Европейският парламент предвижда възлагане на обществена поръчка за спомагателни услуги за организиране на комуникационните и информационни дейности на Бюрото за връзка в България. Крайният срок за получаване на оферти е 17:00 часа българско време на 14 септември 2018 г.

Целта на договора е да се предоставят подкрепа и техническа помощ при организирането на комуникационните и информационните дейности на Бюрото за връзка на Европейския парламент в България, предназначени за заинтересованите лица, медиите и широката общественост, които често са от голямо политическо и стратегическо значение и изискват сложна логистика. Максималната продължителност на договора е 12 месеца, като може да бъде подновен 3 пъти.

В Портала за участие в търгове от европейските институции можете да намерите свързаната с настоящата обществена поръчка документация, която ще Ви предостави необходимата информация за евентуално представяне на оферта.

Ако проявявате интерес за участие в настоящата обществена поръчка, моля да представите оферта на един от официалните езици на Европейския съюз в рамките на посочения в поканата за представяне на оферти срок.

Преди крайния срок за представяне на офертите за получаване на допълнителна информация с единствена цел разясняване естеството на обществената поръчка оферентите, които желаят да получат допълнителна информация относно документите по поканата за представяне на оферти, трябва да представят своите въпроси единствено в писмена форма на следния адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3741 (секция “Въпроси и отговори”).

Цялата необходима информация относно настоящата обществена поръчка и всички необходими за представянето на оферта документи можете да намерите на следния адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3741.

 

Източник: Европейски парламент