Европейците изминават над 500 млрд. км в пътувания с влак всяка година и Парламентът иска техните права да бъдат защитени.

Депутатите ще гласуват на 15 ноември за модернизиране на съществуващите правила. Предлаганите промени, одобрени в комисията по транспорт на 9 октомври, ще важат за всички страни в ЕС и за всички видове железопътни превози.

Повече права за хората с ограничена мобилност

Всички жп компании в ЕС ще трябва да осигурят безплатно съдействие на хората с увреждания или с ограничена мобилност. Те също така ще дължат компенсации за загуба или повреждане на инструментите за придвижване или за загуба или наранявания на обучени животни.

Компенсации за забавяния

В случай на голямо забавяне на влак пътниците биха могли да поискат възстановяване на цената на билета или да продължат пътуването си и да поискат частично възстановяване на средства. Депутатите подкрепят идеята за ръст на компенсациите в зависимост от това колко дълго е забавянето.

Еднакво прилагане на правилата в ЕС

Към момента само пет страни в ЕС прилагат изцяло съществуващите правила за правата на пътуващите с влак ‒ това са Белгия, Дания, Италия, Нидерландия и Словения. Другите страни се възползват от изключения за вътрешните линии на дълги разстояния или за презгранични линии. Депутатите искат тези изключения да спрат да действат една година след влизането в сила на новите правила.

Лесен пренос на велосипеди

Към момента местата за велосипеди във влаковете са недостатъчни. Депутатите искат новите влакове да имат специални помещения за съхранение на велосипеди, за да се насърчи тяхното ползване.

Повече информация

Железопътните компании ще трябва да предоставят на клиентите си повече информация за правата им, например върху билетите, които издават. Компаниите също така ще дължат информация за сроковете и процедурите за разглеждане на оплаквания.

Източник: Европейски парламент