Европейският корпус за солидарност в действие в Норчиа, Италия

 

За тази една година от създаването му в него са се записали за участие 42 745 млади хора от всички държави членки и 2 166 от тях вече изпълняват своите задачи съвместно с 1 434 организации.

Комисарят по въпросите на бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер заяви: “Младежите ще работят по важни проекти, ще изградят дълготрайни приятелства, ще сторят нещо добро за обществото ни и всичко това ще носи отпечатъка на Европейския корпус за солидарност, който е гаранция за качествени действия.”

Комисарят за образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич каза: “Доволен съм, че толкова много млади хора в Европа вярват в солидарността и са се ангажирали да участват в доброволческа дейност, да се обучават или да работят в подкрепа на други хора. Една година след създаването на Европейския корпус за солидарност работата на доброволците вече води до осезаема промяна, предоставяйки помощ и надежда на нуждаещите се. Понастоящем е необходимо бързо да се приемат съответното правно основание и бюджет за идните години, за да могат потенциалните ползи от Европейския корпус за солидарност да се осъществят на практика.”

Комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, Мариан Тейсен добави: “Участието в Европейския корпус за солидарност е не само чудесен начин за проява на солидарност, но и възможност за младите хора да усвоят нови умения и да обогатят своята автобиография. Надявам се, че предложението ни за по-силен корпус за солидарност ще бъде прието скоро, за да можем да увеличим възможностите за европейските младежи.”

От създаването на Европейския корпус за солидарност участниците в него са извършвали дейности в цяла Европа. През август 2017 г. група доброволци от Европейския корпус за солидарност пристигна в Норча, Италия, за да подпомогне вече започнатата работа по отстраняване на щетите и възстановяване на социалните услуги за местната общност, засегната от силните земетресения, които удариха региона преди една година. Общо 230 членове на Европейския корпус за солидарност ще подпомогнат италианските общности, пострадали от земетресенията, до 2020 г. Други участници в корпуса за солидарност работят с младежи в неравностойно положение или такива със специални потребности, с бежанци и с възрастни хора в Ротердам (Нидерландия), Авейру (Португалия) и на много други места в Европа.

В момента Съветът и Европейският парламент обсъждат предложението на Комисията за укрепване на Европейския корпус за солидарност чрез осигуряването на собствен бюджет и правно основание и за разширяване на дейностите му. Държавите членки постигнаха съгласие помежду си на заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт, проведено на 20 ноември 2017 г., подготвяйки почвата за окончателно споразумение за Европейския парламент.

Контекст

По време на своята реч за състоянието на Съюза през 2016 г. председателят на Комисията Юнкер обяви, че ще бъде създаден Европейски корпус за солидарност, който ще предлага на младите хора на възраст между 18 и 30 години възможността да участват в широк спектър от дейности за солидарност в целия ЕС.

Европейският корпус за солидарност беше създаден два месеца по-късно, като целта е до края на 2020 г. в него да вземат участие 100 000 младежи.

В първата фаза на Европейския корпус за солидарност бяха включени осем програми, които дават на младите хора възможност да участват в редица дейности за солидарност в отговор на изпълнени с предизвикателства ситуации в целия ЕС. От една страна, участието в корпуса е от полза за личностното развитие на младите хора, за активната им ангажираност в обществото и за увеличаването на пригодността им за заетост, а от друга — то подпомага неправителствените организации, публичните органи и предприятията в усилията им за справяне с обществените и други предизвикателства.

През март 2017 г. започна свързването на доброволците с организации, а през юли беше поставено началото на професионалното направление на Европейския корпус за солидарност с два проекта, ръководени от френската и италианската служба по заетостта и подкрепени от Европейската комисия. Тези проекти предлагат свързани със солидарността работни места или стажове в друга държава от ЕС за 6 000 младежи.

На 30 май 2017 г. Комисията представи предложение за укрепване на Европейския корпус за солидарност с бюджет от 341,5 милиона евро за периода 2018—2020 г. и специална правна уредба. Комисията предложи също така да се разширят възможностите, от които могат да се възползват младите хора. Освен че ще предлага доброволческа дейност, стажове и работа, в бъдеще Европейският корпус за солидарност ще предоставя на участниците възможност да създават свои собствени проекти за солидарност или да кандидатстват групово за извършване на доброволческа дейност.

На 17 ноември в Гьотеборг (Швеция) по време на работния обяд, посветен на образованието и културата, председателят Юнкер прикани лидерите на ЕС да работят за постигането на целта от 1,5 милиона младежи — участници в Европейския корпус за солидарност до 2025 г., като за това ще са необходими 6 милиарда евро за периода 2021—2027 г.

За повече информация

Страница за регистрация на портала на Европейския корпус за солидарност

Страница на Европейския корпус за солидарност във Facebook