Резултат с изображение за европейски парламент лого

 

Пътниците, които представляват риск няма да бъдат пропускани в ЕС.

Заявленията ще включват въпроси относно криминалното досие и пътувания в конфликтни зони.

Разрешението за пътуване ще струва 7 евро и ще бъде валидно за период от три години.

 

Пътници от държави извън ЕС, освободени от задължителни визи, ще трябва да получат разрешение преди да могат да пътуват до ЕС, според нови правила подкрепени от ЕП в четвъртък.

Новата система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), която следва да бъде оперативна през 2021 година, ще позволява допълнителни проверки на освободени от виза пътници. Тези, за които се счита, че представляват риск от гледна точка на сигурност или нередовна миграция, няма да бъдат допуснати в рамките не Съюза.

Граждани от повече от 60 държави и територии, освободени от задължителни визи за влизане в ЕС, ще трябва преди да пътуват да попълнят личните си данни (име, дата и място на раждане, пол и националност ) в електронен формуляр, както и данните на документите за пътуване (валидност и държава на издаване на документите), личен адрес и данни за връзка, както и първата европейска държава на влизане.

Разрешението за пътуване ще струва 7 евро – безплатно за пътници под 18 години и тези над 70 годишна възраст – и ще бъде валидно за период от три години.

 

Въпроси свързани с криминалните досиета и пътувания до конфликтни зони

Кандидатът ще трябва да информира властите за всякакви сериозни криминални присъди (като тероризъм, сексуална експлоатация на деца, трафик на хора или наркотици, убийство или изнасилване), за пребиваване в определени военни или конфликтни зони или каквито и да било административни решения, които налагат те да напуснат държавата, през последните десет години.

В случаи на терористични престъпления, периодът ще бъде удължен до последните двадесет години, като ще бъдат необходими допълнителни изяснения за дати и държави на присъдата.

 

Допълнителни проверки за оценка на потенциален риск

Всеки кандидат ще бъде проверяван автоматично във всички съответни бази данни, за да се провери дали съответния документ за пътуване е съобщен като изгубен или откраднат и дали лицето се издирва за арест. Преобладаващата част от кандидатите ще получават разрешението си почти веднага.

Цитат

Докладчикът на ЕП Кинга Гал (ЕНП, Унгария) отбеляза: „ Системата ETIAS ще запълни съществуващия недостиг на информация за пътници освободени от визи, като ще позволява оценяването на риска по отношение на сигурността или нередовната миграция, преди пристигането на пътниците на външните граници. Новата система е важен принос за засилването на сигурността на европейските граждани. Следователно това е важна крачка към по-засилена и умна система за границите и сигурността“.

Източник: Европейски парламент