Гостите на събититето представиха опита на своите организации в борбата с дезинформацията в контекста на наближаващите европейски избори през май 2019 г. Кадър от публична дискусия на тема „Имат ли значение фактите? Дезинформацията като инструмент по време на избори“

Участие в дискусията взеха Анели Ахонен от EUvsDisinfo, Европейска служба за външна дейност, Сам Джефърс, основател на проекта WhoTargetsMe, Крейг Дуайър, съосновател на ирландската Инициативата за прозрачен референдум и Марайе Аренце, образователен координатор в нидерландската неправителствена организация DROG, а журналистът Светослав Иванов бе модератор.

Събитието бе открито Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на ЕП в България, а четиримата гости представиха опита на своите организации в борбата с дезинформацията в контекста на наближаващите европейски избори през май 2019 г.

Анели Ахонен от Оперативната група за стратегическа комуникация с Източното съседство (EUvsDisinfo) в Европейската служба за външна дейност подчерта, че подобряването на комуникацията между европейските държави е от особена важност при противодействието срещу дезинформацията. Една от основните задачи на EUvsDisinfo е да сондира и анализира данни от медиите от последните три години, като ги предоставя на широката общественост. Едновременно с това европейските институции обединяват усилията си при борбата срещу това явление. Предвижда се също така да се работи със социалните мрежи, които са се ангажирали да предоставят редовно доклади за своите дейности за справяне с дезинформацията.

Сам Джефърс представи платформата WhoTargetsMe, която може да проследи какви политически реклами получават потребителите ѝ във Фейсбук и да анализира кой и защо изпраща послания на определени групи от хора. Той подчерта, че политическите кампании са се променили много в последните десет години и че „таргетирането на потребителите“ с цел политическа реклама се е развило съществено, не на последно място благодарение на социалните мрежи, които са видели в това възможност за увеличаване на приходите си. Той припомни, че в края миналия век предизборните послания са се разпространявали през средствата за масово осведомяване, а предизборните кампании са разчитали предимно на активисти, докато в наши дни политиците имат нужда от добре финансирано целево разпространение на послания в социалните мрежи. Един от основните проблем според Джефърс е, че строгите правила за предизборните кампании по отношение на прояви и отразяване в традиционните медии не важат за социалните мрежи. Необходими са нови инструменти и методи, за да се разбере използването на платеното таргетиране по време на кампании.

Крейг Дуайър, съосновател на Инициативата за прозрачен референдум, демонстрира важността на гражданската активност при борбата с дезинформацията, като представи как неговата организация е противодействала на това явление по време на референдума за легализацията на абортите в Ирландия. Благодарение на активната гражданска намеса на неговата организация Facebook и Google са взели мерки срещу „тъмните реклами“ по време на кампанията за референдума, като по този начин са ограничили възможностите за манипулация на избирателите.

Марайе Аренце, образователен координатор в DROG, разказа за „ваксинирането“ на потребителите на новини срещу дезинформацията и подкани публиката да се включи в симулативна игра, провокирайки хората да мислят като „тролове“ и да създават и разпространяват невярна информация. Целта е потребителите да могат да разпознават новините с невярно съдържание и по този начин да могат да се предпазват от тяхното влияние.

В последвалата дискусия публиката постави въпроси за това кой и как е таргетиран с дезинформация и кой е по-податлив на манипулации – дали по-възрастното поколение, което е и по-активно при гласуване, или т. нар. „дигитални номади“ от младото поколение. Обсъдени бяха и въпроси, свързани с ролята на традиционните медии в процеса на развенчаване на митове, бяха дадени примери за теми и проблеми, които с помощта на дезинформацията предизвикват разделение в обществото.

Лекторите и публиката се обединиха около тезата, че е необходимо да се обърне по-сериозно внимание на образоването на гражданското общество и медиите за разпознаване на фалшиви новини, както и че е нужно активно гражданско участие в борбата с дезинформацията.

Допълнителна информация

EUvsDisinfoОперативната група за стратегическа комуникация с Източното съседствоЕвропейска служба за външна дейност

Оперативната група за стратегическа комуникация с Източното съседство в Европейската служба за външна дейност е създадена след решение на Европейския съвет през март 2015 г. с цел да бъдат взети мерки във връзка с дезинформационната кампания на Русия срещу ЕС. Работата на оперативната група и на съответните служби на Европейската комисията е насочена към ефективно информиране за политиките на ЕС в неговите източни съседи – Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна; укрепване на цялостната медийна среда, включително оказване на подкрепа за свободата на медиите и подпомагане на независимите медии; подобряване на капацитета на ЕС за прогнозиране, реагиране и повишаване на осведомеността относно прокремълските дезинфомационни кампании. Оперативната група поддържа сайта EUvsDisinfo, който е единствената свободно достъпна база данни за подобни случаи на дезинформация.

Проектът WhoTargetsMe

Who Targets Me е създаден от Сам Джефърс и Луи Найт-Уеб през 2017 г. Целта му е да наблюдава как политическите кампании използват целенасочената реклама за своите цели и да се бори за прозрачност на политическата реклама в социалните платформи. Who Targets Me анализира анонимните данни за реклама във Фейсбук, които се събират с помощта на безплатен софтуер, който може да бъде инсталиран за браузърите Chrome и Firefox. Няколко дни след инсталирането програмата предоставя персонализирана информация за политическите реклами, които потребителите виждат в своя профил, и информация за това защо са таргетирани с конкретната реклама. При анализирането на данните проектът си сътрудничи с изследователи от институции като Оксфордския университет и Лондонското училище по икономика. До момента над 10 000 доброволци в над 42 държави са инсталирали софтуера. Who Targets Me ще бъде достъпен в България в идните седмици.

Инициатива за прозрачен референдум, Ирландия

Инициативата за прозрачен референдум е гражданска инициатива, водена от доброволци, която се застъпва за по-голяма прозрачност на дигиталната реклама по време на предизборните кампании в Ирландия. В отсъствието на каквато и да е нормативна уредба относно дигиталните политически кампании, целта на инициативата е да увеличи прозрачността на платената онлайн реклама по време на предизборни кампании, за да може да се гарантира, че тя подлежи на контрол по същия начин, както традиционните предизборни материали.

DROG, Холандия

DROG е мултидисциплинарен екип от учени, журналисти и медийни експерти, които провеждат изследвания, изнасят лекции, организират работни срещи и създават образователни програми и иновативни инструменти, които помагат на потребителите на новини да изграждат устойчивост към дезинформацията. Чрез специално създадената от тях игра Bad News екипът на DROG дава възможност на потребителите да почувстват как работят фалшивите новини, като по този начин увеличават съпротивлението им срещу тях.