Председателят Таяни почете с минута мълчание паметта на жертвите на ожесточени нападения в Европа, при откриването на сесията в Страсбург.

Председателят Таяни отдаде почит на кмета на Гданск, Павел Адамович, който почина след агресивно нападение в неделя.

Председателят също така почете паметта на жертвите от терористичното нападение в Страсбург през декември, сред които бяха журналистите Антонио Мегалици и Барто Педро Орент-Ниджелски

Изреждайки серията от агресивни нападения в няколко държави членки, председателят Таяни призова за спокойствие в дебата, тъй като словесното и физическото насилие вървят ръка за ръка. Председателят информира пленарната зала за намерението си да обсъди с кмета на Страсбург начина, по който да се почете паметта на жертвите на атаката. Той предложи заместник председателите и квесторите на ЕП да нарекат радио станцията на Парламента на името на загиналите журналисти през декември.

Промени по дневния ред

Вторник

Изявленията на Съвета и на Комисията относно „Заключения относно срещата на Европейския съвет от 13 и 14 декември“ ще бъдат свалени от дневния ред. Поради тази причина заседанието ще започне в 10.00 ч. българско време.

Искания от парламентарните комисиите за започване на преговори със Съвета на ЕС и Комисията

Решенията на няколко комисии за започване на междуинституционални преговори (Правило 69с) се публикуват на уебсайта на пленарната сесия.

Ако до 24.00 ч. централно европейско време във вторник не бъде получено искане за гласуване в пленарна зала на дадено решение, съответната комисия може да започне преговори.

Източник: Европейски парламент