Обзор на образованието и обучението 2018 БългарияСъбитието цели да покаже какво в текущата образователна система работи и да предложи решения как да се подготвят младите хора за бързо променящите се професии, така че да имат бъдеще в България. Форумът ще се фокусира върху работата на учителите, дигиталното образование, STEAM специалностите и професионалните направления. Ще бъдат представени нови образователни модели, бизнес решения и публично-частни партньорства.

Един от основните акценти в програмата на 23 ноември ще бъде представянето на доклада на Европейската комисия, който прави обзор на образованието и обучението през 2018 г. В него се анализират основните предизвикателства пред европейските образователни системи и се представят политики, благодарение на които тези системи могат да отговорят по-добре на обществените нужди и нуждите на пазара на труда.

Докладът включва сравнение между различните държави, 28 подробни доклада за отделните държави и специален уебсайт Търсене на налични преводи за тази връзкаEN•••с допълнителни данни и информация.

Пълната програма на форума “Образование за бъдеще” може да намерите тук(link is external).

За регистрация посетете следния линк(link is external).

 

Източник: Европейска комисия