Студентски уъркшоп „ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА (ДЕЗ)ИНТЕГРАЦИЯ” – 28.06.2019 г.

>

DSCN7648На 28 юни 2019 г. в Пловдив се проведе студентски уъркшоп на тема „Икономическа и социална (дез)интеграция“, като част от Юбилейна международна научна конференция, организирана по повод 25 години от създаването на Факултета по икономически и социални науки нa Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

По време на уъркшопа младите хора се запознаха с политиката на сближаване на ЕС и имаха възможност да проучват конкретни програми и проекти, реализирани на местно ниво. В три тематични направления:

1. Растеж, инвестиции и работни места;

2. Култура и туризъм;

3. Развитие на човешките ресурси и добро управление.

Студентите изработиха презетации на изследваните проекти, които в края на уършопа представиха един на друг.

Снимки от проведеното събитие можете на разгледате ТУК.