Комисията назначава Мауро Ферари за следващия председател на Европейския научноизследователски съвет

>

Днес, 14 май 2019 г., Европейската комисия назначи професор Мауро Ферари за следващия председател на Европейския научноизследователски съвет (ЕНС), който отговаря за финансирането на авангардните и предлагани от самите учени научни изследвания в Европа.

Mauro FerrariПрофесор Ферари ще поеме новата си роля от 1 януари 2020 г., когато изтича мандатът на настоящия председател професор Жан-Пиер Бургиньон. Новият председател се присъединява към ЕНС във важен за развитието му момент. За следващия дългосрочен бюджет на ЕС Комисията предложи програмата „Хоризонт Европа“ — най-амбициозната досега програма на ЕС за научни изследвания и иновации. През април бе постигнато политическото споразумение за новата програма. „Хоризонт Европа“ ще запази независимостта на ЕНС под егидата на научния съвет и ще задържи фокуса му върху научните постижения. Комисията предложи значително увеличение на бюджета на ЕНС, който от 13,1 млрд. евро за периода 2014—2020 г. ще възлезе на 16,6 млрд. евро за 2021—2027 г.

Комисарят по въпросите на изследванията, науката и иновациите Карлош Моедаш заяви: „ЕНС си е изградил световно име като източник на финансиране на талантливите постижения на любознателни учени. Професор Мауро Ферари е учен, спечелил международно признание за забележителната си интердисциплинарна кариера. Познанията на проф. Ферари за значението на науката за обществото и изявените му лидерски и комуникационни умения го превръщат в идеалната личност, която ще поведе ЕНС и европейската наука до нови висоти. Бих искал също така да отдам дължимото на председателя Жан-Пиер Бургиньон, под чието ръководство ЕНС постигна редица успехи.“ 

Професор Ферари, бъдещият председател на Европейския научноизследователски съвет, добави: „Да бъда избран за следващия председател на Европейския научноизследователски съвет е чест за мен. Бих искал да благодаря на Европейската комисия и на научния съвет на ЕНС за оказаното ми доверие да застана начело на това уникално начинание в момента на подготовка на почвата за новата програма на ЕС „Хоризонт Европа“.“

Професор Ферари има забележителна академична кариера, включително дълги години в Съединените щати, по време на която е провеждал научни изследвания в редица области – математика, инженерство, медицина и биология – и е допринесъл за обособяването на научната област наномедицина.

Решението на Комисията бе взето след състезателна процедура за подбор, управлявана от селекционен комитет на високо равнище, съставен от професорите Марио Монти (председател, ректор на университета „Бокони“), Алис Гаст (ректор на Импириъл Колидж), Фабиола Джаноти (генерален директор на ЦЕРН), Карл-Хенрик Хелдин (председател на Фондация „Нобел“), Жюл А. Хофман (носител на Нобеловата награда за медицина), Хелга Новотни (бивш председател на ЕНС) и Мачей Жилич (председател на Фондацията за полска наука).

Процедура за подбор

На отправената през юли 2018 г. от селекционния комитет покана за представяне на кандидатури се отзоваха над 50 високо квалифицирани личности. След пресяване на кандидатите и събеседвания с най-значимите сред тях селекционният комитет представи на комисар Моедаш три имена. Кандидатите се срещнаха с научния съвет на ЕНС, който също одобри назначаването на професор Ферари. Професор Ферари се назначава от Комисията за мандат от 4 години с право на еднократно подновяване.

Контекст

Европейският научноизследователски съвет, създаден от ЕС през 2007 г., се финансира изключително от бюджета на ЕС по линия на текущата програма „Хоризонт 2020“. Всяка година той подбира и финансира най-добрите и най-талантливите изследователи, без значение какви са гражданството и възрастта им, за осъществяването на проекти в Европа. От 2007 г. досега одобрените за финансиране чрез конкурси на общо основание проекти са около 9 000, а статиите, написани с подкрепата на ЕНС и публикувани в международни научни списания, са над 110 000. Субсидираните от ЕНС учени са лауреати на престижни награди, сред които 6 Нобелови награди, 4 Филдсови медала и 5 награди „Волф“. ЕНС позволява на учените да работят в многообещаващи сфери, водещи до върхови научни постижения като първата в историята снимка на черна дупказначителен напредък при раковите изследванияранното откриване на пропуски в защитата на компютърните процесори и др.

Председателят е официалният представител на Европейския научноизследователски съвет, който освен това председателства управителния орган на ЕНЦ – научния съвет. В научния съвет, който се състои от изтъкнати учени и преподаватели, се определят методите и стратегията на ЕНС за финансиране на научните изследвания.

За повече информация

Уебсайт на Европейския научноизследователски съвет

Уебсайт на „Хоризонт Европа“

Научните изследвания и иновациите в ЕС — истории на постиженията — информационен документ

Уебсайт на програма „Хоризонт 2020“

Източник: Европейска комисия