Health

 

Човек не избира къде и кога може да се разболее, но европейската здравноосигурителна карта прави по-лесно търсенето на спешна медицинска помощ в ЕС.

 Ако нещо се обърка по време на Вашата задгранична почивка, е добре да имате под ръка европейска здравноосигурителна карта. Тя е безплатна и Ви дава достъп до държавно медицинско обслужване по време на временен престой в някоя от 28-те държави от ЕС, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. С нея можете да получите медицински грижи при същите условия и на същите цени (безплатно в някои държави) като хората, осигуряващи се в съответната държава.

Картите се издават от националните здравноосигурителни служби.

Какво не покрива картата

Идеята на картата е да даде възможност на хора, които са временно в друга страна, да потърсят медицинска помощ при нужда. По принцип тя не е предназначена за целенасочено търсене на лечение в друга страна. Също така тя не е алтернатива на пътническата застраховка и не покрива разходи за частно лечение или за връщането в родната страна.

 

Източник: Европейски парламент