Резултат с изображение за travel with pets in EU ec/eu

 

Като гражданин на ЕС можете свободно да пътувате с котката, кучето или порчето си, ако имат европейски паспорт за домашни любимци . Този паспорт е достъпен при всеки упълномощен ветеринарен лекар и трябва да съдържа данни за валидна ваксина срещу бяс.

Паспортът на ЕС за домашни любимци е само за кучета, котки и порове. Ако имате други домашни животни, като например зайци или канарчета, трябва да проверите съответните национални правила за излизане и влизане в дадена страна.

Ако вземете животно във Финландия, Ирландия, Малта или Обединеното кралство, то трябва да се лекува срещу тения Echinococcus, както следва:

  • лечението се администрира от ветеринарен лекар в рамките на не повече от 120 часа и не по-малко от 24 часа преди времето на планираното влизане във Финландия, Ирландия, Малта или Обединеното кралство;
  • лечението се удостоверява от администриращия ветеринарен лекар в съответния раздел на паспорта.

Идентификация

Вашето животно ще трябва да има поставен електронен микрочип или татуировка, която е била приложена преди 3 юли 2011 г. със същия код като този, който е документиран в паспорта.

Други животни и растения

Можете да носите животни или растения – включително части от тях – когато пътувате в страни от ЕС . Но повечето страни от ЕС имат строги правила за транспортиране на застрашени видове или продукти, получени от тях. Може да ви е необходимо разрешение за пътуване с някои видове.

По време на огнища на болести по животните може да има и местни ограничения за движението на живи животни и продукти от животински произход. Свържете се със съответните ветеринарни органи, ако планирате да транспортирате животни.

Източник: Вашата Европа