Отворена е покана за проектни предложения   “Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество”  - EACEA 34/2018 Отворена е покана за проектни предложения   “Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество”  – EACEA 34/2018

По това направление ще бъдат подкрепени проекти в две категории:

–      Категория 1 – малки проекти за сътрудничество, в които субсидията от ЕС не може да надвишава 200 000 евро, които представляват максимум 60 % от общо допустимите разходи;

–      Категория 2 – големи проекти за сътрудничество, в които субсидията от ЕС не може да надвишава 2 000 000 евро, които представляват максимум 50 % от общо допустимите разходи;

Краен срок за кандидатстване: 11 декември 2018 г., 12:00 ч. централноевропейско време.

Допълнителна информация и насоки за кандидатстване можете да намерите тук.

Ако имате въпроси относно кандидатстването или търсите партньори за Вашия проект можете да се свържете с нас.

Източник: Творческа Европа