕС, Парламентът…

Европейската комисия определя курса за постигане на цифровизирана Европа до 2030 г.

Европейската комисия представя визия, цели и пътища за успешна цифрова трансформация на Европа до 2030 г. Това е от решаващо значение също и за осъществяването на прехода към неутрална по отношение на климата, кръгова и устойчива икономика. Амбицията на ЕС е да бъде независим в областта на цифровите технологии в един отворен и взаимосвързан свят и да провежда в тази област политики, които дават възможност на…

Eвропейците подкрепят старта на Конференцията за бъдещето на Европа, според ново проучване

Европейският парламент и Европейската комисия публикуваха първото по рода си проучване на Евробарометър, проведено съвместно за двете институции. Специалното проучване на Евробарометър относно бъдещето на Европа беше проведено между 22 октомври и 20 ноември 2020 г. в 27-те държави — членки на ЕС. То показва, че преобладаващата част (92%) от гражданите на всички държави членки настояват гласът им „да бъде чут по-добре при вземането на решения, свързани с…