DSCN6003На 29 ноември 2019 г., в  ПУ „П. Хилендарски”, Ректорат – зала „Компас” ще се проведе на Публична конференция на студенти и докторанти „Приносът на политиката на сближаване на ЕС за икономическото и социално развитие на местно и регионално ниво”.

Целта на това събитие е: Да се повиши информираността за ползите, които политиката на сближаване на ЕС носи на региона сред своите граждани и включване в проучвания от страна на младите академични среди и широкото гражданство в тяхното представяне при съвместно дискутиране с  местната общественост.

Програмата на конференцията включва:

Програма на публична конференция на студенти и докторанти-29.11.2019

Гости на конференцията ще бъдат и експерти от Европейската комисия.

Организатори на събитието са: Информационен център „Европа директно – Пловдив”, Пловдивски университет с факултетите си – ФИНС, ФИФ, ЮФ и техните студентски съвети и клубове, младежки НПО от града.

Предварителна регистрация за участие може да направите на адрес ТУК.