ЕС обявява рекордно хуманитарно финансиране за 2019 г. и стартира кампанията #RaiseYourPencil

>

north_kivu_nrc_christian_jensenЕвропейската комисия обяви днес, че за 2019 г. са предвидени безпрецедентните 164 милиона евро за проекти в областта на образованието при извънредни ситуации. Комисията, заедно с международни и белгийски знаменитости и около 400 студенти, стартира кампания в социалните медии за повишаване на осведомеността и солидарността сред младите европейци.

Христос Стилианидис, комисар по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи, заяви: „Образованието при извънредни ситуации е абсолютен приоритет за Европейския съюз. От 2015 г. досега размерът на нашата подкрепа нарасна от 1 % от европейския бюджет за хуманитарна помощ през 2015 г. на 10 % през 2019 г. Европейският съюз дава водещ пример. Той е световен лидер в областта на образованието при извънредни ситуации. Помагайки на всяко дете да получи достъп до училище навсякъде и по всяко време, допринасяме по конкретен начин за мира. Образованието е основата за всичко останало. То е щит срещу насилието, сексуалната експлоатация или радикализацията, особено при хуманитарни кризи. То дава на децата усещане за сигурност и им предоставя възможности за по-добро бъдеще.“

educationinemergencies_factograph_0

Откакто Европейският съюз увеличи подкрепата за децата, засегнати от хуманитарни кризи, в периода 2015 — 2018 г. благодарение на финансирането от ЕС над 6,5 милиона момичета, момчета и учители в 55 държави, засегнати от кризи, са се възползвали от по-добър достъп до качествено образование и обучение.

Събитието # School4All

Новото финансиране бе обявено днес от члена на Европейската комисия Христос Стилианидис на организираната в Брюксел проява на високо равнище # School4All, посветена на образованието при извънредни ситуации. Събитието събра над 400 гимназисти, учители, политици и лица, работещи в областта на хуманитарната помощ, като в него взеха участие също и лауреатът на Нобеловата награда за мир Денис Муквеге и белгийските певци Аксел Ред и Тиф Бароу.

Кампанията #RaiseYourPencil

sharpened_collage

Днес бе поставено началото на кампанията #RaiseYourPencil, която има за цел да повиши осведомеността на младите европейци относно необходимостта от гарантиране на достъп до образование за всички момичета и момчета по света, които са жертви на криза. Кампанията е насочена към насърчаване на младите европейци да изразят солидарност със своите връстници по света, които не могат да ходят на училище поради извънредни ситуации. Тя ще продължи до септември 2019 г. и ще обхване както завършването на учебната година от учащите младежи в европейските страни, така и завръщането им след лятната ваканция. Използвайки молива — универсален символ на училището и ученето, Комисията насърчава всички да „вдигнат моливи“ (#RaiseYourPencil) в социалните медии, за да популяризират инициативата #School4All.

Контекст

Понастоящем близо 75 милиона деца по света имат ограничен достъп до училище или въобще нямат такъв достъп поради конфликти или природни бедствия. При все това образованието е не само основно човешко право, но и основна необходимост за децата при извънредни ситуации. То е необходимо средство за закрила и източник на толерантност и надежда за децата, предлагащ им възможност да реализират мечтите си и да изградят собственото си бъдеще.

През последните години ЕС постоянно увеличава финансирането в областта на образованието при извънредни ситуации. След като през 2015 г. комисар Стилианидис обяви образованието при извънредни ситуации за приоритетна област, делът на бюджета за хуманитарна помощ на Европейската комисия, изразходван за образование при извънредни ситуации, се увеличи от 1 % през 2015 г. на 10 % през 2019 г. Докато през 2015 г. Комисията предоставяше близо 13 милиона евро за образование при извънредни ситуации, до края на 2018 г. тази помощ нарасна на общо 290 милиона евро.

По този начин ЕС се превърна в световен лидер в областта на образованието при извънредни ситуации. Финансирането от страна на Комисията се осъществява чрез нейните партньори по изпълнението в сферата на хуманитарната помощ, и по-специално НПО, агенции на ООН и международни организации, изпълняващи хуманитарни проекти.

За повече информация

Кампания #RaiseYourPencil

Образование при извънредни обстоятелства

Източник: Европейска комисия