20200327_110827

Днес 27.03.2020 г. ИЦ “Европа директно – Пловдив” проведе втори дистанционен урок по предмета “Свят и личност” на тема “Основни институции на ЕС”.

Участници в урока бяха дванадесетокласници – младши посланници на Европейския парламент от Професионална гимназия „Иван Аксаков” от град Пазарджик.

20200327_11071620200327_110751

По време на урока бяха представени: Основните институции на ЕС с техните функции, роли, процедури за взимане на решения. Специално внимание чрез “чат” се отдели за поставяне на въпроси от участващите и търсене на техните отговори.
Изразяваме специални благодарности на г-жа Арапова от същата гимназия за създадената организация и включването на учениците в урока.