Европейският парламент ще гласува на 14 февруари правила, които ще гарантират ниски такси за плащания в евро навсякъде в ЕС и ще подобрят прозрачността на таксите за превалутиране при плащания от една валута в друга.

Намаляване на таксите в страните извън евро зоната

Сегашните правила гарантират ниски разходи при извършване на плащане в евро между страни от евро зоната. Ако живеете във Финландия и закупите чифт обувки от Италия, таксата за плащането ще бъде същата като за местен превод, което в много случаи означава, че тя е нула.

Ако обаче живеете в България и искате да поръчате същите обувки, плащане в евро за Италия може да Ви струва между 15 и 24 евро по данни на Европейската комисия.

Промените в законодателството ще изравнят таксите, начислявани за изпращане или получаване на евро от банки и други доставчици на платежни услуги в страните извън евро зоната, с таксите за плащания в местната валута. Това ще направи плащанията в евро по-достъпни, ще стимулира потребителите да пазаруват от чужбина и ще намали разходите за бизнеса.

След постигането на предварително споразумение със Съвета по промените през декември авторката на доклада на ЕП Ева Майдел (ЕНП, България) посочи, че това е стъпка напред за единния пазар в ЕС.

„С намаляването на необосновано високите такси по паричните преводи европейските институции показват, че като работим заедно, ние носим ползи за гражданите“, заяви тя.

Такси по презгранични преводи в евро (на стойност между 10 и 1 000 евро) (2017 г.)

Такси за превалутиране: потребителите имат право на информиран избор

Законодателните промени се стремят също така да направят по-прозрачни таксите, които се събират при преминаването от една валута в друга при платежни операции.

Ако един германец например иска да плати с карта в ресторант в Полша, обикновено той ще бъде попитан дали иска да направи плащането в евро или в местната валута (злоти). Ако той избере плащане в злоти, превалутирането ще бъде извършено от неговата банка; ако предпочете плащане в евро, услугата може да бъде предоставена от банката на ресторантьора.

Таксите, които клиентът ще плати, ще бъдат различни в двата случая, но ако липсва ясна и сравнима информация, разходите му могат да бъдат много по-високи от необходимото.

Измененията в законодателството налагат изискване за предоставяне на потребителя на избор между всички възможни алтернативи за превалутиране. Потребителят трябва да разполага с данни за общите разноски при всяка една опция и те трябва да бъдат представени по ясен и неутрален начин преди извършването на самата транзакция.

Очакванията са увеличената прозрачност в тази област постепенно да доведе до засилване на конкуренцията между доставчиците на подобни услуги и до намаляване на таксите.

Темата за плащанията в евро ще бъде разисквана на пленарното заседание на Парламента в сряда, 13 февруари. Депутатите ще гласуват на следващия ден.

Източник: Европейски парламент