България с водеща позиция в развитието на суперкомпютри в ЕС

>

hpc-image-2-500x254px_28653_219

Осем локации на центрове за свръхбързи изчисления бяха избрани на територията на целия ЕС да приемат първите европейски суперкомпютри. Центровете ще работят в подкрепа на европейските научни работници, промишлеността и бизнеса и ще разработват нови приложения в множество области — от създаването на лекарства и нови материали до борбата с изменението на климата.

В продължение на усилията си за превръщане на Европа във водещ в световен мащаб регион в суперизчисленията Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC) избра 8 локации за суперкомпютърни центрове в 8 различни държави членки, които да приемат новите високопроизводителни изчислителни машини. Центровете се намират в Барселона (Испания), Болоня (Италия), Каяни (Финландия), Миню (Португалия), Острава (Чехия), Бисен (Люксембург), София (България) и Марибор (Словения). Те ще подкрепят разработването на основни приложения в области като персонализираната медицина, разработката на лекарства и материали, биоинженерството, метеорологичните прогнози и изменението на климата. Общо 19 от 28-те държави, участващи в съвместното предприятие, ще се включат и в консорциумите, експлоатиращи центровете. Заедно със средствата от ЕС общият бюджет ще възлезе на 840 милиона евро. Договореностите относно финансирането за новите суперкомпютри ще залегнат в подробните споразумения за тяхното приемане, които предстои да бъдат подписани.

В днешния свят високопроизводителните изчислителни мощности са от решаващо значение за създаването на растеж и работни места, но и за стратегическата автономност и иновациите във всяка една област. Суперизчисленията намират приложение в множество сфери. С тях може например да се прогнозира развитието на местния и регионалния климат и да се предвиждат мащабът и траекторията на бури и наводнения, което дава възможност за задействане на системите за ранно предупреждение в случай на екстремни метеорологични явления. Те се използват и при разработката на нови лекарства и решаването на сложни физични уравнения, които представят процесите и взаимодействията на новото лекарство и човешките тъкани. Във въздухоплаването и автомобилната промишленост също се използват суперкомпютри за създаване на сложни симулационни модели и изпитване както на отделни компоненти, така и на цели самолети и автомобили. Освен това суперкомпютрите са от решаващо значение за извършването на мащабни симулации и за анализа на данни, което ги превръща в изключително важен елемент от разработването на изкуствен интелект и увеличаването на възможностите на Европа в киберсигурността и блоковата верига.

Следващи стъпки

Съвместното предприятие, заедно с избраните локации домакини, планира да придобие 8 суперкомпютъра: 3 прекурсора на машини с производителност над един екзафлопс (с капацитет да извършват над 150 петафлопса, или 150 милиона милиарда изчисления в секунда), които ще се наредят сред първите 5 в света, и 5 машини с производителност от порядъка на петафлопс (които могат да извършват поне 4 петафлопса, или 4 милиона милиарда операции в секунда).

Очаква се прекурсорите на системите с производителност от порядъка на екзафлопс да осигурят 4—5 пъти повече изчислителна мощност от сегашните върхови суперкомпютърни системи на Партньорството за авангардна електронна обработка на данни в Европа (PRACE). Заедно със системите с производителност от порядъка на петафлопс те ще удвоят ресурса за суперизчисления, който може да бъде използван на европейско равнище, което означава, че много повече потребители ще имат достъп до него.

През следващите няколко месеца Съвместното предприятие ще подпише споразумения с избраните организации домакини и формираните от тях консорциуми. В споразуменията ще залегнат уредбата на обществените поръчки за придобиването на машините и съответните бюджетни ангажименти на Комисията и държавите членки. Очаква се суперкомпютрите да бъдат пуснати в действие през втората половина на 2020 г. за европейските потребители от академичните среди, промишлеността и публичния сектор. Всички нови суперкомпютри ще бъдат свързани с общоевропейската високоскоростна мрежа GEANT подобно на съществуващите суперкомпютри, които са част от PRACE.

През следващите няколко дни служители на Комисията на ръководни постове съвместно с представители на националните правителства и на суперкомпютърните центрове ще представят този изключително важен за развитието на свръхбързите изчисления в Европа етап.

Контекст

Предложено от Комисията и подкрепено от Съвета на ЕС, Съвместното предприятие EuroHPC беше създадено през ноември 2018 г. с цел до края на 2020 г. ЕС да разполага с инфраструктура от суперкомпютри на световно равнище.

През февруари 2019 г. Съвместното предприятие обяви първите си покани за изразяване на интерес за избор на градовете, които до края на 2020 г. ще приемат неговите първи суперкомпютри. Отправени бяха две покани: една за организации, които да приемат суперкомпютрите с производителност от порядъка на петафлопс, и една за организации — домакини на прекурсорите на суперкомпютри с производителност от порядъка на екзафлопс.

Високопроизводителните изчисления са ключов приоритет от програма „Цифрова Европа на ЕС, предложена от Комисията през май 2018 г. в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС и включваща предложение за 2,7 млрд. евро за финансиране на суперизчисленията в Европа през периода 2021—2027 г. Този бюджет ще позволи на съвместното предприятие да се включи в придобиването на суперкомпютри с производителност от порядъка на екзафлопс (с капацитет да изпълняват 10 18 изчисления в секунда, или хиляда петафлопса) до 2023 г. и в разработването на водещи приложения, изпълнявани на тези суперкомпютри, както и в създаването на умения за тяхното използване.

За повече информация

Информационен документ — Обединяване на ресурси за изграждане на инфраструктура и екосистема за високопроизводителни изчисления от световно ниво в Европа

Съвместно предприятие EuroHPC

Съобщение за медиите — Съветът подкрепи плановете на Комисията да инвестира 1 милиард евро в европейски суперкомпютри от световна класа

ПРИЛОЖЕНИЯ_BG

Източник: Европейска комисия