Домашни бомби

В много терористични атаки в ЕС през последните години се използват взривни вещества, направени в домашни условия ‒ например, в Париж през 2015 г., в Брюксел през 2016 г. и в Манчестър и Лондон през 2017 г. Химическите съставки, които са били нужни за производството им (известни като прекурсори за взривни вещества), могат да бъдат открити в множество продукти ‒ прах за пране, изкуствена тор, горива, химически продукти за пречистване на водата и др.

Наред с други мерки за предотвратяване на терористични атаки Европейският съюз затяга правилата кой и как може да закупува подобни вещества. В същото време те ще продължат да бъдат достъпни за онези, които имат нужда от тях за осъществяване на дейността си ‒ например, селскостопански производители, миньори и производители на фойерверки.

Настоящите правила по въпроса са от 2013 г. и засягат продажбата на вещества като водороден пероксид и азотна киселина. Те вече са помогнали за затягането на контрола върху потенциално опасни вещества, но депутатите искат да въведат няколко подобрения.

Какво ще се промени

Към момента системите за лицензиране и регистрация за закупуване на подобни вещества се различават значително в отделните държави от ЕС. Новото законодателство ще наложи единни правила в ЕС за издаването на лицензи на хора с легитимни основания за ползването на веществата. Тези хора ще преминават през проверки, включително за криминално минало.

„Нито една страна в ЕС не може да се справи сама с тероризма, затова мисля, че е приоритет да регламентираме достъпа до експлозивни вещества на ниво Европейски съюз“, заяви депутатът Андрейс Мамикинс (С&Д, Латвия), автор на позицията на Парламента.

Ще бъде въведена и ясна дефиниция на „масов потребител“, който няма да има право да закупува тези вещества, и „професионален потребител“, който ги използва в работата си.

Тъй като терористите променят „рецептите“ си за производство на експлозиви, към списъка с опасни химически вещества, подлежащи на ограничения, ще бъдат добавени още някои, като сярната киселина.

Новите правила ще важат и за продажби в Интернет. „Особено важно е да накараме онлайн платформите да се съобразяват със задълженията по това законодателство“, посочва Андрейс Мамикинс.

Следващи стъпки

Комисията по граждански свободи на ЕП одобри на 19 февруари постигнато споразумение със Съвета относно новите правила. Сега то трябва да бъде потвърдено и по време на пленарно заседание, като гласуването се очаква да се проведе през април.

 

Източник: Европейски парламент