‒         Да се регистрират дроновете и пилотите на дронове;

‒         Те ще трябва да спазват критерии за безопасност и неприкосновеност на личния живот на ЕС;

‒         Плановете за безопасност трябва да включват по-ранно идентифициране на авиационните рискове.

Първите общоевропейски правила за гражданско използване на дронове бяха договорени от преговарящите в ЕП и Съвета в четвъртък сутринта.

Понастоящем дронове, по-леки от 150 кг, което представлява по-голямата част от тях, попадат под юрисдикцията на националните органи и поради това производителите и операторите са обект на различни изисквания за конструиране и безопасност.

Според неформалното споразумение, постигнато в четвъртък сутринта, проектирането и производството на дронове трябва да отговарят на основните изисквания на ЕС по отношение на безопасността, сигурността и неприкосновеността на личния живот.

Европейската комисия има за задача да определи по-конкретни изисквания, например какви видове дронове трябва да бъдат оборудвани с функции като максимална височина на летене, максимален радиус на действие, избягване на сблъсъци, стабилизиране на полета и автоматизирано кацане.

Държавите членки ще трябва да гарантират, че пилотите на дронове, които могат да причинят значителна вреда на хората, например като се сблъскат с тях, или които създават риск за неприкосновеността на личния живот, сигурността или околната среда, са регистрирани. Самите дронове също ще трябва да имат специална маркировка, за да могат да бъдат лесно идентифицирани.

Целта е да бъде осигурено еднакво равнище на безопасност в рамките на целия ЕС и по-голяма яснота за производителите и пилотите на дронове, за да се подпомогне развитието на сектора.

По-ранно идентифициране на рисковете за гражданското въздухоплаване

Договореният регламент актуализира също така и законодателството на ЕС за безопасността в авиационния сектор. При очакваното удвояване на въздушното движение през следващите десетилетия целта е да бъде създадена по-гъвкава общоевропейска система, базирана на оценка на риска, която да позволи да бъдат идентифицирани по-рано потенциалните заплахи, като едновременно с това се гарантира високото ниво на безопасност и конкурентоспособност на европейската промишленост.

Държавите членки и Комисията също така ще засилят сътрудничеството си по въпросите на сигурността на въздухоплаването, включително киберсигурността.

Цитат

Докладчикът Мариан-Жан Маринеску (ЕНП, Румъния): „Днешното споразумение е много добра новина за авиопътниците и индустрията. Доволен съм, че успях да прокарам в окончателния текст всички предложения на ЕП“.

„Разпоредбите относно дроновете представляват първите правила на общоевропейско равнище за тези нови участници във въздушния трафик. Правилата ще гарантират безопасността, сигурността и защитата на личния живот на гражданите на ЕС.“

Следващи стъпки

За да може влезе в сила, предварителното споразумение трябва да бъде одобрено от Съвета на министрите (правителствата на ЕС) и от Европейския парламент в пленарна зала.

Бързи факти

Дроновете, които трябва да бъдат обхванати от правилата на ЕС за безопасност, са тези, които в случай на сблъсък с човек, могат да прехвърлят енергия над 80 джаула.

Очаква се, че технологията за гражданските дронове може да представлява около 10% от авиационния пазар на ЕС през следващите 10 години (т.е. около 15 милиарда евро годишно). Според Комисията до 2050 г. свързаната с дроновете индустрия може да създаде около 150 000 работни места в ЕС.

Източник: Европейски парламент