Коронавирус: EK отпуска допълнителна спешна помощ в размер на 122 милиона евро за насърчаване на необходимите научни изследвания и иновации

>

Европейската комисия мобилизира още 122 милиона евро по линия на програмата си за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020, в подкрепа на спешно необходимите научни изследвания във връзка с коронавируса.

logo_bg

Новата покана за изразяване на интерес е част от финансовия ангажимент на Комисията в размер на 1,4 милиарда евро за финансиране на инициативата Глобални действия срещу коронавируса, стартирана от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен на 4 май 2020 г.

Тази нова покана е най-новото допълнение към редица финансирани от ЕС действия в областта на научните изследвания и иновациите за борба с коронавируса. Тя допълва предходните действия за разработване на диагностика, лечение и ваксини посредством повишаване на капацитета за производство и внедряване на леснодостъпни решения с цел бързо удовлетворяване на належащите нужди. Тя също така ще допринесе за по-доброто разбиране на поведенческите и социално-икономическите отражения на епидемията.

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: „Ние мобилизираме всички налични средства, за да противодействаме на пандемията посредством тестване, лечение и превенция. Но за да победим коронавируса, ние трябва също така да разберем какво отражение има той върху нашето общество и как най-бързо можем да разгърнем нашите действия. Трябва да проучим технологичните решения, за да произвеждаме медицинско оборудване и консумативи по-бързо, да следим и предотвратяваме разпространението на заболяването и да подобряваме грижите за пациентите.“

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, добави: „Ние подкрепяме здравните органи, медицинските специалисти и широката общественост във всички държави членки в преодоляването на кризата с коронавируса. За тази цел внедряваме иновативни технологии и инструменти, които могат бързо да бъдат използвани за превенция, оптимално лечение и възстановяване от тази пандемия, както и за подготовка за последиците от нея. Това включва цифрови решения и технологии, като например телемедицина, данни, ИИ, роботика и фотоника.“ 

Проектите, финансирани по настоящата покана, следва да са насочени към преориентиране на производствата с цел бързо производство на жизненоважни медицински материали и оборудване, необходими за изпитване, лечение и превенция, както и към разработване на медицински технологии и цифрови инструменти за подобряване на откриването, наблюдението и грижите за пациентите. Новите научни изследвания ще разглеждат големи групи от пациенти (кохорти) на цялата територия на Европа, а по-доброто разбиране на поведенческите и социално-икономическите отражения на епидемията от коронавирус би могло да спомогне за подобряване на стратегиите за лечение и превенция.

Крайният срок за представяне на предложения е 11 юни 2020 г., тъй като основна цел на поканата е бързото постигане на резултати. Европа и светът като цяло спешно се нуждаят от новаторски решения за овладяване и смекчаване разпространението на вируса, както и от по-добри грижи за пациентите, преболедувалите, уязвимите групи, здравния персонал на първа линия и съответните общности. Поради това Комисията цели да създаде условия за възможно най-бързо започване на научноизследователската работа чрез по-кратки срокове за изготвяне и оценяване на заявленията за изразяване на интерес.

В съответствие с принципите на инициативата „Глобални действия срещу коронавируса“, новооткритите решения трябва да са достъпни и достижими за всички. За целта в споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от тази нова покана, Комисията ще включи клаузи за бърз обмен на данни, за да гарантира, че констатациите и резултатите могат да бъдат използвани незабавно.

Контекст

Тази нова специална покана за представяне на предложения в рамките на „Хоризонт 2020“ допълва предходните действия за подпомагане на 18 проекта с финансиране в размер на 48,2 млн. евро за разработването на диагностика, лечение, ваксини и готовност за епидемии, както и за инвестиране на 117 млн. евро в 8 проектаТърсене на налични преводи за тази връзкаEN••• за диагностика и лечение по линия на Инициативата за иновативни лекарства и мерки за подпомагане на новаторски идеи по линия на Европейския съвет по иновациите. С нея се изпълнява действие 3 от Плана за действие ЕНП срещу коронавируса“ – работен документ, изготвен в резултат от диалога между службите на Комисията и националните институции.

Новата покана ще обхване пет области със следните индикативни бюджети:

  1. Преориентиране към производство на жизненоважни медицински материали и оборудване (23 млн. евро)
  2. Медицински технологии, цифрови инструменти и анализ посредством изкуствен интелект за подобряване на наблюдението и грижите при високи равнища на технологична готовност (56 млн. евро)
  3. Поведенчески, социални и икономически отражения на действията за борба с пандемията (20 млн. евро)
  4. Паневропейски кохортни проучвания на COVID-19 (€20 млн. евро)
  5. Съдействие от страна на съществуващите групи от значение за COVID-19 в ЕС и на международно равнище (€3 млн. евро)

Кохортните проучвания обикновено обхващат големи групи индивиди и отчитат тяхната изложеност на определени рискови фактори, в търсене на признаци за евентуалните причини за болестта. Те могат да бъдат прогнозни проучвания и да събират данни, проектирани в бъдещето, или ретроспективни кохортни проучвания, при които се разглеждат вече събраните данни.

За повече информация

Специална покана за изразяване на интерес по линия на „Хоризонт 2020“
Информационна сесия относно новата покана за изразяване на интерес — COVID 19: уебкаст (сряда, 20 май 2020 г., 14:00—16:30 ч. брюкселско време)
Съобщение за медиите: Глобални действия срещу коронавируса: набрани са 7,4 милиарда евро за универсален достъп до ваксини

Портал „Глобални действия срещу коронавируса“

Въпроси и отговори: Инициативата „Глобални действия срещу коронавируса“

Информационен документ: Глобални действия срещу коронавируса

Мерки на Комисията във връзка с коронавируса

Източник: Европейска комисия