Оонлайн консултацията се проведе от 4 юли до 16 август 2018 г., получи 4,6 милиона отговора от всичките 28 държави-членки, най-голям брой отговори, получени някога в публичните консултации на Комисията. Според предварителните резултати 84% от анкетираните подкрепят прекратяването на  връщането и превъртането на пред на часовника.

Европейският комисар по въпросите на транспорта Виолета Булк заяви: ” Милиони европейци са използвали нашето обществено допитване, за да дадат гласът си. Съобщението е много ясно: 84% от тях не искат часовниците да се променят вече, сега ще действаме и ще изготвим законодателно предложение на Европейската комисия, Парламента и Съвета, които ще решат заедно. “

Предварителните резултати показват също, че повече от три четвърти (76%) от анкетираните смятат, че промяната на часовника два пъти годишно е “много отрицателно” или “отрицателно”. Съображенията, свързани с отрицателното въздействие върху здравето, увеличаването на пътнотранспортните произшествия или липсата на енергоспестявания, бяха предложени от анкетираните като мотивация за прекратяване на промяната.

Обществената консултация относно договореностите за промяна на часовника беше организирана от Европейската комисия като част от текущата оценка на действащите договорености за промяна на часовника в Европа. Той също така следва резолюцията на Европейския парламент от февруари 2018 г. , както и исканията на държавите-членки, заинтересованите страни и гражданите.

Следващи стъпки

Крайните резултати от общественото допитване ще бъдат публикувани през следващите седмици. Комисията ще направи предложение пред Европейския парламент и Съвета с оглед промяна на действащите договорености за промяна на часовника.

Източник: Европейска комисия