Пътят към изграждане на климатично неутрална икономика ще засегне някои региони повече от други. Фондът за справедлив преход е призван да помогне.

Европейският съюз се е ангажирал да постигне нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. – цел, която е в основата на Европейския зелен пакт за борба срещу измененията в климата. Преходът към икономика, която не зависи от изкопаеми горива и замърсяващи индустрии, ще бъде предизвикателство за някои региони в ЕС.

Научете какви мерки предприема ЕС относно промените в климата.

Преходът към декарбонизирана икономика ще има социални, икономически и екологични последици. Затова Европейската комисия предложи през януари 2020 г. като част от финансовия план за Европейския зелен пакт създаването на Фонд за справедлив преход, който следва да допринесе за преодоляването на проблемите.

Европейският парламент ще гласува по предложението на пленарната сесия през септември.

Предложения за размера на Фонда за справедлив преход във времето

Средства от бюджета на ЕС

Финансиране от Инструмента за възстановяване на ЕС

Предложение на Комисията – 14/01/2020 г.

7,5 млрд. евро

X

Изменено предложение на Комисията – 28/05/2020 г.

11 млрд. евро

32 млрд. евро

Проект на позиция на Парламента – 15/07/2020 г.

25 млрд. евро

35 млрд. евро

Споразумение на лидерите на страните в ЕС – 21/07/2020 г.

7,5 млрд. евро

10 млрд. евро

По време на пленарната сесия на 23 юли Парламентът поиска обяснения от Съвета за значителното намаление на средствата, които се предлагат за бюджета на Фонда за справедлив преход. Опазването на климата е дългосрочен приоритет на ЕС, който не би следвало да се подлага на риск, смятат депутатите.

Кой ще може да получи финансиране

Всички страни членки ще имат достъп до финансиране, но акцентът ще бъде върху регионите, които са изправени пред най-големи предизвикателства: региони, които използват интензивно изкопаеми горива (въглища, торф и шистов газ). Благосъстоянието на страната също ще бъде взето предвид.

Новата зелена икономика – отворена за всички

В позиция, приета на 15 юли, парламентарната комисия по регионално развитие поиска по-голям бюджет за Фонда за справедлив преход и разширяване на неговия обхват. Депутатите смятат, че той трябва да инвестира в малки предприятия, включително в туризма, в обновяване на транспортната инфраструктура, в проекти срещу енергийната бедност и в почистване и обновяване на райони за добив на горива.

Приетият в парламентарната комисия текст предлага 1% от средствата да бъдат заделени за острови, друг 1% – за крайно отдалечени региони. Освен това се предлага поощрение на страните, които най-бързо реализират прехода, като те ще могат да разчитат на допълнителни средства.

„С увеличения бюджет ще можем да подкрепим ефективно регионите, които се нуждаят най-много, но най-вече ще подкрепим силно нашите граждани. Преминаваме в нова зелена ера, без да изоставяме никого“, заяви докладчикът на Парламента Манолис Кефалоянис (ЕНП, Гърция).

В какво ще инвестира Фондът за справедлив преход (предложение на Комисията)
  • производствени инвестиции в малки и средни предприятия
  • научни изследвания и иновации
  • внедряване на технологии за чиста енергия на приемлива цена, намаляване на емисиите, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
  • цифровизация и цифрова свързаност
  • възстановяване и рехабилитация на земи, проекти за промяна на ползването на обекти
  • кръгова икономика (намаляване на отпадъците, ефективност на ресурсите, повторна употреба, ремонт и рециклиране)
  • повишаване на квалификацията и преквалификация на работници
  • съдействие на търсещите работа

Платформа за справедлив преход

През юни 2020 г. Европейската комисия обяви изграждането на онлайн платформа за подкрепа на публични и частни организации от въгледобивни и други въглеродно интензивни региони. Платформата ще осигурява техническа и консултантска подкрепа и лесен достъп до информация за възможностите за финансиране.

Фондът за справедлив преход – пътят дотук

През март 2018 г. Европейският парламент призова за изграждането на фонд за подкрепа на справедливия преход в енергийния сектор.

Европейската комисия направи първоначалното си предложение за фонда през януари 2020 г., което бе изменено през май вследствие на кризата с коронавируса.

През юли лидерите на страните в ЕС се договориха на среща на върха за бюджета на ЕС за по-малък размер на фонда, което провокира критики от страна на Парламента.