ЕС връща надеждата на хората в Хърватия след земетресението там

>
Подкрепата от ЕС връща надеждата на хората, които останаха без дом след разрушителното земетресение в Хърватия.
Общо 15 държави, сред които и България, изпратиха непосредствена помощ – палатки, легла, контейнери и отоплителни уреди след активирането на Европейския механизъм за гражданска защита #EUCivPro.
Координационният център за реагиране при кризи и сателитното наблюдение #CoperncusEMS помага на хърватските власти 24/7.
#EUSo… Вижте повече.
Хърватия - криза