В периода 15-17.10.2018г. в град Сандански се проведе Годишната среща на информационните центрове в България. На нея присъстваха представители от всички информационни центрове в страната, както и представители от Творческа Европа, Младежки екип Европа и областни информационни центрове.

Годишната среща беше открита от г-н Христо Христов, заместник-ръководител на Представителството на Европейската комисия в България.  Който представи настоящата обстановка в Европа и предстоящите Европейски избори за парламент. След него взе думата г-жа Мариана Хрисчева, ръководител на отдел „Оценка и Европейски семестър“, ГД „Регионална и селищна политика“, ЕК, която представи предложението на ЕК за многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г. в областта на регионалното развитие и сближаването.

През остатъка от първия ден от Годишната среща на информационните центрове  се запознаха с презентация за Първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 – визия, лидерство, резултати – от Моника Панайотова, заместник – министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Както и мрежата Enterprise Europe Network, която в България стана на 10 години!

На 16. 10.2018 година г-н Огнян Златев, ръководител на представителството на ЕК в България, представи Състоянието и бъдещето на ЕС. След което бяха представени изборите за Европейски парламент през 2019 г. от Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на ЕП за България. Насърчени бяха индивидуални срещи за обсъждане и откриване на възможности за партньотство на информационните мрежи в България.

Европейските избори заедно с „фалшивите новини“ бяха основната тема през посления ден от Годишната среща. На тях се представи платформата „Този път ще гласувам“, както и възможностите за включване на доброволци в организиране и подпомагане на събития с цел популяризиране и създаване на интерес в гражданското общество.