Правова държава: Парламентът изисква защита на бюджета и ценностите на ЕС

>

Депутатите настояват за нови инструменти за защита на върховенството на закона, за да не бъдат използвани средства на ЕС за подкопаване на европейски ценности.

По време на пленарни дебати на 5 октомври евродепутати изтъкнаха, че европейските ценности са под заплаха и заявиха, че средствата от дългосрочния бюджет на ЕС и плана за възстановяване не следва да попадат в ръцете на онези, които работят срещу демокрацията и основните права в ЕС.
В доклад, приет на 7 октомври, Парламентът призова за укрепването на принципа на правовата държава чрез нов механизъм и ефективни санкции за страни, които го нарушават. Депутатите също така настояха, че европейските институции трябва да постигнат съгласие по правила, свързващи получаването на финансови средства от дадена държава със зачитането от нейна страна на върховенството на закона.

Какво представлява принципът на правовата държава

Принципът на правовата държава е залегнал в член 2 на Договора за Европейския съюз като една от ценностите, върху които е основан ЕС. Той означава, че правителствата трябва да се ръководят в дейността си от правни ограничения, че те не трябва да вземат своеволни решения и че гражданите трябва да имат право да оспорят действията им в независими съдилища.

Принципът също така засяга борбата с корупцията, която е начин да се облагодетелстват единици за сметка на всички останали, и защитата на свободата на медиите, за да може обществеността да бъде добре информирана за дейността на властите.
Правовата държава е нещо, на което хората в цяла Европа придават значение. В проучване Евробарометър от 2019 г. поне 85% от анкетираните в целия ЕС заявяват, че всички изброени аспекти на правовата държава са изключително важни или важни.

Съществуващи механизми на ЕС за защита на правовата държава

ЕС разполага с механизми за защита на принципа на правовата държава. Европейската комисия публикува на 30 септември първия си годишен доклад за върховенството на закона, който следи както отрицателни, така и положителни събития във всяка отделна страна от ЕС. Комисията също така наблюдава България и Румъния, откакто те се присъединиха към ЕС през 2007 г.

Съществува и диалог във връзка с принципите на правовата държава в рамките на Съвета, а настоящето германско председателство обяви планове за дискусии по конкретни страни, които ще започнат през ноември с пет държави, включително България.
Ако Комисията смята, че определена държава не прилага коректно правото на ЕС, тя може да започне процедура за установяване на нарушения, която може да доведе до финансови санкции с решение на Европейския съд. Друга процедура, по член 7 от Договора за Европейски съюз, позволява на Съвета да направи препоръки или да наложи с единодушие санкции на държава от ЕС, включително за временно спиране на нейни права като членка.

Призив за допълнителни мерки

Парламентът смята, че наличните инструменти за защита на правовата държава не са достатъчни. Макар че в Съвета текат изслушвания на Полша и Унгария по член 7, депутатите не виждат особен напредък от двете страни за решаване на проблемите.

В пленарен дебат в понеделник вечер депутатите приветстваха годишния доклад на Комисията за върховенството на закона, но призоваха за реална защита на правовата държава. „Само наблюдението няма да върне независимостта на съдебната власт в Полша, нито да спаси новинарския сайт Индекс в Унгария“, заяви Михал Шимечка (Обнови Европа, Словакия).
Г-н Шимечка е автор на доклад на Парламента, който призовава за нов европейски механизъм, консолидиращ съществуващите инструменти. Текстът, който бе приет на 7 октомври, предлага създаването на годишен цикъл на наблюдение с конкретни препоръки, срокове и цели за постигане от отделните страни. Цикълът следва да бъде в основата на процедури за нарушения по член 7 и за спиране на бюджетни средства.

Защита на финансовите интереси на ЕС

Наличието на корупция и зависими съдилища в дадена държава улеснява злоупотребите с отпуснатите ѝ европейски средства. Затова Комисията представи през 2018 г. законодателно предложение, което цели да защити финансовите интереси на ЕС при незачитане на принципите на правовата държава.

Според предложението Комисията би имала право да спре или да намали плащанията от бюджета на ЕС към дадена държава, ако тя е в нарушение на принципите на правовата държава. Съветът би имал право да наложи вето на решението на Комисията с квалифицирано мнозинство.
Парламентът прие позицията си по предложението в началото на 2019 г., като в нея той изискваше да има равни правомощия със Съвета за вземане на решения по процедурата. Досието е свързано с преговорите за дългосрочния бюджет на ЕС и Парламентът настоява, че споразумение за бюджета за 2021-2027 г. е възможно само ако има съществен напредък по този законодателен акт.
Лидерите на страните в ЕС постигнаха принципно споразумение през юли 2020 г. за обвързване на върховенството на закона с финансирането от бюджета. Германското председателство направи предложение как това обвързване да бъде реализирано на практика, но на пленарното заседание на 5 октомври депутатите определиха компромисния текст като слаб.
„Механизъм, който никога не може да бъде задействан на практика заради задни вратички и неизчистени процедури, служи само на онези, които не искат да бъдат предприети мерки“, заяви Петри Сарвамаа (ЕНП, Финландия).
Даниел Фройнд (Зелени/ЕСА, Германия) посочи: „Летвата е толкова висока по този механизъм, че ние знаем, че никога няма да има последствия. Например, ако в една страна правителството се освободи от съдиите, които не харесва – това се е случвало в Полша, Комисията ще трябва да докаже, че това причинява разходи на данъкоплатците, за да може да бъде приложен мехазнимът“.
Много депутати подчертаха, че залогът е по-голям от европейските фондове. Лидерът на С&Д Ираче Гарсия Перес (Испания) заяви: „Върховенството на закона не е само относно борбата с корупцията – тук става дума за нашите споделени ценности… Нашите ценности са крайъгълният камък на ЕС; нуждаем се от тези ценности, за да постигнем напредък и няма да отстъпим и сантиметър при защитата им“.