В кои комисии участват българските евродепутати #EP2019

>

BG-EP-members-2019-1024x956

Членовете на ЕП са разпределени в 20 специализирани постоянни комисии. Тези комисии допринасят за законодателни предложения чрез приемане на доклади, предлагат изменения за гласуване в пленарно заседание и назначават преговорни екипи за провеждане на преговори със Съвета по законодателството на ЕС. Те приемат също доклади по собствена инициатива, организират изслушвания с участието на експерти и контролират останалите органи и институции на ЕС. Всяка комисия има между 25 и 73 пълноправни членове и също толкова техни заместници.

Българските евродепутати са разпределени както следва:

Асим АДЕМОВ – Група на Европейската народна партия (Християндемократи) – член на Комисия по култура и образование и заместник в Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Александър Йорданов – Група на Европейската народна партия (Християндемократи) – член на Комисия по външни работи и заместник в Комисия по заетост и социални въпроси и Комисия по конституционни въпроси

Атидже Алиева-Вели – Група Обнови Европа – член на Комисия по заетост и социални въпроси и заместник в Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Ангел ДЖАМБАЗКИ – Група на Европейски консерватори и реформисти – член на Комисия по правни въпроси и заместник в Комисия по външни работи и Комисия по транспорт и туризъм

Иво Христов – Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент – член на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика и заместник в Комисия по земеделие и развитие на селските райони и Комисия по рибно стопанство

Радан Кънев – Група на Европейската народна партия (Християндемократи) – член на Комисия по заетост и социални въпроси и Комисия по петиции, заместник в Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Андрей КОВАЧЕВ – Група на Европейската народна партия (Християндемократи) – член на Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, заместник в Комисия по международна търговия и Подкомисия по правата на човека

Илхан КЮЧЮК – Група Обнови Европа – член на Комисия по външни работи, заместник в Комисия по транспорт и туризъм

Ева МАЙДЕЛ – Група на Европейската народна партия (Християндемократи) – член на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместник в Комисия по икономически и парични въпроси

Искра МИХАЙЛОВА – Група Обнови Европа – член на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместник в Комисия по развитие

Андрей НОВАКОВ – Група на Европейската народна партия (Християндемократи) – член на Комисия по регионално развитие, заместник в Комисия по бюджетен контрол и Комисия по транспорт и туризъм

Цветелина Пенкова – Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент – член на Комисия по бюджетен контрол и Комисия по регионално развитие, и заместник в Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Емил РАДЕВ – Група на Европейската народна партия (Християндемократи) – член на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и Комисия по петиции, и заместник в Комисия по правни въпроси

Андрей Слабаков – Група на Европейски консерватори и реформисти – член на Комисия по култура и образование, заместник в Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и Комисия по петиции

Сергей СТАНИШЕВ – Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент – член на Комисия по външни работи, заместник в Комисия по икономически и парични въпроси

Петър ВИТАНОВ – Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент – член на Комисия по транспорт и туризъм

Елена Йончева – Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент – член на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и Подкомисия по сигурност и отбрана, заместник в Комисия по външни работи Повече информация

Списък на постоянните комисии и подкомисии През този мандат европарламентът ще има седем политически групи. За депутатите не е задължително да се присъединят към която и да е от тях. Към момента 57 членове на парламента ще останат извън съществуващите групи.