Членовете на ЕП Паул Танг (С&Д) и Ален Ламасур (ЕНП)Членовете на ЕП Паул Танг (С&Д) и Ален Ламасур (ЕНП) по време на срещата със заинтересовани страни в София

 

Днес делегация на Европейския парламент посети София, за да обсъди законодателните предложения за обща корпоративна данъчна основа (ОООКД и ОКООКД) с Министерството на финансите, Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание и заинтересовани страни.

Целта на законодателните предложения е да се хармонизира начинът, по който се изчислява корпоративният данък в Европа за мултинационалните дружества и да бъде заместена системата за данък върху печалбата с подходяща формула за разпределение, която да се изчислява на базата на печалбите, реализирани в отделните държави членки. За дигиталната икономика на ХХI век националните данъчни системи са вече твърде остарели и може да доведат до избягване на данъчно облагане.

Евродепутатът Паул Танг, докладчик на Европейския парламент относно общата данъчна основа (ОООКД), заяви: „Дойдохме в България, за да говорим със заинтересованите страни, националния парламент и Министерството на финансите, тъй като българското председателство ще бъде от решаващо значение за новите данъчни правила. За нас ще бъде предизвикателство да накараме всички държави членки да бъдат на една и съща позиция и българското участие като председател на Съвета на ЕС ще бъде от решаващо значение“.

„Днес, когато компаниите са по-международни от всякога и капитализацията им вече не е свързана с тяхното местоположение, а услугите, които извършват, са в дигиталното облачно пространство, ние трябва да коригираме нашата данъчна система по подобаващ начин. На масата на преговорите вече стои общоевропейска система, в която правилата, а не счетоводителите и данъчните консултанти ще определят къде ще се облагат печалбите“, добави г-н Танг.

Среща със заинтересовани срани по повод хармонизиране на данъчното законодателство в ЕССреща със заинтересовани срани по повод хармонизиране на данъчното законодателство в ЕС - общ план на залата

Ален Ламасур, докладчик на Европейския парламент относно консолидирането на корпоративните данъци (ОКОООД), сподели: „Справедливостта при данъчното облагане не се отнася само до индивидуалните данъкоплатци. Малките и средните предприятия (МСП) също са поставени в неблагоприятно положение спрямо по-големите си конкуренти. Изследванията показват, че МСП плащат около 30% повече корпоративни данъци в сравнение с мултинационалните компании. За фирмите от ранга на Google и Facebook данъчната разлика ще бъде още по-голяма“.

По време на срещата, организирана от Информационното бюро на ЕП в България, присъстващите заинтересовани организации изразиха своите притеснения относно отражението на предложените мерки за хармонизиране на данъчното облагане върху българските компании. Участниците също така наблегнаха на това, че все още няма оценка на влиянието на предложените промени в законодателството, касаеща отделните държави членки на ЕС.

 

Източник: Европейска комисия