На стаж в Еропейската комисия

>

EUIS

Европейската комисия предлага два пъти в годината платен стаж. От първи март или първи октомври можете да натрупате практически опит в институциите на ЕС.
Ще се запознаете отблизо с изготвянето на политиките на ЕС в мултикултурната среда на общността.

Стажантската програма е отворена за завършилите висше образование, които:

  1. Имат университетска диплома или еквивалент, от най-малко 3 години обучение, съответстващ на пълен цикъл (бакалавър);
  2. Добри познания (ниво C съгласно Общата европейска езикова рамка) на два официални езика на ЕС, един от които трябва да бъде процедурен език: английски, френски или немски. За гражданите извън ЕС се изисква само един процедурен език.
  3. Нямат никакъв предишен трудов стаж от какъвто и да е вид над 6 седмици във всяка институция, орган или агенция на ЕС, делегации на ЕС, членове на Парламента или генерални адвокати.

 

Кандидатствайте до 31 август тук.