Свързано изображение

Евродепутатите отхвърлиха решението за започване на преговори по актуализирането на правилата за авторско право в дигиталната ера.

ЕП гласува с 318 гласа срещу 278, и 31 въздържали се, за отхвърляне на мандата за преговори предложен от Комисията по правни въпроси (JURI) на 20 юни. В резултат на това, позицията на Парламента ще бъде внесена за разискване, изменение и гласуване по време на следващата пленарна сесия през септември.

Цитати

След гласуването, докладчикът Аксел Вос (ЕНП, Германия) коментира:

„Изразявам съжаление, че мнозинството от евродепутатите не подкрепиха позицията, която защитавахме заедно с Комисията по правни въпроси. Но това е част от демократичния процес. През септември ще върнем въпроса за по-нататъшно разглеждане и ще се опитаме да отговорим на страховете на хората по такъв начин, че правилата за авторско право да бъдат актуализирани за модерната дигитална среда.“

Момчил Неков (С&Д, България) коментира: “Аз искам хората на изкуството да получават възнагражденията си, те ги заслужават, и освен формално, ги заслужават и морално. Но така написаната директива поставя в риск свободното слово и го излага на технологична цензура, затова трябва да направим така, че всеки един свободен гражданин на Европа да запази правото си на свободна позиция в Мрежата, но и всеки човек на изкуството да бъде уважаван и подобаващо възнаграден.  Не трябва да превръщаме свободата на словото и изкуството във формалности и да ги поставяме в риск от огромни спекулации от всички страни.”

Правилникът за дейност на Европейския парламент посочва, че ако поне 10% от евродепутатите (76) възразяват на започването на преговори със Съвета по текста гласуван на ниво комисия, ще се състои вот в пленарна зала. Нужният брой евродепутати бяха подали техните възражения по въпроса до срока, който бе поставен за полунощ във вторник.

Източник: Европейски парламент