fghjjhjh

От 2009 г. до 2015 г. броят на превозите на животни в ЕС се е увеличил с над 10% на 437 000 пътувания. Причините за транспортирането са различни ‒ за разплод или за развъждане, за клане или за участие в конкурси.

Около една трета от пътуванията продължават над осем часа, като през това време животните трябва да понесат ограничения в пространството, промени в температурите, липса на храна и вода и движение в превозно средство. При лошо оборудване на превозните средства или тежки климатични условия животните могат да се наранят или да се разболеят. Превозът може да се забави допълнително от пресичането на външни граници на ЕС, което налага проверки на документи.

В ЕС има правила за защитата на животните по време на превоз, които се основават на принципа, че отношението ни към животните трябва да бъде като към същества с усещания. Резолюция, което Парламентът ще гласува на пленарното си заседание на 14 февруари, призовава за по-добро прилагане на нормите, санкции за нарушителите и стремеж за намаляване на продължителността на пътуванията.

По-малко пътувания

Депутатите призовават за ограничаване на превоза на животни на дълги разстояния. В някои случаи са възможни алтернативни решения ‒ например, изграждането на кланици и месопреработвателни предприятия във фермите или в региона би позволило да се транспортират не живи животни, а животински продукти.

Освен това Парламентът предлага да се въведе ясна дефиниция за това дали едно животно е достатъчно здраво, за да понесе пътуването. Според депутатите към момента фермерите, превозвачите и националните власти тълкуват различно съществуващите европейски норми.

Брой на животните, превозвани в продължение на повече от 8 часа в ЕС (за година)
  • 4 млн. крави и говеда
  • 28 млн. прасета
  • 4 млн. овце
  • 243 млн. птици
  • 150 000 коне

По-строг контрол и санкции

Резолюцията препоръчва използването на съвременните технологии за следене в реално време на превоза. Държавите в ЕС трябва също така да увеличат инспекциите на място, за да намалят нарушенията. Броят на инспекциите варира значително по страни според доклада ‒ от нула до няколко милиона инспекции годишно.

Парламентът се обявява и за по-твърди санкции срещу лошите практики. Някои от възможните наказания биха могли да бъдат забрана за ползване на негодни превозни средства или плавателни съдове, отнемане на лиценза за осъществяване на превозна дейност и задължителни курсове за обучение на персонала.

По-високи стандарти за превози, напускащи границите на ЕС

Депутатите искат да гарантират и защитата на животни, които се изнасят извън Европейския съюз. Това може да се осигури чрез двустранни споразумения или налагане на забрана за превоз на живи животни към страни, които не спазват стандартите на ЕС.

Предлага се също така на митническите постове да има подходящи места за почивка, където на животните да може да бъде предложена храна и вода.

Източник: Европейски парламент