Дискусионна среща - Пловдив, 20 януари 2019

На 20 януари 2019 г. от 11,30 ч. в гр. Пловдив ще се проведе дискусионна среща с младежи на тема „Младежта говори за Европейския съюз”. На срещата ще бъдат представени платформите „Този път ще гласувам” и „Какво прави Европа за мен” и ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с участието на младите хора в изборите за Европейски парламент през м. май 2019 г. и възможностите за участие в програма „Европа за гражданите”.

На събитието ще бъдат представени възможностите за финансиране по програма „Европа за гражданите”, както и примери за успешни проекти по мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество”, стимулиращи формирането на информирано и активно гражданско общество.

Срещата ще се състои в сградата на Ректората на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, град Пловдив, ул. „Цар Асен” №24, 6-та аудитория. За дискусията са поканени работещи и учащи младежи от града под тепетата.

Организатори на събитието са Информационен център „Европа Директно – Пловдив” в партньорство с Национална мрежа за контакт по програма „Европа за гражданите”.

Събитието можете да откриете и на ThisTimeIamVoting