Силата на единството: на срещата на върха в Сибиу лидерите на ЕС обръщат поглед към общото бъдеще

>

6835999064_70811523c2_mНа 9 май 2019 г. лидерите от ЕС ще се срещнат в Сибиу, за да обсъдят следващата стратегическа програма на ЕС за периода 2019—2024 г., както предложи председателят Юнкер в речта си за състоянието на Съюза през 2017 г.

Те ще обменят мнения относно предизвикателствата и приоритетите на ЕС за следващите години. Настоящата програма беше одобрена от Европейския съвет през юни 2014 г. и придоби ясни очертания под формата на 10-те политически приоритета на Комисията „Юнкер“. Пет години по-късно усилията за постигането на тези приоритети доведоха до осезаеми резултати за гражданите, въпреки съпътстващите непредвидени трудности, които продължават да пораждат сериозни предизвикателства за нашия Съюз. Опирайки се на представените миналата седмица политически препоръки за това как Европа може да оформи своето бъдеще,  на 07 май 2019 г. с Комисията прави преглед на постигнатото през последните пет години.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Когато заех този пост, заявих, че това е последният ни шанс да покажем на европейците, че техният Съюз работи за тях. През последните пет години работих неуморно за изпълнението на дадените от нас обещания. Вярвам, че в някои области надминахме очакванията, докато в други е възможно да не сме успели да ги достигнем. Независимо от това съм убеден, че винаги сме действали там, където това е било от най-голямо значение. Сега ЕС трябва да обърне поглед напред, като се учи от натрупания опит и се опира на постигнатите успехи. И трябва да бъдем дори още по-амбициозни и по-целенасочени от когато и да било.

Значителни резултати

10-те приоритета на Комисията „Юнкер“ бяха съсредоточени върху нещата, които са от най-голямо значение за европейците: възстановяването на работните места, растежа и инвестициите, утвърждаването на социалната справедливост, управлението на миграцията, намаляването на заплахите за сигурността, отключването на потенциала на цифровия и енергийния преход, засилването на ролята на ЕС на световната сцена и увеличаването на прозрачността и демократичната легитимност.

До лятото на 2018 г. Комисията „Юнкер“ представи всички законодателни предложения, за които беше поела ангажимент в началото на своя мандат. Тя отправи общо 471 нови законодателни предложения и продължи работата по други 44 предложения, представени от предишните комисии. От тях 348 бяха приети или одобрени от Европейския парламент и Съвета по време на настоящия мандат.

Комисията публикува поредица от информационни документи, онагледяващи по какъв начин ЕС успя да постигне резултати по ангажиментите, поети през 2014 г. в стратегическата програма на Европейския съвет и в 10-те политически приоритета на Комисията „Юнкер“.

Какво предстои?

Миналата седмица Европейската комисия представи редица политически препоръки за това как Европа може да оформи своето бъдеще в един все по-многополюсен и несигурен свят. Комисията препоръча в стратегическата програма на ЕС за периода 2019—2024 г. ударението да бъде поставено върху 5 ключови аспекта:

– Европа, която закриля, тъй като в днешния свят мирът е сила;

 – конкурентоспособна Европа, която инвестира в технологиите на бъдещето и подкрепя нашите най-големи постижения: единния пазар, промишлеността ни и нашата обща валута;

 – справедлива Европа, която отстоява нашите основни принципи на равенство, върховенство на закона и социална справедливост в съвременния свят;

 – устойчива Европа, която поема водеща роля в областта на устойчивото развитие и в борбата с изменението на климата;

 – и Европа, която има влияние и която се стреми да запази и модернизира основаната на правила система, която ни служи добре толкова дълго време.

 На срещата си в Сибиу лидерите на ЕС-27 могат да стъпят на тази основа, за да определят нова насока на политиката и нови приоритети на ЕС в очакване на изборите за Европейски парламент, които ще се проведат на 23—26 май 2019 г., и промяната в политическото ръководство на институциите на ЕС, която ще последва.

Председателят Юнкер ще представлява Европейската комисия на неформалната среща на държавните и правителствените ръководители на ЕС-27 в Сибиу на 9 май 2019 г. Преди това той ще участва в диалог с гражданите, заедно с румънския президент Йоханис, която ще се проведе на 8 май 2019 г. в 18:00 ч. централноевропейско време.

Членовете на Комисията Тейсен и Наврачич също ще бъдат в Сибиу, Румъния, за да открият срещата на европейската младеж под надслов „Let’s shape the future of Europe together“ и да присъстват на церемонията по връчването на наградите на фотоконкурса #MySocialEurope. Комисар Наврачич ще връчи също така наградите на победителите в месечния фотоконкурс „My magical European Solidarity Corps moment“.

Контекст

Преди пет години Европейският съвет определи мащабна стратегическа програма за Съюза във времена на промяна. Тази програма придоби по-точно очертание в десетте политически приоритета на председателя Жан-Клод Юнкер, разработени по време на предизборната му кампания и в диалог с държавите членки и Европейския парламент. Оттогава Комисията „Юнкер“ показа значителни резултати при изпълнението на стратегическата си програма.

Сега ЕС се нуждае от нови, амбициозни, реалистични и фокусирани цели за следващия политически цикъл.

През март 2017 г., в навечерието на 60-та годишнина на Договорите от Рим, Комисията публикува своята Бяла книга за бъдещето на Европа. В нея бяха очертани пет възможни сценария за бъдещето на ЕС с 27 държави членки. Това беше отправната точка за широк дебат относно бъдещето на Европа, който сега може да вдъхнови основните политически приоритети за следващата стратегическа програма. За целта бяха проведени почти 1 600 граждански диалога, както и консултации с гражданите.

В речта си за състоянието на Съюза от 2017 г. председателят Юнкер представи пътна карта с основните стъпки за постигането на по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз. Въз основа на това националните лидери се срещнаха в Талин, Естония, и постигнаха съгласие по програма на лидерите — списък с най-належащите въпроси и предизвикателства, за които трябва да се намерят решения преди европейските избори през 2019 г.

На 9 май 2019 г. лидерите на ЕС ще се срещнат в Сибиу, Румъния, и се очаква да отбележат кулминацията на този процес с подновен ангажимент за Европейски съюз, постигащ резултати по въпроси от реално значение за хората. Те ще обсъдят политическите стремежи на Съюза и ще подготвят стратегическата програма за следващите пет години.

За повече информация

Информационни документи за 10-те приоритета на Комисията:

Планът „Юнкер“: възобновяване на инвестициите в Европа

Напредък в икономическото положение

Задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз

По-социална Европа

Извличане на всички ползи от единния пазар: реализиране на съюза на капиталовите пазари

Банков съюз: да направим нашата финансова система още по-силна

Стремеж към справедлива и ефикасна данъчна система в ЕС

Съюз на сигурност: Европа, която закриля

По-демократичен Съюз

По-добро регулиране: мащабни действия по важните въпроси

Европа, която защитава нашите граници и провежда цялостна политика в областта на миграцията

По-силен участник на световната сцена

Отворена и справедлива търговия в основана на правила глобална система

Към Европейски съюз за отбрана

Цифровият единен пазар в полза на всички европейски граждани

Инвестиране в младите хора

Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата

Промишленост на ЕС, подготвена за бъдещето

Обединен съюз, почиващ на солидарност

Правосъдие и основни права, почиващи на взаимно доверие

Принос на Комисията към стратегическата програма за периода 2019—2024 г.

Информационна бележка за медиите относно срещата на върха в Сибиу

Източник: Европейска комисия