Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване ще позволи на хората да продължат да спестяват в същата схема, дори ако се преместят в друга страна от ЕС.

Парламентарната комисия по икономически и парични въпроси подкрепи на 3 септември правила, регламентиращи въвеждането на продукти за лично пенсионно осигуряване със стандартни характеристики в целия ЕС. Те ще се конкурират с националните алтернативи в областта на личното осигуряване и така ще осигурят по-голям избор на хората, които искат да спестяват за допълнителна пенсия.

Депутатката Софи ин ‘т Велд (АЛДЕ), която подготви позицията на Парламента, заяви, че главното предимство на новите продукти ще бъде европейският надзор по тяхното функциониране. „Това ще бъде продукт, на който хората ще могат да имат доверие; индивидуален, предвидим и ефективен по отношение на разходите продукт, независимо от това къде в ЕС се намираш. Спестителите ще получават ясен комплект от информация и задължително съвет, за да сме сигурни, че те знаят какво купуват и какво могат да очакват“.

Какво представляват продуктите за лично пенсионно осигуряване

Личното пенсионно осигуряване дава възможност на всеки един да заделя пари за пенсия. То е доброволно и допълва всичко, на което човек има право от държавната схема за пенсионно осигуряване, както и от вноските на работодатели.

Личното осигуряване може да донесе полезен допълнителен доход при пенсиониране. Вноските, които всеки прави, са индивидуални и се инвестират във финансови инструменти. Съществуват също така данъчни стимули за подобен вид спестявания.

Европейска алтернатива

В страните от ЕС има много продукти за лично пенсионно осигуряване, но условията по тях се различават значително. Общоевропейският продукт има за цел да предложи проста алтернатива със стандартни характеристики и прозрачни такси, която може да бъде предлагана в различни страни.

Спестителите печелят от това, че могат да отидат да работят в друга страна от ЕС и да продължат да заделят пари в същия продукт. Доставчиците на продуктите пък имат много по-голям потенциален пазар и могат да реализират икономии от мащаба.

Изследване, цитирано от Европейската комисия, заявява, че активите под управление на пазара на личното пенсионно осигуряване могат да се утроят до 2,1 трлн. евро до 2030 г. вследствие на законодателството.

Спестителите ще могат да избират между различни опции за инвестиране на средствата според степента на риск, която са склонни да поемат. Тези, които изберат опцията по подразбиране, ще могат да разчитат да възстановят целия си инвестиран капитал. Освен това спестителите ще могат да се прехвърлят от един доставчик на друг, като максималната такса за тази услуга ще бъде регламентирана.

Данъчно третиране

Предлагането на подходящи данъчни стимули може да насърчи интереса на хората към личното осигуряване. В отделна препоръка към Съвета икономическата комисия на ЕП посочва, че общоевропейският продукт за лично пенсионно осигуряване следва да получи преференциално данъчно третиране от държавите в ЕС, за да привлече потребители.

Една от възможностите е всяка страна да осигури отделно от другите същото данъчно третиране на общоевропейския продукт като това на националните продукти. Друга опция е всички страни от ЕС да се договорят съвместно за специфични данъчни облекчения. Общият подход към стимулите обаче би изисквал единодушие сред държавите членки.

Следващи стъпки

След като икономическата комисия определи позицията си относно общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване, сега се очаква депутатите да започнат преговори със Съвета и Комисията за крайния текст на законодателството.