• Похвала за здравните работници, които се борят с коронавируса
  • Комплекти за изследване, маски и дихателни апарати трябва да бъдат произведени в ЕС и да могат да бъдят закупени от всички държави членки
  • Повече средства за съвместни изследвания за справяне с вируса

Във вторник Парламентът обсъди ситуацията с COVID-19 с Комисията и Хърватското председателство, като подчерта необходимостта от забавяне на разпространението му в Европа.

Стела Кириaкиду, европейски комисар за здравеопазване и безопасност на храните, заяви че COVID-19 представлява извънредна ситуацията за общественото здраве, която се изменя с всеки изминал час. Държавите членки трябва да се съсредоточат върху задържането на вируса, за да се забави разпространението му и за да могат здравните системи да се справят, а въздействието му върху икономиката и социалния живот да бъде ограничено доколкото е възможно.

Редица лидери на политическите групи на ЕП изразиха съчувствие към засегнатите от вируса и възхищение от здравния персонал, който полага грижи за заразените.

Мнозина също така подчертаха необходимостта от солидарност от страна на ЕС и от повече средства за изследване на вируса. Необходимите медицински консумативи като комплекти за изследване, маски и дихателни апарати трябва да се произвеждат в рамките на ЕС и да бъдат на разположение на всички държави членки.

Някои евродепутати заявиха, че е необходимо да има обща европейска оценка на риска, за да се гарантира, че същите мерки ще се прилагат в райони със същото ниво на риск. Нуждата от общи правила за влизане в Шенгенското пространство също беше повдигната от някои от тях.

Можете да гледате видезапис от дебата тук.

Източник: Европейски парламент