Сигурност: Пътуващите до страни от Шенген ще минават през предварителни проверки

>

Нова европейска система ще засили вътрешната сигурност чрез предварителни проверки на пътници от страни извън ЕС, които не се нуждаят от визи.

Видео 

От 2021 г. граждани на страни извън ЕС, които искат да пътуват до Шенгенското пространство и са освободени от визи, ще трябва да получат предварително одобрение. Проверката ще се извършва през нова Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), която Парламентът следва да одобри на пленарно гласуване на 5 юли.

Целта е да се идентифицират хора, които могат да представляват риск, още преди да достигнат европейските граници. В същото време процедурата няма да бъде голяма тежест за обикновените пътници: „Процесът ще бъде лесен − просто онлайн проверка, която може да бъде направена преди пътуването до ЕС“, обяснява депутатката Кинга Гал (ЕНП, Унгария).

Ситуацията в момента

Към момента липсва достатъчно информация за граждани на външни страни, които не се нуждаят от визи за пътувания. Те се проверяват на външните граници на Шенгенското пространство при пристигане.

Решението за допускане се взема от гранични полицаи, които не разполагат с предишни данни за това дали пътниците представляват опасност от гледна точка на сигурността или здравето. Авиокомпаниите предоставят резервационни данни за пътниците, но често цялата информация, с която властите разполагат за даден човек, който се явява на границата, е неговият документ за самоличност.

През 2014 г. страните от ЕС са били посетени от 30 милиона души от над 60 страни, които не се нуждаят от визи за пътуване. През 2020 г. се очакват 39 милиона души от тези страни. Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им е разработена, за да идентифицира опасности за сигурността в Европа.

Сходни модели вече функционират в САЩ (ESTA), Канада и Австралия.

Какво ще се промени

Хората от външни за ЕС страни, които искат да пътуват до страни от Шенгенското пространство, ще трябва да попълнят преди пътуването си електронен формуляр с лични данни (име, дата и място на раждане, пол и националност) и информация.

Формулярът ще включва въпроси за съдебното минало, за пътувания до зони на конфликти и др. Това ще помогне на властите да направят оценка дали даден човек е извършил тежко престъпление, дали има риск да остане в ЕС като нелегален имигрант и дали идва от страна, в която бушува епидемия. На пътници, които се считат за рискови от гледна точка на сигурността, миграцията или здравето, може да бъде отказано влизане.

Бърза, евтина и ефективна система

Таксата за одобрение ще бъде 7 евро, като децата до 18 години и хората на възраст над 70 години няма да плащат нищо.

Исканията ще бъдат обработвани автоматично и повечето хора ще получават одобрение почти незабавно. Ако обаче проверката в някоя от базите данни на ЕС повдигне въпроси или отговорите, предоставени от съответното лице, са съмнителни, данните ще бъдат проверявани и оценявани индивидуално.

Решението по всеки един случай ще трябва да бъде взето в рамките на 4 седмици. Отказът ще трябва да бъде обоснован и той ще може да бъде обжалван. Дори при дадено одобрение националните служби за граничен контрол ще имат право да спират хора при проверка на границата.

Системата ETIAS се предвижда да започне работа от 2021 г. Тя допълва системата за “умни” проверки на хората, влизащи в ЕС, която трябва да бъде въведена от 2020 г.

Следващи стъпки

След гласуването на законодателството в Парламента на 5 юли то ще трябва да бъде одобрено и от Съвета на ЕС.

Източник: Европейски парламент