Според новите правила, по които е постигнато съгласие между представителите на Парламента и на националните правителства, поне 32% от потребяваната енергия в ЕС ще трябва да идва от възобновяеми източници като Слънцето и вятъра. Освен това възобновяемите ресурси като биогоривата ще трябва да съставляват поне 14% от съдържанието на транспортните горива.

Докладчикът на ЕП за възобновяемите източници Хосе Бланко Лопес (С&Д, Испания) заяви: „Ние искаме икономика без въглерод до 2050 г. Това е стъпка, която ще ни позволи да изпълним споразумението от Париж за климата, ще помогне да намалим емисиите и да отговорим на предизвикателствата пред човечеството“.

Европейските институции са постигнали споразумение и за увеличаване на енергийната ефективност с 32,5% до 2030 г., както и за облекчаване на домакинствата да генерират, съхраняват и потребяват собствена „зелена“ енергия.

Новите правила ще спестят пари от сметки за електричество на домакинствата и бизнеса и ще бъдат от полза за околната среда, тъй като ще доведат до по-малко емисии на парникови газове.

Депутатите ще гласуват законодателството за чистата енергия на пленарната сесия следващата седмица. След това то ще трябва да бъде прието официално и от Съвета.

Източник: Европейски парламент