Резултат с изображение за европейски корпус за солидарност

 

Европейската комисия приканва заинтересованите страни да представят идеи за проекти в рамките Европейския корпус за солидарност. Бяха заделени общо 44 милиона евро от бюджета на ЕС за избрани проекти, в които ще могат да участват млади хора от цяла Европа и извън нея.

Това е първата от серия покани, които ще позволят на най-малко 100 000 младежи да участват в корпуса до края на 2020 г.

Комисарят по въпросите на бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер каза:  Европейският корпус за солидарност, който е финансиран от бюджета на ЕС, е най-подходящата рамка, за да могат младите хора да учат, споделят и оползотворяват своята енергия за общото благо.

Допустими проекти:

  • Краткосрочни проекти – между две седмици и два месеца- за екипи от доброволци. Организациите първо трябва да получат знак за качество, който можете да получите от националната агенция по “Еразъм +” ;
  • Младите хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност.
  • В някои проекти на Европейския корпус за солидарност в областта на доброволчеството могат да участват и организации извън ЕС — от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, бившата югославска република Македония и други държави партньори.

Следващи стъпки

Проектите по линия на поканата за представяне на предложения ще бъдат подбрани след като Европейският парламент и Съветът приемат официално предложението на Комисията вследствие на политическото споразумение между тях от юни 2018 г. Крайният срок за кандидатстване е 16 октомври 2018 г. с изключение на проектите за екипи от доброволци, за които крайният срок за кандидатстване е 18 февруари 2019 г.

Подробните условия на поканата за представяне на предложения, отправена днес, включително приоритетите и указанията за подаване на заявления за всеки проект, могат да бъдат намерени в ръководството за Европейския корпус за солидарност.

Източник: Европейска комисия