Предложенията, приети с 505 гласа „за“, 63 гласа „против“ и 87 гласа „въздържал се“, бяха подготвени в рамките на една година от Специалната комисия на ЕП относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (TAX 3). Те обхващат както преразглеждането на системата за борба с финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци, най-вече като подобряват сътрудничеството във всички области между големия брой компетентни органи така и установяването на нови органи на ниво ЕС и в световен план.

Големият брой забележки и препоръки включват:

  • Европейската комисия трябва незабавно да започне работа по предложение за създаване на Европейска финансова полиция и звено за финансово разузнаване
  • Създаване на контролен инструмент в ЕС за борба с прането на пари
  • Установяване на междуправителствен данъчен орган в рамките на ООН
  • Има липса на политическа воля в държавите членки за справяне с данъчните измами/избягването на данъци и финансовите престъпления
  • Седем страни от ЕС (Белгия, Кипър, Унгария, Ирландия, Люксембург, Малта и Нидерландия) показват характеристики на данъчни убежища и улесняват агресивното данъчно планиране
  • Схемите за златни визи и паспорти постепенно трябва да бъдат прекратени, като тези предлагани от Малта и Кипър представляват висок риск за целостта на общия стандарт за предоставяне на информация
  • Критика към Дания, Финландия, Ирландия и Швеция за поддържане на възражението срещу системата за данък върху цифровите услуги
  • Схемата за измами „cum-ex“ ясно показва, че многостранните, а не двустранните данъчни споразумения са перспективата за пътя напред
  • Лицата подаващи сигнали за нередности и разследващите журналисти трябва да бъдат много по-добре защитени и трябва да се създаде фонд на ЕС за подкрепа на разследващи журналисти