1

 

Днес председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер произнесе пред членовете на Европейския парламент в Страсбург своята реч за състоянието на Съюза през 2017 г. Той представи своите приоритети за следващата година и очерта своята визия за развитието на Европейския съюз до 2025 г. (вж. пълния текст на речта). Представи също така пътна карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз (вж. информационния документ за пътната карта).

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Вятърът отново издува платната на Европа. Но ако не уловим този вятър, няма да стигнем доникъде. (…) Трябва да зададем посоката на бъдещето. Както е написал Марк Твен, след години ще бъдем по-разочаровани от нещата, които не сме направили, отколкото от онези, които сме сторили. Сега е моментът да изградим по-обединена, по-силна и по-демократична Европа до 2025 г.

Едновременно с произнасянето на речта на председателя Юнкер в Европейския парламент Европейската комисия прие конкретни инициативи в областта на търговията, проследяването на инвестициите, киберсигурността, промишлеността, данните и демокрацията. По този начин думите се превърнаха веднага в дела.

В набор от информационни документи, които бяха публикувани днес, също са представени подробно някои от основните елементи, упоменати в речта на председателя.

Основни послания в речта за състоянието на съюза през 2017 г.

Попътен вятър

Десет години след началото на кризата европейската икономика най-сетне се съвзема, а това възвръща нашето доверие. Лидерите на ЕС—27, Парламентът и Комисията връщат Европа обратно в нашия Съюз. Заедно връщаме Съюза обратно в нашия Съюз.

Постоянен курс

Отправили сме взор към бъдещето и затова не можем да си позволим да се отклоним от курса. (…) Трябва да довършим започнатото в Братислава.

Търговия: „Партньори от целия свят започнаха да се редят на опашка, за да подпишат търговски споразумения с нас. (…) Днес предлагаме да започнем търговски преговори с Австралия и Нова Зеландия.

Ще го кажа само веднъж: ние не сме наивни свободни търговци. Европа трябва винаги да защитава своите стратегически интереси. Ето защо днес предлагаме нова рамка на ЕС за проследяване на инвестициите.

Промишленост: „Гордея се с нашата автомобилна промишленост. Шокирам се обаче, когато потребителите съзнателно и умишлено биват подвеждани. Призовавам сектора на автомобилостроенето да реши проблемите по подходящ начин.”

Новата стратегия за промишлената политика, която представяме днес, ще помогне на нашата промишленост да съхрани или придобие водеща позиция в световен мащаб по отношение на иновациите, цифровизацията и декарбонизацията.

Борба с изменението на климата: „Изправена пред срива на амбициите на Съединените американски щати в това отношение, Европа ще направи необходимото да върне величието на нашата планета. Това е общото наследство на цялото човечество.

Киберсигурност: „Кибератаките могат да бъдат по-опасни за демократичната и икономическата стабилност от оръжията и танковете. (…) Днес Комисията предлага нови инструменти, включително европейска агенция за киберсигурност, които да ни помогнат да се защитим.

Миграция: „Европа е и трябва да остане солидарен континент, който осигурява убежище на хората, бягащи от преследване.

Имаме общи граници, но държавите членки, които заемат предни позиции заради географското си положение, не трябва да бъдат оставяни сами да ги защитават. Общите граници и общата защита трябва да вървят ръка за ръка.

Не мога да говоря за миграция, без да отдам дължимото на Италия за нейните неуморни и благородни действия. (…) Италия спасява честта на Европа в Средиземно море.

Европейски корпус за солидарност(вж. информационния документ): „Гордея се най-вече с младите европейци (…), които са част от нашия нов европейски корпус за солидарност. Те са живото въплъщение на европейската солидарност.

Африка (вж. информационния документ): „Трябва също да бъдем солидарни с Африка. Африка е благороден и млад континент, тя е люлката на човечеството. Чрез доверителния фонд ЕС—Африка ние предоставяме 2,7 милиарда евро за създаването на възможности за заетост в целия континент.

Посока на плаване

Време е да извлечем първите заключения от дебата [за бъдещето на Европа]. Време е да преминем от размисли към дела, от дебати към решения. Днес искам да представя пред вас своята гледна точка. Ако предпочитате, можете да я наречете моят „шести сценарий.

За мен Европа е нещо повече от единен пазар. Нещо повече от пари, нещо повече от еврото. В основа ѝ винаги са стояли ценности.“

От изток до запад: „Европа се простира от Виго до Варна, от Испания до България, от изток до запад: Европа трябва да диша с пълни гърди. В противен случай континентът ни ще изпита недостиг на въздух.“

Комадироване на работниците (вж. информационния документ): „В Съюз, в който всички са равни, не може да има второкласни работници. Работниците трябва да печелят еднакво за една и съща работа на едно и също място.

Европейски орган по въпросите на трудовия пазар (вж. информационния документ) „При положение, че имаме банков орган, който да следи за спазването на стандартите в банковата област, е абсурдно да нямаме общ орган по въпросите на трудовия пазар в рамките на нашия единен пазар. Ще създадем такъв орган.

Различни стандарти за качеството на храните (вж. информационния документ): „В Съюз, в който всички са равни, не може да има второкласни потребители. Няма да приема в някои части на Европа на потребителите да се продават храни с по-ниско качество, отколкото в други страни (…). Словаците не заслужават да получават рибни хапки с по-ниско съдържание на риба, унгарците — храни с по-ниско съдържание на месо, а чехите — шоколад с по-ниско съдържание на какао.

Принципи на правовата държава: „В Европа силата на закона замести закона на силните (…) В Европейския съюз върховенството на закона не е въпрос на избор. То е императив.

Всички трябва да зачитат решенията на Съда. Да се подкопават тези решения или независимостта на националните съдилища означава гражданите да бъдат лишени от техните основни права.

Шенгенско пространство: „Ако искаме да укрепим защитата на външните ни граници, трябва незабавно да отворим Шенгенското пространство за България и Румъния. Трябва да позволим и на Хърватия да стане пълноправен член на Шенген, след като отговори на всички критерии. “

Еврозона (вж. информационния документ): „Ако искаме еврото да обединява, а не да разединява нашия континент, то трябва да бъде нещо повече от валута на отбрана група държави. Еврото е замислено като единна валута на Европейския съюз в неговата цялост.

Разширяване: „Трябва да запазим надеждна перспективата за разширяване за държавите от Западните Балкани (…) Ясно е, че по време на мандата [на тази Комисия] няма да има ново разширяване (…) След това обаче Европейският съюз ще включва повече от 27 държави.

Турция: „От известно време насам Турция се отдалечава главоломно от Европейския съюз.“

Журналистите трябва да са по редакциите, а не по затворите. Тяхното място е там, където цари свобода на словото.

„Моят призив към хората, които държат властта в Турция, е следният: Пуснете нашите журналисти на свобода!

Гласуване с квалифицирано мнозинство по въпросите, свързани с данъчното облагане: „Аз подкрепям твърдо преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство за решения относно общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, справедливото данъчно облагане в сферата на цифровата индустрия и данъка върху финансовите сделки.

Европейски министър на икономиката и финансите (вж. информационния документ): „Нуждаем се от европейски министър на икономиката и финансите — европейски министър, който насърчава и подкрепя структурните реформи в нашите държави членки.“

„Нямаме нужда от паралелни структури. (…) Парламентът на еврозоната е Европейският парламент.“

Борба срещу тероризма„Призовавам да бъде създадено европейско звено за разузнаване, което да гарантира автоматичния обмен на информация с разузнавателните служби и с полицията относно данни във връзка с терористи и чуждестранни бойци.“

По-силен участник на световната сцена: „Бих искал държавите членки да преценят кои решения в областта на външната политика биха могли да преминат от гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство. Тази възможност вече е заложена в Договора.

По-добро регулиране (вж. информационния документ): „Не бива да се месим в ежедневието на европейските граждани. (…) Не трябва да бълваме нови инициативи, нито да се стремим към все по-големи правомощия. В областите, в които това има смисъл, трябва да върнем правомощията на държавите членки.“

Този месец ще създам работна група по въпросите на субсидиарността и пропорционалността, която ще прегледа много критично всички области на политиката, за да гарантираме, че предприемаме действия само в области, в които ЕС има добавена стойност.“

Институционална реформа: „Европа ще функционира по-добре, ако длъжността на председателя на Европейската комисия и тази на председателя на Европейския съвет се слеят (…) Европа ще стане по-разбираема, ако един капитан управлява кораба (…) Ако има само един председател, това ще отразява по-добре самото естество на Европейския съюз като съюз на държави и съюз на граждани.

„Ако искаме да укрепим демокрацията в Европа, не трябва да се отказваме от излъчването на водещи кандидати, т. нар. Spitzenkandidaten. Това би представлявало стъпка назад от постигнатия демократичен напредък.“

Пътна карта

„Нашето бъдеще не може да остане сценарий.(…) Днес трябва да подготвим утрешния Съюз.“

„На 30 март 2019 г. ще станем Съюз от 27 държави. Нека се подготвим добре за този момент и в 27-те държави, и в институциите на ЕС!“

„Надявам се, когато на 30 март 2019 г. европейците се събудят, да видят един Съюз, в който всички стоим зад нашите ценности. Съюз, в който всички държави членки строго зачитат принципите на правовата държава. (…) Съюз, в който сме „закотвили“ основите на нашия икономически и паричен съюз така, че да можем да защитаваме нашата единна валута както в добри, така и в лоши времена, без да се налага да прибягваме до външна помощ. (…) Съюз, в който един председател ръководи работата на Комисията и Европейския съвет, след като е бил избран в резултат на демократична общоевропейска предизборна кампания.“

„Започнахме да поправяме мачтата. Сега обаче е време да довършим работата, докато все още има слънце и ни огрява. Така че нека отпуснем корабните въжета! Да отплаваме от пристана. И нека ветровете издуят платната ни!“

Контекст

Всяка година през септември председателят на Европейската комисия произнася своята реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент, в която прави преглед на постигнатото през изминалата година и представя приоритетите за предстоящата година. Председателят посочва и начина, по който Комисията ще се справи с най-неотложните предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз. След речта се провежда разискване в пленарната зала. Това поставя началото на диалога с Европейския парламент и Съвета за подготовка на работната програма на Комисията за следващата година.

Освен това председателят Юнкер и първият заместник-председател Тимерманс изпратиха днес писмо за намеренията до председателя на Европейския парламент и до председателството на Съвета, в което са представени подробно действията, които Комисията възнамерява да предприеме посредством законодателни и други инициативи до края на следващата година (в конкретния случай 2018 г.). Това е изрично предвидено в Рамковото споразумение от 2010 г. за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия.

За повече информация

Брошура за състоянието на Съюза през 2017 г., която включва:

  • Автентична версия на речта за състоянието на Съюза
  • Писмо за намеренията
  • Напредък по десетте приоритета на Комисията
  • Пътна карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен Европейски съюз

Уебстраница, посветена на състоянието на Съюза през 2017 г.

Десетте политически приоритета на Европейската комисия

Източник: Европейски парламент