Европейски корпус за солидарност приема нови предложения

>

Организациите, търсещи финансиране в рамките на настоящата покана, трябва да спазват условията за участие и финансиране, посочени в това ръководство.

Документът предоставя информация за:

– целите на програмата,
– подкрепените действия,
– наличното финансиране за различни действия,
– подробна информация за участието.

Формуляри за кандидатстване:

– Проекти за доброволческа дейност
– Партньорства за доброволчество – искане за годишно финансиране
– Стажове и работни места
– Проекти за солидарност
– Етикет за качество ( покана 2018)
Достъпни тук.

Формулярът за кандидатстване за “Екипи за доброволческа дейност в приоритетни области” ще бъде достъпен на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Предишната версия на Ръководството за европейски солидарен корпус може да се намери тук .

Прочетете известието за предходния кръг в Официален вестник

Източник: Европа