Сдобиването с удостоверение за раждане или разрешение за извършване на търговска дейност е често сериозен проблем и разход на време и нерви. Изграждането на единен цифров портал на ЕС, одобрено от Парламента на 13 септември 2018 г., цели да опрости процеса, като направи достъпни онлайн във всички страни от ЕС най-често търсените административни услуги от граждани и фирми.

Порталът „Вашата Европа“ ще служи като единен вход за услуги на всички официални езици на ЕС. Те ще включват издаване на удостоверения за раждане, подновяване на лични документи, подаване на документи за получаване на пенсия, предоставяне за разрешително за търговска дейност, признаване на дипломи, регистрация на превозно средство и други.

През него ще може да се подават искания за услуги в рамките на отделна страна, както и за презгранични услуги.

Депутатът Марлене Мици (С&Д, Малта), която отговаряше за позицията на Парламента по законодателството, заяви: „Новите правила ще направят по-лесно за гражданите и бизнеса да се справят с документацията през единен цифров вход онлайн, който осигурява достъп до административни процедури и информация с високо качество. Единният цифров портал ще осигури отзивчиви, приобщаващи, преминаващи границите цифрови публични услуги, които са удобни за гражданите и фирмите“.

Страните членки ще трябва да модернизират своите системи, за да гарантират, че те са изцяло достъпни онлайн, и то не само на официалния език в съответната страна, но и на още поне един допълнителен език. Онлайн услугите ще трябва да бъдат от високо качество и да бъдат достъпни за хората с увреждания.

Освен това порталът ще трябва да улесни представянето на информация от гражданите − веднъж след като гражданите са вкарали един документ в системата, няма да има нужда те да го подават отново. Той ще може да бъде използван повторно от съответния административен орган при нужда.

Според еврокомисаря за вътрешния пазар Елжбиета Биенковска системата ще спестява на гражданите 855 000 часа, а на бизнеса 11 млрд. евро годишно в контакта с администрацията.

Какво следва?

Законодателството трябва да бъде одобрено от държавите членки в Съвета. След това регламентът ще влезе в сила и администрациите на местно, регионално и национално ниво ще имат пет години, за да приведат в съответствие своите системи.

 

Източник: Европейски парламент