Резултат с изображение за food europa.ec

Според членовете на ЕП предложението за облекчаване на проверките на хранителни продукти от Фукушима може да доведе до повишено излагане на радиоактивно замърсяване.

В резолюция, приета в сряда с 543 гласа „за“ срещу 100 „против“ и 43 „въздържал се“, евродепутатите призовават Европейската комисия да оттегли предложението, което ще намали видовете хранителни продукти от Япония, които трябва да бъдат проверявани за радиоактивно замърсяване.

Настоящото законодателство предвижда допълнителни проверки на вноса от дванайсет японски префектури, които бяха изложени на радиоактивно замърсяване от ядрената авария в електроцентралата Фукушима през 2011 г. Според евродепутатите новото предложение може да доведе до това да бъдат допуснати в ЕС продукти като ориз, определени видове риба и морски дарове от региона на Фукушима без проверки, вземане на проби или анализ.

Членовете на ЕП заявяват, че не е предоставено обосноваване или обяснение за това намаляване на проверките. Те отбелязват, че макар предложението да се основава на подробен анализ на предоставените от японските органи данни за 2014 г., 2015 г. и 2016 г., нито този анализ, нито данните от японските власти са включени в проектопредложението.

Следващи стъпки

Въпросът ще бъде обсъден и гласуван от представители на държавите членки.

Основна информация

След аварията в атомната електроцентрала Фукушима с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 бяха въведени специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изнесени от Япония. Той предвижда, че съществуващите мерки трябва да бъдат преразгледани до 30 юни 2016 г. Новото предложение изменя Регламента за изпълнение (ЕС) 2016/6 и предвижда въз основа на предоставените от японските органи данни за фуражни и хранителни продукти с произход от префектура Фукушима да бъде отменено изискването за вземане на проби и анализ преди износа за ЕС на някои продукти.

Източник: Европейски парламент