ИЦ Европа Директно – Пловдив взе участие в Деня на кариерата в Технически университет Пловдив

>

1

На 14 октомври 2020 г. (сряда) за дванадесета поредна година бе организиран Ден на кариерата. ИЦ Европа Директно – Пловдив взе участие в събитието, като  съдейства на младите хора, гражданите, бизнеса и неправителствения сектор за тяхното активно включване в процеса на вземане на решения в ЕС, участие в прилагането на политиките и разбира се, пълно прилагане на техните права и задължения.

4

Присъстващите на събитието имаха възможност да се запознаят с предимствата на европейското гражданство и как да се възползват напълно от него.

За събитието осигурихме и разпространиме безплатно официалните издания на ЕС; издания на представителството на Европейската комисия; възможности за стаж и конкурси за работа в Европейските институции; общи и специализирани издания на eвропейските институции; периодични издания и адреси на европейски електронни платформи, от които може да се получи специфична безплатна информация.

5

Благодарим на нашите усмихнати доброволци Юлиана Чернева и Борис Иванов, които активно участваха в събието.

20201014_100857