Лого на Съвета на ЕС и австрийското председателство

Приоритетите на австрийското председателство са подчинени на неговия девиз: „Европа, която закриля“.

В програмата на председателството се поставя акцент върху въпросите на убежището и миграцията, защитата на външните граници, борбата с радикализацията, тероризма и организираната престъпност, цифрова сигурността и защитата на европейските ценности.

От присъединяването си към ЕС през 1995 г. Австрия поема председателството на Съвета на ЕС за трети път след 1998 г. и 2006 г.

 

Източник: Европейски съвет